_Digitalizacja procesu sprzedaży w Oerlikon Balzers

Przemysł

Produkcja, Przemysł

Wyzwania

 • Usprawnienie zarządzania zamówieniami
 • Przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek

Technologie

Chmura

Rezultaty

 • Szybsze wejście produktów na rynek
 • Usprawnione przygotowywanie ofert

Podsumowanie

Oerlikon to szwajcarska, międzynarodowa firma specjalizująca się w inżynierii powierzchni, przetwarzaniu polimerów i produkcji addytywnej. Dział Surface Solutions oferuje kompleksowe portfolio wiodących na rynku technologii cienkowarstwowych, natryskiwania cieplnego i produkcji addytywnej, sprzętu, komponentów i materiałów. Marka technologiczna działu, Oerlikon Balzers, jest wiodącym dostawcą technologii powierzchniowych, które poprawiają wydajność i trwałość precyzyjnych komponentów oraz wydłużają żywotność narzędzi dla przemysłu przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych, z siecią ponad 110 centrów powlekania w 35 krajach w Europie, obu Amerykach i Azji.

 

Jako partner w strategii digitalizacji, firma TT PSC otrzymała zlecenie od Oerlikon Balzers na opracowanie spersonalizowanej aplikacji dla procesu sprzedaży i portalu klienta w celu digitalizacji i przyspieszenia całego procesu zamówienia, aż do zarządzania zamówieniami.

Wyzwanie biznesowe

 • Uproszczone zarządzanie zamówieniami zarówno dla sprzedaży, jak i klienta #digitalization
 • Skrócony proces sprzedaży i przyspieszone wprowadzanie produktów na rynek #customerservice
 • Zapewniona przejrzystość i dostępność danych istotnych dla procesu sprzedaży #datatransparency

Nasze rozwiązanie

 • Wszystkie szczegóły dotyczące sprzedaży są dokumentowane bezpośrednio w aplikacji CAT za pomocą smartfona w siedzibie klienta.
 • Zdjęcia są wykonywane bezpośrednio w aplikacji CAT, dzięki czemu wszystkie etapy produkcji są wyjaśnione z wyprzedzeniem.
 • Zapytania ofertowe są wysyłane bezpośrednio do CRM.
 • Osoba odpowiedzialna za ofertę jest automatycznie powiadamiana o zapytaniu ofertowym pocztą elektroniczną.
 • Z uwagi na to, że jest to aplikacja mobilna, jako technologię wykorzystano React.
 • Aby uprościć komunikację między wszystkimi zaangażowanymi stronami (klient, sprzedaż, produkcja/serwis), zintegrowano funkcję przechwytywania zdjęć oraz funkcję DrawOnImage.

Największe zyski i korzyści

 • Znacząco skrócony czas wprowadzania produktów na rynek.
 • Zdecydowanie szybsze przygotowywanie ofert, ponieważ wszystkie informacje są skonsolidowane w jednym miejscu.
 • Integracja procesów i digitalizacja: Unikanie przerw w dostawie mediów. Ciągłe standaryzowane rejestrowanie informacji.

Cytat klienta

CAT App

 

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się