Transition Technologies PSC (TTPSC) – integrator systemów o światowym zasięgu i długiej historii, który od dawna rozszerza możliwości oprogramowania przemysłowego – oraz Rockwell Automation (RA) – jeden z czołowych światowych producentów technologii dla różnych rynków pionowych – ogłosiły nawiązanie partnerstwa w dwóch obszarach.

Po pierwsze, TTPSC staje się Uznanym Integratorem Oprogramowania (Recognized Software Integrator – RcSI), co potwierdza posiadane kwalifikacje i specjalistyczną wiedzę w zakresie wdrażania produktów Rockwell Automation. Podejmując współpracę z TTPSC, klienci Rockwell Automation mogą liczyć na uzyskanie produktów i usług odpowiadających najwyższym standardom.

Po drugie, spółki zawarły umowę ramową, która pozwoli stronom na ściślejsze współdziałanie w odniesieniu do klientów kluczowych. Zasady wspomnianej współpracy mogą być przejrzyste dla klientów obu stron, co umożliwi obu organizacjom wykorzystywanie zasobów i wiedzy eksperckiej partnera w celu zapewnienia pomyślnego wdrażania projektów dla Przemysłu 4.0.

Znaczenie sojuszu dla obu stron oraz ich klientów

Transformacja cyfrowa organizacji przemysłowych wymaga wyjątkowego poziomu zbieżności materialnych składników majątku i powiązanych z nimi rozwiązań cyfrowych. Innymi słowy: konwergencji systemów i rozwiązań informatycznych (Information Technology – IT) i technologii operacyjnych (Operation Technology – OT). Firma TTPSC była w stanie udzielać swoim klientom wsparcia w tym zakresie od samego początku, nie był to jednak jeden jasny, połączony i zintegrowany ekosystem rozwiązań.

Organizacje te stworzyły ten ekosystem, kiedy w czerwcu 2018 r. Rockwell Automation i PTC ogłosiły partnerstwo strategiczne. Pierwsza z firm podkreśliła swoje zaangażowanie, inwestując 1 mld dolarów w udziały w drugiej spółce. Celem tego sojuszu jest wykorzystanie technologii, specjalistycznej wiedzy branżowej i obecności na rynku obu przedsiębiorstw z korzyścią dla ich klientów, którzy obecnie mogą otrzymać kompleksowy pakiet umożliwiający konwergencję technologii informacyjnych (IT) i operacyjnych (OT).

Transition Technologies PSC jest wieloletnim partnerem PTC, dystrybutorem wzbogacającym produkty firmy o wartość dodaną – tzw. Value-Added Reseller – i globalnym integratorem rozwiązań. Obie organizacje ściśle współpracują na wielu poziomach, w tym w zakresie usług specjalistycznych oraz działalności badawczo-rozwojowej. Poprzez wspólne działanie organizacje te ułatwiły setkom klientów na całym świecie wdrożenie strategii cyfryzacji i zmianę sposobu projektowania, wytwarzania i serwisowania produktów. Nawiązując partnerstwo z Rockwell Automation, firma Transition Technologies PSC potwierdza nie tylko swoją wyjątkową wiedzę i kompetencje w zakresie oprogramowania przemysłowego, m.in. zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management – PLM), Przemysłowego Internetu Rzeczy (Industrial Internet of Things – IIoT) i Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality – AR), lecz również zdolność do pomyślnego wdrażania powyższych technologii w zastosowaniach przemysłowych na bazie wiodących branżowych rozwiązań Rockwell Automation. Niezależnie od tego, czy chodzi o urządzenia przemysłowe marki Allen Bradley, oprogramowanie FactoryTalk Innovation Suite, łączność przemysłową – Industrial Connectivity (Kepware, serwery OPC), czy o platformę ThingWorx, TTPSC należy do pierwszych firm na świecie, które uzyskały certyfikat biegłości we wdrażaniu powyższych technologii do celów rozwiązywania rzeczywistych problemów przemysłowych.

Transition Technologies PSC ogłasza partnerstwo z Rockwell Automatyzacja – nowy kształt przyszłości globalnych integratorów oprogramowania dla Przemysłu 4.0

Wykorzystanie mocy Chmury

Dla organizacji przemysłowych technologie chmurowe stają się kluczowym elementem udanego wprowadzania cyfrowego przepływu informacji (tzw. Digital Thread). Rozumieją to firmy PTC i Microsoft, które w ramach partnerstwa poczyniły istotne nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich technologii do sprawnego współdziałania: zwłaszcza w zakresie kompatybilności i optymalizacji platform Azure Microsoftu i ThingWorx spółki PTC.

Firma TTPSC, również będąca wieloletnim partnerem Microsoftu współpracującym na różnych poziomach, jest gotowa do wykorzystania potencjału mocnych stron obu dostawców. Wraz z technologiami i systemami Rockwell Automation TTPSC jest w stanie zapewnić klientom kompleksowe rozwiązania umożliwiające transformację cyfrową całych organizacji, od poziomu zakładu produkcyjnego po infrastrukturę opartą na rozwiązaniach chmurowych.

Połączony potencjał firm TTPSC, Rockwell Automation, PTC i Microsoft tworzy najbardziej kompleksową i elastyczną przemysłową platformę informatyczną na rynku, do niezliczonych zastosowań na wszystkich rynkach pionowych.

Wielopartnerstwo i zasięg globalny – znaczenie i perspektywy integratorów dla Przemysłu 4.0

Poszukując doradztwa w zakresie transformacji cyfrowej, organizacje przemysłowe oczekują, że jeden partner przeprowadzi je przez ten proces. Taki partner musi być doradcą, który rozumie całokształt ich, co z kolei może wpływać na sprzęt komputerowy linii produkcyjnej, działy informatyczne i inne elementy składowe przedsiębiorstwa. Ze względu na złożoność tego procesu klienci oczekują, że partner prowadzący zajmie się szczegółowymi kwestiami w zakresie produktów dostawców technologii, a także procesów, modeli wsparcia, licencji, konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania, metod dostawy, bezpieczeństwa i in. Następnie taki partner powinien nawiązać stosunki (partnerskie) z wybranymi dostawcami w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu specjalistycznej wiedzy we wszystkich powyższych obszarach.

Ponadto, skoro organizacje prowadzą działalność w skali globalnej, potrzebują one partnera zdolnego do świadczenia usług wsparcia we wszystkich ich lokalizacjach fizycznych (geograficznych) na całym świecie. Nawet jeżeli opracowanie danego rozwiązania ma charakter scentralizowany, jego wdrożenie, utrzymanie i wsparcie należy planować i realizować w każdym obiekcie klienta, który będzie z niego korzystał. Takie potrzeby sprawiają, że klienci poszukują partnerów obecnych globalnie, niemal we wszystkich strefach czasowych, co pozwala na natychmiastową reakcję i szybkie rozwiązanie problemu, często w kontekście kulturowym bliskim klientowi.

Wielowymiarowe partnerstwa (czyli „wielopartnerstwa”) i obecność globalna stanowią dwa kluczowe czynniki, które należy rozważyć w ramach poszukiwań integratora systemów mającego przeprowadzić organizację przez proces transformacji cyfrowej. Specyfika Przemysłu 4.0 i podobnych koncepcji wymusza takie podejście ze strony integratorów systemów, dla których będzie to jedyny sposób działania.

Aby mieć pewność wyboru najbardziej rzetelnego, kompetentnego partnera w tym procesie, należy również poszukiwać następujących cech:

– Kondycja finansowa, historia rynkowa

Idealny partner powinien mieć długą historię stabilnego działania na rynku i kapitał wystarczający do prowadzenia działalności w długim okresie

Organizacja, ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem Należy poszukiwać partnera o ugruntowanej, formalnej strukturze zarządzania i zasadach zarządzania ryzykiem, stosującego jasne procesy oceny usługodawców i dostawców zewnętrznych.

Zaufanie i renoma

Sprawdzając partnerów spółki, poziom wiedzy eksperckiej oraz opinie klientów (i zweryfikowanych partnerów), można znaleźć organizację godną zaufania, zorientowaną przede wszystkim na klientów.

Wszechstronność w zakresie dostawców/technologii

Większość organizacji stosuje rozwiązania i technologie opracowane przez rozmaitych dostawców. Państwa partner musi być w stanie pracować z różnym sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, chmurami.

Charakter globalny

Globalna obecność fizyczna umożliwi partnerowi świadczenie usług wsparcia w różnych lokalizacjach geograficznych, w lokalnych strefach czasowych i przy nieznacznych kosztach pośrednich wynikających z różnic kulturowych.

Specjalistyczna wiedza i możliwości techniczne

Przemysł 4.0 i projekty dotyczące transformacji cyfrowej mają własną specyfikę, gdyż prace w zakresie OT/IT wymagają zaangażowania partnerów dysponujących znaczną wiedzą specjalistyczną obejmującą różnorodne technologie. Jedynie organizacje ponoszące istotne nakłady na badania i rozwój charakteryzują się takim poziomem wiedzy eksperckiej, dlatego należy poszukiwać podmiotów prowadzących prace nad doskonaleniem możliwych rozwiązań. To one będą w stanie pomóc Państwu wypracować rozwiązanie mogące sprostać przyszłym wyzwaniom.

Bezpieczeństwo

W czasach czających się na każdym kroku zagrożeń w cyberprzestrzeni sprawą najwyższej wagi staje się dobór partnerów, którzy pomogą Państwu chronić majątek przedsiębiorstwa. Jako minimalne wymagania wobec potencjalnych partnerów należy przyjąć wdrożenie odpowiednich zasad bezpieczeństwa, zarządzania infrastrukturą i certyfikację.

Kluczowe funkcje integratorów i partnerów w Przemyśle 4.0

Transformacja cyfrowa nie jest pojedynczym przedsięwzięciem, zmianą w danym momencie. To podróż, która może trwać całe lata, a nawet dziesięciolecia. Polega na dążeniu do doskonałości operacyjnej na wielu poziomach i wymaga stałego dokonywania oceny stosowanych narzędzi i metod.

Organizacje potrzebują kogoś, kto śledzi zmiany zachodzące w technologii oprogramowania i sprzętu komputerowego, a następnie jest w stanie szybko się do nich dostosować, reagować na nie i doradzać w tym zakresie klientom. Kogoś, komu mogą powierzyć doradztwo w sprawie strategicznych decyzji dotyczących kierunku rozwoju całych przedsiębiorstw. Kogoś, kto wyruszy w tę podróż wraz z nimi, pomoże określać przyszłe kierunki działania i harmonogramy, reagować na zmiany otoczenia gospodarczego i warunków rynkowych, jak również szybko wdrażać podjęte decyzje.

Dzięki partnerstwu z firmami Rockwell Automation, PTC i Microsoft, a także swojej obecności na całym świecie i rozległej wiedzy specjalistycznej, spółka Transition Technologies PSC jest gotowa wyruszyć z Państwem w tę podróż.

Transition Technologies PSC ogłasza partnerstwo z Rockwell Automatyzacja – nowy kształt przyszłości globalnych integratorów oprogramowania dla Przemysłu 4.0

O PTC – PTC pomaga firmom na całym świecie zmienić sposób projektowania, wytwarzania, obsługi i utrzymania rzeczy w inteligentnym, połączonym świecie i na jego potrzeby. W 1986 r. zrewolucjonizowaliśmy cyfrowe projektowanie 3D, a w 1998 r. jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek internetowy system zarządzania cyklem życia produktu. Obecnie ich wiodąca platforma innowacji przemysłowych i sprawdzone w praktyce rozwiązania umożliwiają Państwu wykorzystywanie wartości na styku sfery materialnej i cyfrowej. Dzięki PTC producenci, partnerzy i deweloperzy mogą obecnie korzystać z możliwości Internetu Rzeczy i technologii rozszerzonej rzeczywistości, aby budować przyszłość opartą na innowacjach.

O Rockwell Automation – największa na świecie firma zajmująca się automatyką i informatyką przemysłową, zwiększająca wydajność swoich klientów i przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju globalnego. Główna siedziba firmy mieści się w Milwaukee w stanie Wisconsin, Rockwell Automation zatrudnia ok. 22 tys. osób obsługujących klientów w ponad 80 krajach.

O Transition Technologies PSC – Spółka TTPSC należy do grupy kapitałowej Transition Technologies (TT). Od ponad 28 lat TT
dostarcza swoim klientom rozwiązania informatyczne dla przemysłu na najwyższym światowym poziomie, oparte na najnowszych technologiach, od procesów ciągłych po sektory produkcji jednostkowej. Zatrudniając ponad 2 tys. inżynierów oprogramowania, specjalistów informatyków, architektów oprogramowania i programistów systemów, TTPSC tworzy nowoczesne oprogramowanie kształtujące na nowo sposób wytwarzania i obsługi produktów. TTPSC pomaga liderom biznesowym podjąć każde wyzwanie i sprostać mu z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Firma Transition Technologies ma blisko 30 lat doświadczenia we wdrażaniu zaawansowanych projektów dla wymagających klientów. TT koncentruje się na dużych branżach, z naciskiem na przemysł ciężki, energetykę i gazownictwo. Doświadczenie na rynkach pionowych takich jak: przemysł kosmiczny i obronny, branża motoryzacyjna, przemysł ciężki, urządzenia medyczne i branża zaawansowanych technologii potwierdza praca naszych inżynierów, w charakterze wieloletniego partnera przedsiębiorstw wielonarodowych, w tym PTC, dla ich organizacji świadczących usługi specjalistyczne i rozszerzone usługi badawczo-rozwojowe w zakresie globalnych rozwiązań przemysłowych.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

    _Zostańmy w kontakcie

    Skontaktuj się