_Cyfryzacja ochrony zdrowia, czyli IT w projekcie rządowym

Przemysł

Ochrona zdrowia

Wyzwania

  • Złożoność integracji danych
  • Zarządzanie wielodyscyplinarnymi zespołami
  • Współpraca z interesariuszami i QA

Technologie

Frontend, Backend

Rezultaty

  • Dostarczenie produktu w postaci platformy cyfrowej
  • Usprawnienie jakości systemu ochrony zdrowia
  • Wprowadzenie wygodnych, bezpiecznych e-usług zdrowotnych

CSIOZ – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Transition Technologies PSC – jako podwykonawca S&T w Polsce, wspólnie z CSIOZ realizuje projekt e-zdrowie (P1) dla Ministerstwa Zdrowia. W ramach projektu udostępnione zostały przyjazne dla użytkowników cyfrowe usługi takie jak: e-recepta i e-skierowanie, a także Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl. Docelowo, projekt uwzględnia również wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rejestracje zdarzeń medycznych. Cyfryzacja usług w ochronie zdrowia to złożone przedsięwzięcie, które wymaga współpracy wielu grup interesariuszy. Jego celem jest poprawa jakości usług medycznych oraz ich dostępności w Polsce. Wstępnie szacuje się, że około 60% pacjentów będzie aktywnie korzystać z wdrażanego systemu informatycznego.

Wyzwania i Potrzeby

Cyfryzacja tak dużego obszaru wymaga zaawansowanych narzędzi informatycznych oraz sprawnych systemów przepływu danych. Dodatkowo, niezbędna jest współpraca i wymiana informacji między wieloma grupami interesariuszy. W porównaniu do komercyjnych platform, budowanych dla prywatnych firm, skala działania jest znacznie większa.

 

System operacyjny zbudowany w ramach projektu e-zdrowie (P1) wymaga integracji olbrzymich baz danych, takich jak: rejestry medyczne, czy krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej zawierający e-dowód i Profil Zaufany. Oprócz tego, obejmuje: bazy NFZ, Zintegrowany Informator Pacjenta, system PESEL – NET oraz bazy GUS i ZUS. Fundament projektu stanowi szczegółowa dokumentacja techniczna, którą dostarczają odpowiedzialne za dany system instytucje.

 

Punktem newralgicznym pracy przy projektach rządowych są kwestie bezpieczeństwa. Tworzone oprogramowanie poddawane jest cyklicznym testom bezpieczeństwa zapewniającymi zgodność z takimi standardami jak OWASP. Spełnianie wymogów bezpieczeństwa opisanych w klauzulach umowy, przestrzeganie procedur oraz zasad poufności, to podstawowe elementy pracy zespołu Transition Technologies PSC.

 

Medyk wskazuje na symbole związane z tematyką medyczną, na ręce ma lateksową rękawiczkę.

 

Ułożenie zadań i podział obowiązków dla tak licznej grupy projektowej, w której skład wchodzą zespoły z różnych firm jest znaczącym wyzwaniem. Fundamentem naszej pracy jest dobra komunikacja i budowanie wspólnych praktyk deweloperskich oraz testerskich. Każda firma, która przystępuje do projektu, ma swój styl pracy, a w tego rodzaju projektach istotne jest jego ujednolicenie. Praca według wspólnie przyjętych standardów pozwala dostarczyć efekt końcowy najwyższej jakości. Gdy kilka zespołów pracuje przy tworzeniu nowych funkcjonalności lub zmienia aktualnie istniejące, oparte o ten sam moduł, potrzebna jest ciągła weryfikacja czy nie wchodzimy sobie w drogę. Tutaj najlepiej sprawdza się dobrze wypracowany proces code review. Przy tak rozległym projekcie, istotne jest też ułożenie wszystkich elementów współpracy i monitorowanie przestrzegania zasad metodyki Scrum.

 

Kolejnym wyzwaniem jest duża ilość różnorodnych zadań, z którymi nasz zespół ma styczność w projekcie. Tutaj ciężko mówić o rutynie. Każdy programista ma możliwość sprawdzenia się w różnych obszarach i obserwowania pracy innych specjalistów oraz nauki nowych rozwiązaniach.

 

Rozwiązania

Programowanie przebiega w sposób iteracyjno – przyrostowy w formie dwutygodniowych sprintów. Po każdym sprincie odbywa się review, podczas którego wszystkie zespoły zaangażowane w projekt prezentują rezultaty prac . Korzystamy z metodyki Nexus Scrum, co pozwala na tworzenie rozwiązań dopasowanych do częstych zmian zachodzących w projekcie. Na potrzeby tej realizacji zbudowaliśmy zespół składający się z 38 specjalistów, takich jak: scrum masterzy, developerzy i testerzy. Współpraca z naszym zleceniodawcą przebiega bardzo sprawnie i terminowo. Równie szybko przebiega komunikacja o napotkanych problemach. Na bieżąco przekazywane są informacje o wykrytych błędach. Wspólnie z S&T konsultujemy problemy i implementujemy rozwiązania.

 

Programowanie odbywa się w oparciu o technologie open sourcowe. Główne komponenty platformy bazują na języku Java. Na front-endzie korzystamy z Angular’a, a na back-endzie z Javy 8 i Spring Boot’a. Główna baza danych to MySQL, a programistów wspiera Docker, Kibana i Elasticsearch. Ze względu na szeroką skalę projektu i wymagań technicznych korzystamy również z Percony dla MySQL. Do niektórych baz został wykorzystany system PostgreSQL.

The doctor communicates information to the patient using a laptop and pointing to the information with a pen.

Wykorzystanie wielu open sourcowych rozwiązań ma wiele zalet. Przede wszystkim, funkcjonowanie projektu nie jest zależne od jednego vendora, ogranicza potrzebę zakupu drogich licencji oraz zmniejsza koszty prowadzenia platformy i jej utrzymania. Ułatwia to też pozyskanie specjalistów. Projekt nie wymaga zaangażowania wyłącznie wąskiej grupy programistów mających doświadczenie w jednej, konkretnej technologii, a pozwala dobierać umiejętności zespołu w zależności od potrzeb.

 

Projekt e-zdrowie (P1), który tworzymy z S&T na potrzeby Ministerstwa Zdrowia , to system wykorzystujący wiele zróżnicowanych narzędzi technologicznych i rozwiązań, np.:

  • System gromadzenia danych medycznych – scentralizowane API,
  • Szyna ESB , dzięki której 14 tysięcy aptek działających w Polsce ma dostęp do platformy P1.

W projekcie wykorzystano dostępne na rynku, popularne technologie, w których nasi programiści się specjalizują – Spring, Angular czy MySQL. Z nich korzystamy również przy realizacjach dedykowanych dla sektora prywatnego. Wykorzystanie ich w obszarze cyfryzacji systemów rządowych też okazało się świetnym rozwiązaniem. Pozwoliło to uniknąć wysokich kosztów licencyjnych, a rozszerzenie zespołów S&T o naszych pracowników na żadnym etapie projektu, nie stanowiło problemu, ponieważ nasi programiści mają duże doświadczenie w tych obszarach.

 

REZULTATY

Realizacja projektu e-zdrowie (P1) i dalszy rozwój cyfryzacji to proces przewidziany na lata. E-usługi wprowadzają lepszą jakość do systemu ochrony zdrowia. Są wygodne, bezpieczne i pozwalają zaoszczędzić czas. Mogą mieć również pozytywny wpływ na profilaktykę i proces leczenia. W ramach udostępnionych usług, pacjenci z każdego miejsca na świecie za pomocą komputera lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu, mogą sprawdzić informacje w sieci na temat zdrowia swojego i swoich bliskich.

 

Pierwszy etap projektu został już zrealizowany, ale nie jest to koniec współpracy z S&T przy projekcie e-zdrowie. Jednym z rezultatów, jakie wypracowaliśmy, jest produkt w postaci platformy cyfrowej. Kolejnym jest dobrze zorganizowana praca nad tak obszernym projektem IT, w którym duże znaczenie ma sprawna komunikacja, planowanie zadań oraz ułożenie dobrych praktyk dla wszystkich programistów z różnych firm i pracujących w różnych językach programowania.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się