figure
figure icon figure icon figure icon
3 grudnia 2019
0
(0)
Czas czytania: 9 minut

Transition Technologies PSC ogłasza partnerstwo z Rockwell Automatyzacja – nowy kształt przyszłości globalnych integratorów oprogramowania dla Przemysłu 4.0

Transition Technologies PSC (TTPSC) – integrator systemów o światowym zasięgu i długiej historii, który od dawna rozszerza możliwości oprogramowania przemysłowego – oraz Rockwell Automation (RA) – jeden z czołowych światowych producentów technologii dla różnych rynków pionowych – ogłosiły nawiązanie partnerstwa w dwóch obszarach.

Po pierwsze, TTPSC staje się Uznanym Integratorem Oprogramowania (Recognized Software Integrator – RcSI), co potwierdza posiadane kwalifikacje i specjalistyczną wiedzę w zakresie wdrażania produktów Rockwell Automation. Podejmując współpracę z TTPSC, klienci Rockwell Automation mogą liczyć na uzyskanie produktów i usług odpowiadających najwyższym standardom.

Po drugie, spółki zawarły umowę ramową, która pozwoli stronom na ściślejsze współdziałanie w odniesieniu do klientów kluczowych. Zasady wspomnianej współpracy mogą być przejrzyste dla klientów obu stron, co umożliwi obu organizacjom wykorzystywanie zasobów i wiedzy eksperckiej partnera w celu zapewnienia pomyślnego wdrażania projektów dla Przemysłu 4.0.

Znaczenie sojuszu dla obu stron oraz ich klientów

Transformacja cyfrowa organizacji przemysłowych wymaga wyjątkowego poziomu zbieżności materialnych składników majątku i powiązanych z nimi rozwiązań cyfrowych. Innymi słowy: konwergencji systemów i rozwiązań informatycznych (Information Technology – IT) i technologii operacyjnych (Operation Technology – OT). Firma TTPSC była w stanie udzielać swoim klientom wsparcia w tym zakresie od samego początku, nie był to jednak jeden jasny, połączony i zintegrowany ekosystem rozwiązań.

Organizacje te stworzyły ten ekosystem, kiedy w czerwcu 2018 r. Rockwell Automation i PTC ogłosiły partnerstwo strategiczne. Pierwsza z firm podkreśliła swoje zaangażowanie, inwestując 1 mld dolarów w udziały w drugiej spółce. Celem tego sojuszu jest wykorzystanie technologii, specjalistycznej wiedzy branżowej i obecności na rynku obu przedsiębiorstw z korzyścią dla ich klientów, którzy obecnie mogą otrzymać kompleksowy pakiet umożliwiający konwergencję technologii informacyjnych (IT) i operacyjnych (OT).

Transition Technologies PSC jest wieloletnim partnerem PTC, dystrybutorem wzbogacającym produkty firmy o wartość dodaną – tzw. Value-Added Reseller – i globalnym integratorem rozwiązań. Obie organizacje ściśle współpracują na wielu poziomach, w tym w zakresie usług specjalistycznych oraz działalności badawczo-rozwojowej. Poprzez wspólne działanie organizacje te ułatwiły setkom klientów na całym świecie wdrożenie strategii cyfryzacji i zmianę sposobu projektowania, wytwarzania i serwisowania produktów. Nawiązując partnerstwo z Rockwell Automation, firma Transition Technologies PSC potwierdza nie tylko swoją wyjątkową wiedzę i kompetencje w zakresie oprogramowania przemysłowego, m.in. zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management – PLM), Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) i Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality – AR), lecz również zdolność do pomyślnego wdrażania powyższych technologii w zastosowaniach przemysłowych na bazie wiodących branżowych rozwiązań Rockwell Automation. Niezależnie od tego, czy chodzi o urządzenia przemysłowe marki Allen Bradley, oprogramowanie FactoryTalk Innovation Suite, łączność przemysłową – Industrial Connectivity (Kepware, serwery OPC), czy o platformę ThingWorx, TTPSC należy do pierwszych firm na świecie, które uzyskały certyfikat biegłości we wdrażaniu powyższych technologii do celów rozwiązywania rzeczywistych problemów przemysłowych.

Transition Technologies PSC ogłasza partnerstwo z Rockwell Automatyzacja – nowy kształt przyszłości globalnych integratorów oprogramowania dla Przemysłu 4.0

Wykorzystanie mocy Chmury

Dla organizacji przemysłowych technologie chmurowe stają się kluczowym elementem udanego wprowadzania cyfrowego przepływu informacji (tzw. Digital Thread). Rozumieją to firmy PTC i Microsoft, które w ramach partnerstwa poczyniły istotne nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich technologii do sprawnego współdziałania: zwłaszcza w zakresie kompatybilności i optymalizacji platform Azure Microsoftu i ThingWorx spółki PTC.

Firma TTPSC, również będąca wieloletnim partnerem Microsoftu współpracującym na różnych poziomach, jest gotowa do wykorzystania potencjału mocnych stron obu dostawców. Wraz z technologiami i systemami Rockwell Automation TTPSC jest w stanie zapewnić klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające transformację cyfrową całych organizacji, od poziomu zakładu produkcyjnego po infrastrukturę opartą na rozwiązaniach chmurowych.

Połączony potencjał firm TTPSC, Rockwell Automation, PTC i Microsoft tworzy najbardziej kompleksową i elastyczną przemysłową platformę informatyczną na rynku, do niezliczonych zastosowań na wszystkich rynkach pionowych.

Wielopartnerstwo i zasięg globalny – znaczenie i perspektywy integratorów dla Przemysłu 4.0

Poszukując doradztwa w zakresie transformacji cyfrowej, organizacje przemysłowe oczekują, że jeden partner przeprowadzi je przez ten proces. Taki partner musi być doradcą, który rozumie całokształt ich, co z kolei może wpływać na sprzęt komputerowy linii produkcyjnej, działy informatyczne i inne elementy składowe przedsiębiorstwa. Ze względu na złożoność tego procesu klienci oczekują, że partner prowadzący zajmie się szczegółowymi kwestiami w zakresie produktów dostawców technologii, a także procesów, modeli wsparcia, licencji, konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania, metod dostawy, bezpieczeństwa i in. Następnie taki partner powinien nawiązać stosunki (partnerskie) z wybranymi dostawcami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu specjalistycznej wiedzy we wszystkich powyższych obszarach.

Ponadto, skoro organizacje prowadzą działalność w skali globalnej, potrzebują one partnera zdolnego do świadczenia usług wsparcia we wszystkich ich lokalizacjach fizycznych (geograficznych) na całym świecie. Nawet jeżeli opracowanie danego rozwiązania ma charakter scentralizowany, jego wdrożenie, utrzymanie i wsparcie należy planować i realizować w każdym obiekcie klienta, który będzie z niego korzystał. Takie potrzeby sprawiają, że klienci poszukują partnerów obecnych globalnie, niemal we wszystkich strefach czasowych, co pozwala na natychmiastową reakcję i szybkie rozwiązanie problemu, często w kontekście kulturowym bliskim klientowi.

Wielowymiarowe partnerstwa (czyli „wielopartnerstwa”) i obecność globalna stanowią dwa kluczowe czynniki, które należy rozważyć w ramach poszukiwań integratora systemów mającego przeprowadzić organizację przez proces transformacji cyfrowej. Specyfika Przemysłu 4.0 i podobnych koncepcji wymusza takie podejście ze strony integratorów systemów, dla których będzie to jedyny sposób działania.

Aby mieć pewność wyboru najbardziej rzetelnego, kompetentnego partnera w tym procesie, należy również poszukiwać następujących cech:

– Kondycja finansowa, historia rynkowa

Idealny partner powinien mieć długą historię stabilnego działania na rynku i kapitał wystarczający do prowadzenia działalności w długim okresie

Organizacja, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem Należy poszukiwać partnera o ugruntowanej, formalnej strukturze zarządzania i zasadach zarządzania ryzykiem, stosującego jasne procesy oceny usługodawców i dostawców zewnętrznych.

Zaufanie i renoma

Sprawdzając partnerów spółki, poziom wiedzy eksperckiej oraz opinie klientów (i zweryfikowanych partnerów), można znaleźć organizację godną zaufania, zorientowaną przede wszystkim na klientów.

Wszechstronność w zakresie dostawców/technologii

Większość organizacji stosuje rozwiązania i technologie opracowane przez rozmaitych dostawców. Państwa partner musi być w stanie pracować z różnym sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, chmurami.

Charakter globalny

Globalna obecność fizyczna umożliwi partnerowi świadczenie usług wsparcia w różnych lokalizacjach geograficznych, w lokalnych strefach czasowych i przy nieznacznych kosztach pośrednich wynikających z różnic kulturowych.

Specjalistyczna wiedza i możliwości techniczne

Przemysł 4.0 i projekty dotyczące transformacji cyfrowej mają własną specyfikę, gdyż prace w zakresie OT/IT wymagają zaangażowania partnerów dysponujących znaczną wiedzą specjalistyczną obejmującą różnorodne technologie. Jedynie organizacje ponoszące istotne nakłady na badania i rozwój charakteryzują się takim poziomem wiedzy eksperckiej, dlatego należy poszukiwać podmiotów prowadzących prace nad doskonaleniem możliwych rozwiązań. To one będą w stanie pomóc Państwu wypracować rozwiązanie mogące sprostać przyszłym wyzwaniom.

Bezpieczeństwo

W czasach czających się na każdym kroku zagrożeń w cyberprzestrzeni sprawą najwyższej wagi staje się dobór partnerów, którzy pomogą Państwu chronić majątek przedsiębiorstwa. Jako minimalne wymagania wobec potencjalnych partnerów należy przyjąć wdrożenie odpowiednich zasad bezpieczeństwa, zarządzania infrastrukturą i certyfikację.

Kluczowe funkcje integratorów i partnerów w Przemyśle 4.0

Transformacja cyfrowa nie jest pojedynczym przedsięwzięciem, zmianą w danym momencie. To podróż, która może trwać całe lata, a nawet dziesięciolecia. Polega na dążeniu do doskonałości operacyjnej na wielu poziomach i wymaga stałego dokonywania oceny stosowanych narzędzi i metod.

Organizacje potrzebują kogoś, kto śledzi zmiany zachodzące w technologii oprogramowania i sprzętu komputerowego, a następnie jest w stanie szybko się do nich dostosować, reagować na nie i doradzać w tym zakresie klientom. Kogoś, komu mogą powierzyć doradztwo w sprawie strategicznych decyzji dotyczących kierunku rozwoju całych przedsiębiorstw. Kogoś, kto wyruszy w tę podróż wraz z nimi, pomoże określać przyszłe kierunki działania i harmonogramy, reagować na zmiany otoczenia gospodarczego i warunków rynkowych, jak również szybko wdrażać podjęte decyzje.

Dzięki partnerstwu z firmami Rockwell Automation, PTC i Microsoft, a także swojej obecności na całym świecie i rozległej wiedzy specjalistycznej, spółka Transition Technologies PSC jest gotowa wyruszyć z Państwem w tę podróż.

Transition Technologies PSC ogłasza partnerstwo z Rockwell Automatyzacja – nowy kształt przyszłości globalnych integratorów oprogramowania dla Przemysłu 4.0

O PTC – PTC pomaga firmom na całym świecie zmienić sposób projektowania, wytwarzania, obsługi i utrzymania rzeczy w inteligentnym, połączonym świecie i na jego potrzeby. W 1986 r. zrewolucjonizowaliśmy cyfrowe projektowanie 3D, a w 1998 r. jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek internetowy system zarządzania cyklem życia produktu. Obecnie ich wiodąca platforma innowacji przemysłowych i sprawdzone w praktyce rozwiązania umożliwiają Państwu wykorzystywanie wartości na styku sfery materialnej i cyfrowej. Dzięki PTC producenci, partnerzy i deweloperzy mogą obecnie korzystać z możliwości Internetu Rzeczy i technologii rozszerzonej rzeczywistości, aby budować przyszłość opartą na innowacjach.

O Rockwell Automation – największa na świecie firma zajmująca się automatyką i informatyką przemysłową, zwiększająca wydajność swoich klientów i przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju globalnego. Główna siedziba firmy mieści się w Milwaukee w stanie Wisconsin, Rockwell Automation zatrudnia ok. 22 tys. osób obsługujących klientów w ponad 80 krajach.

O Transition Technologies PSC – Spółka TTPSC należy do grupy kapitałowej Transition Technologies (TT). Od ponad 28 lat TT
dostarcza swoim klientom rozwiązania informatyczne dla przemysłu na najwyższym światowym poziomie, oparte na najnowszych technologiach, od procesów ciągłych po sektory produkcji jednostkowej. Zatrudniając ponad 2 tys. inżynierów oprogramowania, specjalistów informatyków, architektów oprogramowania i programistów systemów, TTPSC tworzy nowoczesne oprogramowanie kształtujące na nowo sposób wytwarzania i obsługi produktów. TTPSC pomaga liderom biznesowym podjąć każde wyzwanie i sprostać mu z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Firma Transition Technologies ma blisko 30 lat doświadczenia we wdrażaniu zaawansowanych projektów dla wymagających klientów. TT koncentruje się na dużych branżach, z naciskiem na przemysł ciężki, energetykę i gazownictwo. Doświadczenie na rynkach pionowych takich jak: przemysł kosmiczny i obronny, branża motoryzacyjna, przemysł ciężki, urządzenia medyczne i branża zaawansowanych technologii potwierdza praca naszych inżynierów, w charakterze wieloletniego partnera przedsiębiorstw wielonarodowych, w tym PTC, dla ich organizacji świadczących usługi specjalistyczne i rozszerzone usługi badawczo-rozwojowe w zakresie globalnych rozwiązań przemysłowych.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Zostaw komentarz (0 komentarzy)

Napisz opinię…
W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
Twoje imię i nazwisko

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  8 kluczowych możliwości systemu PTC Windchill 11, które pomogą wzmocnić wartość biznesową przedsiębiorstwa

  Czytaj

  Agile. Wszystko co musisz wiedzieć o metodyce zwinnej

  Czytaj

  Jak zacząć przygodę z Azure i przygotować się do certyfikacji AZ-900

  Czytaj

  WCAG 2.1 – na co powinieneś zwrócić uwagę?

  Czytaj

  Machine Learning & ThingWorx vs COVID-19

  Czytaj

  Jak TTPSC zaczęło zarządzać przepływem pracowników i powierzchnią biurową w trzy dni?

  Czytaj

  Dostępność w sieci zgodna z WCAG i jej wpływ na wizerunek firmy

  Czytaj

  Jak Jira i Confluence pomagają w zbudowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

  Czytaj

  Podpis elektroniczny – w jaki sposób rozwiązuje współczesne problemy firm?

  Czytaj

  Sieć 5G kluczem do Przemysłowego Internetu Rzeczy

  Czytaj

  WCAG, czyli dlaczego warto mieć dostępną stronę internetową i aplikację mobilną

  Czytaj

  Chmura na czas kryzysu, czyli jak usprawnić pracę w swojej firmie

  Czytaj

  Podsumowanie 2019 i perspektywy rozwoju w nietypowych okolicznościach

  Czytaj

  Dostępność w sieci, czyli co to jest WCAG?

  Czytaj

  Koronawirus, a ciągłość produkcji – IoT i AR dla przemysłu

  Czytaj

  Jakie programy do pracy zdalnej wybrać?

  Czytaj

  Jira Core – narzędzie do skutecznego zarządzania pracą i prowadzenia projektów dla zespołu marketingowego

  Czytaj

  Jak zadbać o bezpieczeństwo aplikacji serverless w AWS?

  Czytaj

  Atlassian Summit 2020 – będziemy tam!

  Czytaj

  DevForge 2020 – zaczynamy w Zielonej Górze i Łodzi!

  Czytaj

  Jak Internet Rzeczy zmienia branżę lotniczą?

  Czytaj

  Parametry SSM w automatyzacji AWS

  Czytaj

  Nowości w Javie

  Czytaj

  Jak dotknęliśmy chmur - relacja z AWS re:invent 2019

  Czytaj

  Opinia: Magic Leap czy Hololens 1.5?

  Czytaj

  Najważniejsze nowości z AWS re:Invent 2019

  Czytaj

  Transition Technologies PSC ogłasza partnerstwo z Rockwell Automatyzacja – nowy kształt przyszłości globalnych integratorów oprogramowania dla Przemysłu 4.0

  Czytaj

  Nearshoring - więcej możliwości dla Twojego biznesu

  Czytaj

  Jak szybko i skutecznie zbudować profesjonalny zespół programistyczny w kilku krokach – studium przypadku

  Czytaj

  Jak wykorzystać Talend Open Studio w branży medycznej?

  Czytaj

  Atlassian Open 2019 - newsy i wrażenia

  Czytaj

  RealWear HMT-1 to lepsza przyszłość Twojej firmy

  Czytaj

  Jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową w swojej firmie?

  Czytaj

  Jak Internet Rzeczy rozwija przemysł motoryzacyjny?

  Czytaj

  Czym jest chmura Amazon Web Services?

  Czytaj

  DevForge – kuźnia praktyków nowych technologii tym razem w Kielcach i Białymstoku

  Czytaj

  Jak Augmented Reality rewolucjonizuje technologie przemysłu produkcyjnego?

  Czytaj

  Dlaczego serverless jest przyszłością aplikacji

  Czytaj

  Internet Rzeczy w branży logistycznej

  Czytaj

  FIDO – bezpieczniej czy wygodniej?

  Czytaj

  Augmented Reality w działaniach marketingowych firm

  Czytaj

  LiveWorx 2019 - trendy świata IoT na przyszły rok

  Czytaj

  Przyszłość MR i XR po Microsoft Mixed Reality Partner Summit 2019 - najważniejsze wnioski

  Czytaj

  Korzyści „code review” – czy tylko dla programistów?

  Czytaj

  Windchill Single Sign On – jak z Amazon Web Services dostać się do Active Directory w sieci klienta?

  Czytaj

  Windchill RV&S (dawniej Integrity LM) w Transition Technologies PSC. Rozwiązania ALM szyte na miarę!

  Czytaj

  Confluence marki Atlassian – opinie i najważniejsze funkcjonalności z perspektywy użytkowników

  Czytaj

  Czwarta (R)Ewolucja Przemysłowa

  Czytaj

  Aplikacja AR dla Anwis od środka – wyzwania i trudności

  Czytaj

  Czym ThingWorx różni się od Axeda i czy warto rozważyć zmianę?

  Czytaj

  PTC stawia na sieć partnerską

  Czytaj

  Portfolio Experience 2019 – PMO osadzone w Jira [PREZENTACJA]

  Czytaj

  Atlassian Summit 2019 – podsumowanie, trendy, zmiany

  Czytaj

  ABC Decorator: Zastosowanie Rozszerzonej Rzeczywistości w aranżacji wnętrz

  Czytaj

  Wyniki Transition Technologies PSC za rok 2018

  Czytaj

  Konferencja DevForge po raz pierwszy w Łodzi

  Czytaj

  Czy twoje zasoby danych są gotowe? Wsparcie ThingWorx dla InfluxDB

  Czytaj

  Opinia: Microsoft HoloLens 2 – przełom w MR?

  Czytaj

  TTPSC Złotym Sponsorem konferencji Portfolio Experience 2019

  Czytaj

  Największa obawa przedsiębiorstw w 2019 roku. Czy Augmented Reality (AR) może uzdrowić sytuację?

  Czytaj

  Transition Technologies PSC otrzymuje status Enterprise od marki Atlassian

  Czytaj

  Internet Rzeczy – 9 trendów na rok 2019!

  Czytaj

  Budujemy własne AWS Echo (z AWS Alexa na pokładzie)

  Czytaj

  DevOps – kultura, filozofia i model współpracy

  Czytaj

  Konferencja DevForge oczami prelegenta

  Czytaj

  Rozwój biznesu z wykorzystaniem Zdalnego Eksperta

  Czytaj

  Jak znaleźć najlepszych programistów?

  Czytaj

  Testy regresyjne – komu są potrzebne i po co je stosować?

  Czytaj

  Czy mogę jeszcze efektywniej wykorzystać czas swojego eksperta? Co daje Vuforia Chalk?

  Czytaj

  Zarządzanie czasem pracy i urlopami nigdy nie było prostsze. Aktualizacja Vacation Manager for Jira od Transition Technologies PSC Atlassian

  Czytaj

  Augmented Reality w przemyśle przyszłości – ruszamy z webcastami!

  Czytaj

  Dlaczego rozwiązania Cloud?

  Czytaj

  Wsparcie obszaru zarządzania projektami przez środowisko Jira Atlassian

  Czytaj

  Czy praca testera prowadzi do oszczędności?

  Czytaj

  Kształć się z najlepszymi!

  Czytaj

  Microsoft Mixed Reality Partner Program – jesteśmy w gronie wielkich tego świata!

  Czytaj

  Pniemy się ku górze – zdobywamy platynowy poziom partnerstwa!

  Czytaj

  Relacja jednego z najbardziej ekscytujących wydarzeń w roku – LiveWorx 2018

  Czytaj

  Teoria a rzeczywistość – jak to jest z jakością i testowaniem oprogramowania?

  Czytaj

  Assisted Reality - uboższy krewny Augmented Reality?

  Czytaj

  Zespół U&M – historia o ludzkich pomysłach oraz dążeniu do doskonałości

  Czytaj

  Czy my będziemy ścigać maszyny czy też maszyny będą ścigać nas?

  Czytaj

  Rosnąca popularność modelu usług Serverless

  Czytaj

  W trakcie przygotowań na konferencję PTC LiveWorx 2018 w Bostonie

  Czytaj

  Microserwisy na frontendzie

  Czytaj

  Współpraca Transition Technologies PSC i Amway w zakresie wsparcia, utrzymania oraz dostaw oprogramowania firmy Atlassian

  Czytaj

  Rozszerzona Rzeczywistość jako dopełnienie technologii BIM

  Czytaj

  Czy nadszedł już czas aby inwestować w IoT?

  Czytaj

  ThingEvent Oil&Gas w branży naftowej i gazowej: Houston, mamy rozwiązanie!

  Czytaj

  Chmura to przyszłość

  Czytaj

  Transition Technologies PSC uzyskało tytuł Standard Consulting Partner Amazon Web Services (AWS)

  Czytaj

  Części zamienne wyposażone w instrukcje Augmented Reality – zmieniamy sposób sprzedaży w branży motoryzacyjnej

  Czytaj

  Zainteresowanie polskiego przemysłu wykorzystaniem technologii AR i VR

  Czytaj

  Futurystyczne pomysły stają się rzeczywistością! Rozszerzona Rzeczywistość w medycynie estetycznej i chirurgii

  Czytaj

  Debata "Rafinerie przyszłości" z udziałem Transition Technologies PSC

  Czytaj

  Wrażenia z forum PTC/USER 2018 w San Diego

  Czytaj

  27 000 godzin pracy nad projektami PLM dla potentata branży lotniczej

  Czytaj

  Mixed Reality w procesie meblowania przestrzeni

  Czytaj

  Świat konferencji podąża ku Wirtualnej Rzeczywistości

  Czytaj

  Transition Technologies PSC na targach Hannover Messe

  Czytaj
  © Copyright PSC 2020. All right reserved