_Jak A.G.A. Analytical usprawniła proces obsługi zgłoszeń w Jira Cloud?

Przemysł

Dystrubucja

Wyzwania

  • Optymalizacja kosztów z zachowaniem jakości obsługi
  • Rozbudowa rozwiązań
  • Migracja do nowej aplikacji

Technologie

Atlassian

Rezultaty

  • Migracja do środowiska Atlassian Cloud
  • Redukcja kosztów
  • Zachowaniu wysokiej jakości obsługi

A.G.A. Analytical

A.G.A. Analytical to marka funkcjonująca na rynku od ponad 25 lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z najlepszymi dostawcami firma zapewnia dostęp do wysokiej jakości sprzętu laboratoryjnego i aparatury naukowo-badawczej oraz zapewnia profesjonalne wsparcie w doborze i utrzymaniu urządzeń.

W celu zapewnienia jak najlepszej współpracy ze swoimi partnerami, A.G.A. Analytical wychodzi naprzeciw ich potrzebom i w swojej strategii rozwoju kładzie duży nacisk na rozwój kompetencji i możliwości pracy w środowisku cyfrowym. Jednym z elementów wspierających te założenia, była decyzja o obsłudze procesów z wykorzystaniem narzędzi firmy Atlassian oraz dodatków, które zwiększają ich potencjał.

Tło współpracy

Zespół A.G.A. Analytical w codziennej pracy obsługuje dziesiątki zapytań, dotyczących ogromnej ilości urządzeń, nieustannie trafiających do klientów firmy. Wysoka jakość obsługi tak dużej ilości zamówień jest możliwa tylko dzięki odpowiednim narzędziom pozwalających na uporządkowane i rzetelne ich śledzenie. Firma posiadała dodatek do systemu Jira Work Management zaimplementowany w celu szybkiego łączenia obsługiwanych serwisowo urządzeń ze zleceniami. Ze względu na chęć optymalizacji ponoszonych kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obsługi oraz ewentualnej rozbudowy rozwiązania, podjęto decyzję o zmianach – konieczne stało się znalezienie lepszego dodatku i migracja danych do nowej aplikacji. Zespół A.G.A. Analytical zwrócił się z tą potrzebą do Transition Technologies PSC.

Wyzwania i potrzeby biznesowe

  • Zastąpienie do tej pory używanego narzędzia, nowym, lepiej spełniającym potrzeby firmy, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i zapewnieniu płynnego przejścia pomiędzy dwoma rozwiązaniami, aby nie wpłynąć negatywnie na komfort pracy użytkowników podczas migracji
  • Przeniesienie do nowego rozwiązania wszystkich dotychczasowych danych i odzwierciedlenie istniejących powiązań pomiędzy zgłoszeniami oraz innymi obiektami w systemie.
  • Praca w instancji Jira Cloud wybranej przez klienta w celu zapewnienia wysokich standardów, jakie oferują rozwiązania chmurowe, jednocześnie wymagała niestandardowego podejścia do migracji i konfiguracji od zespołu TT PSC.

Praca ekspertów TT PSC

Zespół TT PSC realizował projekt zgodnie z przyjętymi standardami pracy z klientem: począwszy od zebrania wymagań i poznania instancji, przez planowanie, testowanie i realizację wyznaczonych zadań.

1. Analiza instancji

Prace zostały poprzedzone szeroko zakrojonym rozpoznaniem, które zapewniło ekspertom TT PSC szczegółową znajomość instancji, (m.in. procesów, zależności pomiędzy zgłoszeniami i obiektami), jak i pełne zrozumienie wymagań oraz potrzeb zespołu A.G.A. Analytical.

2. Plan działania i testy przedmigracyjne

Zespół TT PSC zaprojektował strukturę nowego rozwiązania i wspólnie z partnerem, opracował plan działania, a następnie przystąpił do kompleksowych testów, które pozwoliły na rozpoznanie potencjalnych problemów podczas migracji, oraz wcześniejsze przygotowanie sposobów przeciwdziałania i naprawy znalezionych błędów. W trakcie testów zespół TT PSC nie tylko przygotował się do właściwej migracji danych, ale również znalazł sposób na niestandardowe wykorzystanie specjalnie utworzonych plików w formacie csv, co pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie migracji oraz usprawnienie całego procesu.

3. Właściwa migracja, testy, wsparcie.

Ostatnim krokiem było wykonanie migracji, weryfikacja i przekazanie instancji do sprawdzenia  przez klienta, który wykonał ostatnie testy UAT. Zespół TT PSC zapewnił także wsparcie pomigracyjne, naprawiając drobne mankamenty i wprowadzając usprawnienia, zgodnie z życzeniem zespołu A.G.A. Analytical.

Rezultaty

Migracja przeprowadzona przez ekspertów TT PSC zakończyła się pełnym powodzeniem. Przeniesienie danych, odwzorowanie funkcjonalności i ich rozszerzenie przy użyciu nowych narzędzi, pozwoliło w pełni spełnić potrzeby zespołu A.G.A. Analytical, a zespołowi TT PSC rozwinąć swoje kompetencje w zakresie systemów do zarządzania aktywami oraz migracji danych.

Wykorzystane aplikacje

Wygląd środowiska

AGA Analytical success story, transition technologies psc, atlassian platinum partner

 

 

screen02, AGA Analytical success story, transition technologies psc, atlassian platinum partner

 

 

screen 004, AGA Analytical success story, transition technologies psc, atlassian platinum partner

 

Wypowiedzi

A.G.A Analitycal, wypowiedz klienta, success story, transition technologies psc

 

Bycie częścią projektu przeprowadzonego z A.GA. Analytical, pozwoliło nam na wzbogacenie wiedzy związanej z migracją danych, oraz lepsze poznanie specyfiki pracy w systemach Cloud z rodziny Atlassian.

Michał Wieczorek, Atlassian Specialist, Transition Technologies PSC

 

Współpraca z klientami napędza zespół TT PSC do zdobywania nowych i rozwijania już posiadanych kompetencji. Przeprowadzenie projektu wspólnie z zespołem A.G.A. Analytical, pozwoliło nie tylko na rozszerzenie naszego portfolio o kolejną udaną migrację danych, ale również na rozwój naszej ekspertyzy w zakresie narzędzi do zarządzania aktywami wewnątrz organizacji. Zdobywanie tak cennych doświadczeń, za każdym razem otwiera przed nami drzwi do nowych wyzwań i dalszego rozwoju.

Konrad Iwiński, Delivery Manager, Transition Technologies PSC

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się