_Usprawnienie i optymalizacja procesów w przemyśle produkcyjnym dzięki ThingWorx i RTTPM

Przemysł

Produkcja

Wyzwania

 • Brak integracji danych
 • Niska wartość analizy danych
 • Nieskuteczne zarządzanie zmianą

Technologie

IoT

Rezultaty

 • Integracja danych
 • Minimalizacja przestojów
 • Zwiększenie wydajności produkcji

Podsumowanie 

Dla światowego producenta folii poliestrowych PET i PEN zrealizowaliśmy projekt, który polegał na przygotowaniu oprogramowania systemu IoT monitorującego proces produkcji. Wykorzystanie RTTPM pozwoliło na tworzenie wykresów oraz statystyk mających na celu usprawnienie procesu produkcji. 

Wyzwania 

 • Integracja danych z PLC na linii produkcyjnej do systemu Kepware i ThingWorx z RTTPM wymagało płynnej, niezawodnej komunikacji. Zapewnienie dokładności i spójności danych. #DataIntegration 
 • Wykorzystanie ThingWorx z RTTPM do szybkiego przetwarzania i analizy dużych ilości danych w celu generowania statystyk i wykresów. Kluczowe było dostarczanie wniosków w zrozumiałym dla użytkowników formacie. #DataAnalytics 
 • Opracowanie skutecznych strategii reagowania na dane uzyskane z RTTPM jest niezbędne do minimalizacji przestojów i maksymalizacji wydajności produkcji. Wyzwanie polegało na szybkim identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów. #RealTimeResponse 
 • Implementacja ThingWorx z RTTPM wymagała zmian w procesach biznesowych i zapewnienia odpowiedniego szkolenia dla pracowników. Kluczowym było przygotowanie zespołów do efektywnego wykorzystania nowych technologii. #ChangeManagement 

Nasze rozwiązanie 

 • Skonfigurowano nową instancję ThingWorx, która została przygotowana do dalszego rozwoju. Zapewniliśmy, że wszystkie środowiska są gotowe i w pełni funkcjonalne, co stanowi fundament dla efektywnego monitoringu i analizy danych. 
 • Przeprowadzono warsztaty, by dokładnie zrozumieć i dostosować rozwiązanie do specyficznych potrzeb klienta. Wdrożono zdalny monitoring pojedynczej linii produkcyjnej z zasobami podłączonymi do ThingWorx (TWX), co pozwala na ciągłe śledzenie statusu aktywów. 
 • Opracowano pulpity nawigacyjne KPI, które wyświetlają kluczowe wskaźniki wydajności na podstawie danych o zasobach. Dodatkowo, stworzono pulpit nawigacyjny z widokiem historii zdarzeń, umożliwiając głębsze zrozumienie procesów i identyfikację obszarów do usprawnienia. 
 • Zaimplementowano kompleksową konfigurację modelu bezpieczeństwa, obejmującą grupy użytkowników, asocjacje i uprawnienia. Opracowano również niestandardowe mashupy, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, co zapewnia wysoki poziom personalizacji i efektywności w zarządzaniu zdarzeniami i progami alarmowymi. 

Główne rezultaty i korzyści  

 • Zintegrowane dane z PLC, systemu Kepware i ThingWorx z RTTPM umożliwiają dokładne monitorowanie i zarządzanie procesem produkcyjnym. Precyzyjne dane przekładają się na lepszą jakość produktów i efektywniejsze wykorzystanie zasobów. 
 • Dzięki ThingWorx z RTTPM, firma może szybko przetwarzać duże ilości danych, co pozwala na lepsze zrozumienie i optymalizację procesów. Efektywna analiza danych prowadzi do wzrostu wydajności i redukcji kosztów operacyjnych. 
 • Szybka identyfikacja i rozwiązywanie problemów dzięki RTTPM minimalizuje przestoje i zwiększa wydajność produkcji. Umożliwia to dynamiczne dostosowywanie procesów, zwiększając elastyczność operacyjną. 
 • Szkolenie i przygotowanie zespołów do pracy z nowymi technologiami zwiększa ich kompetencje i efektywność. Wdrożenie ThingWorx i RTTPM staje się katalizatorem innowacji i rozwoju kompetencji pracowników

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się