Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych, wiodących trendów na rok 2022, jeśli chodzi o Przemysł 4.0. Już dziś można zaobserwować pojawiające się zapotrzebowanie na zaawansowaną analitykę i prognozowanie oparte na sztucznej inteligencji. Mimo niewątpliwej wartości, która się z tym wiąże, niewiele firm decyduje się na ostateczną inwestycję. Cały szereg przedsiębiorstw zwyczajnie wycofuje się z niej na wczesnym etapie. Powodem takich działań jest  brak oczekiwanych rezultatów.

Niniejszy artykuł ma na celu zdefiniowanie najbardziej realistycznej formy predictive maintenance (konserwacja predykcyjna).  Przeanalizuję w nim przyczyny tak niskich wskaźników sukcesu na dzień dzisiejszy. A także dostarczę wskazówek dotyczących sposobów zwiększenia szans wdrożenia tej ekscytującej technologii w sposób, który przyniesie organizacjom wymierne korzyści.

Czym jest Predictive Maintenance?

Co do definicji predictive maintenance, jest tyle opinii, ilu ludzi. Dla jednych może to być prognozowanie awarii maszyny z wyprzedzeniem, dla innych zaś wykrywanie anomalii w działaniu urządzeń. Ktoś nawet powiedział, że jest to optymalizacja całego zakładu produkcyjnego. Tymczasem taki szczegół, jak powszechne ujęcie tego, co się za tym kryje, często prowadzi do poważnych nieporozumień. Mylne oczekiwania, z tego wynikające ostatecznie uniemożliwiają dalsze kroki w kierunku implementacji tej technologii.

Dla dogłębnego zrozumienia tematu dobrym punktem wyjścia jest ogólna klasyfikacja analityki przedstawiona poniżej.

Predictive maintenance - Stopień zaawansowania analityki w przemyśle

Jak można zauważyć, wyróżniamy cztery główne rodzaje analityki:

 1. Analityka objaśniająca (Explanatory Analytics) – pozwala lepiej zrozumieć dane. Daje odpowiedzi na pytania o to, co, kiedy i dlaczego kiedyś się wydarzyło. Skupia się na wartości, którą można wydobyć bezpośrednio z danych historycznych bez konieczności przeprowadzania wyczerpujących obliczeń:
  a) Wizualizacja danych
  b) Zaawansowane raportowanie (Business Intelligence)c) Analiza statystyczna (odkrywanie ukrytych korelacji, wyszukiwanie anomalii w obrębie poszczególnych sygnałów).
 2. Analityka predykcyjna (Predictive Analytics) – umożliwia przewidywanie przyszłych rezultatów. Odpowiada na pytania o to, co, kiedy i dlaczego wydarzy się w przyszłości. Skupia się na wartości, którą można uzyskać z danych historycznych (zazwyczaj przy użyciu uczenia maszynowego). Zasadniczo analiza ta obejmuje działania z zakresu nauki o danych związane z:
  a) Dogłębną analizą i przygotowaniem danych historycznych na potrzeby modelowania z wykorzystaniem uczenia maszynowego
  b) Znalezieniem odpowiedniego modelu i „nauczeniem” go odpowiedniego zachowania w kontekście danego przypadku użycia.
 3. Analityka preskryptywna (Prescriptive Analytics) – umożliwia optymalizację przyszłych wyników. Odpowiada na pytania, co i kiedy powinno być zrobione. Skupia się na wartości, którą można wydedukować z istniejących modeli predykcyjnych w celu maksymalizacji lub minimalizacji oczekiwanych wyników.
 4. Analityka poznawcza/kognitywna (Cognitive Analytics) – umożliwia podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym na podstawie bieżącego stanu środowiska. W przeciwieństwie do poprzednich analityk, tutaj nie analizuje się danych historycznych celem odnalezienia wzorców lub ukrytych korelacji. Traktuje się je raczej jako źródło danych symulacyjnych służących do trenowania modelu. Celem analityki kognitywnej jest gromadzenie wiedzy poprzez podejmowanie pewnych działań, które modyfikują sztucznie stworzone środowisko. Na podstawie informacji zwrotnej z czasem udoskonalają podejmowanie decyzji – temat ten jednak zasługuje na osobny artykuł.

Definicja Predictive Maintenance

Mało kto zaliczy predictive maintenance do innej kategorii niż predictive analytics (nie tylko ze względu na podobieństwo nazw, miejmy nadzieję). Zatem pewne wnioski nasuwają się same – nie chodzi tu raczej o wykrywanie anomalii (co bardziej pasuje do klastra ‘Explanatory’), a już na pewno nie o jakąkolwiek optymalizację (bo wówczas mówimy o prescriptive maintenance) czy unikanie awarii (co zresztą nosi nazwę preventive maintenance).

Gdybym miał opisać predictive maintenance jednym zdaniem, to prawdopodobnie stwierdziłbym, że:

Jest to zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) na danych historycznych zebranych z linii produkcyjnych w celu wykrycia wzorców w procesie produkcyjnym i określenia prawdopodobieństwa, miejsca i czasu przestoju, które mogą być wykorzystane do zaplanowania serwisu urządzeń odpowiednio wcześnie przed pojawieniem się awarii.

Nie chodzi tu jednak o wypracowanie idealnej definicji. Raczej o ustalenie wspólnego stanowiska, tak aby wszystkie strony zaangażowane w potencjalny projekt mogły porozumiewać się w tym samym „języku”. Przyjęcie wspólnego frontu pozwoli skupić się na bolączkach biznesowych oraz rozsądnych i osiągalnych rezultatach.

Dlaczego konserwacja predykcyjna jest tak trudna?

Kluczowym wyróżnikiem (a tym samym ogromnym wyzwaniem) predictive maintenance i ogólnie pojętej przemysłowej analityki AI jest fakt, o braku powtarzalności. Każdy proces produkcyjny jest w jakiś sposób unikalny. Nawet ten sam typ urządzeń używanych na wielu liniach produkcyjnych – jak sprężarki lub pompy – może na pierwszy rzut oka wyglądać podobnie. Urządzenia te jednak zazwyczaj różnią się także pod względem wewnętrznej struktury i szczegółów mechaniki. Dlatego dosłownie wszystkie projekty konserwacji predykcyjnej wymagają rozległej wiedzy specjalistycznej na temat charakteru danego procesu.

W idealnym scenariuszu, analitycy zajmujący się danymi, jednocześnie łącząc wiedzę z zakresu informatyki i matematyki, niezbędnej do modelowania danego problemu. Posiadają niezbędne doświadczenie merytoryczne i wiedzą, na jakich kluczowych elementach maszyn lub procesów należy się skupić. Świat nie jest jednak doskonały i oczywiście nie sposób być ekspertem w każdej dziedzinie. Naturalnie, analitycy danych mogą zdobyć wiedzę i wyspecjalizować się w pewnych wąskich dziedzinach poprzez ciągłą pracę nad podobnymi zagadnieniami biznesowymi. Przykładem mogą być wspomniane wcześniej sprężarki lub pompy. Ale to doświadczenie będzie prawdopodobnie bezużyteczne, jeśli przyjdzie im zmierzyć się z jakimkolwiek innym problemem prognozowania, który dotyczy innych procesów lub rodzaju urządzeń. Zrozumienie procesu i maszyn jest wówczas absolutnie niezbędne.

 zakres Predictive Maintenance (konserwacja predykcyjna) - Transition Technologies PSC

Jak sprostać temu wyzwaniu?

Jedynym sposobem na sprostanie temu wyzwaniu jest zaangażowanie osoby, która zna proces od podszewki – eksperta. Specjalistę, który pochodzi bezpośrednio z hali produkcyjnej i posiada konkretną wiedzę na temat funkcjonalności maszyn. Takiego, który będzie potrafił podzielić się z analitykiem danych niezbędną wiedzą.

Kolejnym istotnym czynnikiem powodzenia projektu predictive maintenance jest bardzo skrupulatne zdefiniowanie  problemu  i odkrycie wymiernej wartości, jaką jego rozwiązanie powinno przynieść. Firmy, które są gotowe zainwestować w zaawansowaną analitykę, powinny zostać przez usługodawców uświadomione, że ten etap wstępny jest absolutnie kluczowy dla ich sukcesu. Zdanie: „chcielibyśmy wdrożyć konserwację predykcyjną w naszej fabryce” naprawdę mówi bardzo mało.

Zwolnij

Po ostatecznym zdefiniowaniu przypadku użycia dla predictive maintenance (najlepiej podczas warsztatów PoV) pojawia się kolejny częsty błąd – pośpiech w modelowaniu uczenia maszynowego, bez odpowiedniego zbadania danych. Zawsze warto poświęcić trochę czasu na zebranie większej ilości informacji. Wykorzystanie analityki biznesowej i statystyki do znalezienia trendów lub korelacji, co pozwoli nam zdecydować, na jakich właściwościach chcemy się skupić podczas szkolenia naszych modeli. Na tym wczesnym etapie jest jeszcze czas, aby ocenić, czy mamy wystarczającą ilość  dobrej jakości danych. Wciąż możemy sprawdzić, czy przeprowadzić studium wykonalności. A także czy wybrana bolączka biznesowa jest w ogóle możliwa do usunięcia.

etapy wdrażania predictive maintenance - TT PSC

Kiedy należy rozważyć wdrożenie Predictive Maintenance?

Aby można zacząć poważnie myśleć o predictive maintenance, firmy muszą gromadzić ogromne ilości danych historycznych. Dlatego udane wdrożenie IIoT i cyfryzacja informacji operacyjnych w fabrykach jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze do zaawansowanej analityki.

Co więcej, fabryki powinny mieć do czynienia z pewnego rodzaju powtarzalnymi sytuacjami. Jak na przykład ciągłe, niespodziewane awarie danej maszyny, dla których istnieje wystarczająca ilość danych historycznych Jeśli chcemy przewidzieć przestój maszyny, która uległa awarii raz w ciągu ostatnich dwóch lub trzech lat, prawdopodobnie nie mamy wystarczającej ilości informacji, aby zamodelować wzór, który doprowadził do takiej sytuacji. A zatem nie ma możliwości wdrożenia konserwacji predykcyjnej w tym przypadku.

I na koniec, organizacje, które chcą wykorzystać potencjał predictive maintenance w myśl koncepcji Przemysłu 4.0, nie powinny gonić za tytułowym „białym krukiem„. Muszą być gotowe zainwestować czas i pieniądze we wstępne zbadanie problemu, który chcą rozwiązać. Może to nie przynieść natychmiastowej wartości dla ich biznesu, ale jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia ostatecznego sukcesu.

 

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
Votre nom et prénom

_Wszystkie wpisy z tej kategorii

Jak optymalizować koszty chmury AWS z wykorzystaniem FinOps?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Predictive Maintenance (konserwacja predykcyjna) – biały kruk vs realistyczne rozwiązanie?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Chmura napędza cyfrową transformację

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

5 kroków do udanego wdrożenia analityki przemysłowej – etap w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Green PLM - przyszłość zrównoważonego rozwoju produktów.

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Śladami Digital Thread

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Migracja Jira Server do Jira Cloud

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) – czym jest i dlaczego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy produkcyjnej

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Migracja z Creo Elements/Direct Model Manager do PTC Windchill – fanaberia czy konieczność?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Dlaczego nie warto oszczędzać na testowaniu oprogramowania PLM?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Outsourcing programistów – elastyczny sposób skalowania zespołu IT

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak uchronić się przed phishingiem, wykorzystując autentyfikację?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Dlaczego warto używać Azure Cloud dla rozwiązań IoT

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Co musisz wiedzieć o serverless computing?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

6 błędnych przekonań na temat metodologii Scrum

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Wizualizacja danych w IoT

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Scrum Guide 2020. 5 TOP zmian i ich wpływ na pracę zespołu

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Skalowanie Horyzontalne w ThingWorx 9

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czym jest DevOps as a service i czemu warto z tego skorzystać?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Zarządzanie zmianą w Windchill PDMLink – zoptymalizowane procesy gwarancją łatwych zmian produktowych

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

High Availability w aplikacjach IoT

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

DevForge 2021, w nowej odsłonie - ONLINE

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Najciekawsze funkcjonalności, jakie zapewnia najnowsza wersja systemu PLM – Windchill 12

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

9 powodów, dla których powinno się wykorzystywać chmurę w prowadzeniu biznesu

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

IoT Hub Connector dla ThingWorx – Połączenie ThingWorx z Chmurą Azure

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jira Service Desk zmienia się w Jira Service Management. Nowa nazwa, więcej możliwości

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czym jest AIoT? Artificial Intelligence of Things w Przemyśle 4.0 

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jira Cloud vs Jira Server

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Windchill PLM: "z pudełka", konfigurowany, czy dostosowany?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Co nowego w ThingWorx 9.0?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Zarządzanie danymi multi-CAD w środowisku PLM

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

BigPicture 8.0 – nowa, lepsza wersja dodatku PMO do systemu Jira Software

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak Augmented Reality rozwiązuje problemy branży logistycznej?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

8 kluczowych możliwości systemu PTC Windchill 11, które pomogą wzmocnić wartość biznesową przedsiębiorstwa

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Agile. Wszystko co musisz wiedzieć o metodyce zwinnej

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak zacząć przygodę z Azure i przygotować się do certyfikacji AZ-900

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

WCAG 2.1 – na co powinieneś zwrócić uwagę?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Machine Learning & ThingWorx vs COVID-19

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak TTPSC zaczęło zarządzać przepływem pracowników i powierzchnią biurową w trzy dni?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Dostępność w sieci zgodna z WCAG i jej wpływ na wizerunek firmy

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak Jira i Confluence pomagają w zbudowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Podpis elektroniczny – w jaki sposób rozwiązuje współczesne problemy firm?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Sieć 5G kluczem do Przemysłowego Internetu Rzeczy

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

WCAG, czyli dlaczego warto mieć dostępną stronę internetową i aplikację mobilną

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Chmura na czas kryzysu, czyli jak usprawnić pracę w swojej firmie

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Podsumowanie 2019 i perspektywy rozwoju w nietypowych okolicznościach

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Dostępność w sieci, czyli co to jest WCAG?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Koronawirus, a ciągłość produkcji – IoT i AR dla przemysłu

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jakie programy do pracy zdalnej wybrać?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jira Core – narzędzie do skutecznego zarządzania pracą i prowadzenia projektów dla zespołu marketingowego

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak zadbać o bezpieczeństwo aplikacji serverless w AWS?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Atlassian Summit 2020 – będziemy tam!

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

DevForge 2020 – zaczynamy w Zielonej Górze i Łodzi!

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak Internet Rzeczy zmienia branżę lotniczą?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Parametry SSM w automatyzacji AWS

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Nowości w Javie

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak dotknęliśmy chmur – relacja z AWS re:invent 2019

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Opinia: Magic Leap czy Hololens 1.5?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Najważniejsze nowości z AWS re:Invent 2019

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Nearshoring – więcej możliwości dla Twojego biznesu

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak szybko i skutecznie zbudować profesjonalny zespół programistyczny w kilku krokach – studium przypadku

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak wykorzystać Talend Open Studio w branży medycznej?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Atlassian Open 2019 – newsy i wrażenia

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

RealWear HMT-1 to lepsza przyszłość Twojej firmy

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową w swojej firmie?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak Internet Rzeczy rozwija przemysł motoryzacyjny?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czym jest chmura Amazon Web Services?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

DevForge – kuźnia praktyków nowych technologii tym razem w Kielcach i Białymstoku

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak Augmented Reality rewolucjonizuje technologie przemysłu produkcyjnego?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Dlaczego serverless jest przyszłością aplikacji

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Internet Rzeczy w branży logistycznej

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

FIDO – bezpieczniej czy wygodniej?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Augmented Reality w działaniach marketingowych firm

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

LiveWorx 2019 – trendy świata IoT na przyszły rok

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Przyszłość MR i XR po Microsoft Mixed Reality Partner Summit 2019 – najważniejsze wnioski

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Korzyści „code review” – czy tylko dla programistów?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Windchill Single Sign On – jak z Amazon Web Services dostać się do Active Directory w sieci klienta?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Windchill RV&S (dawniej Integrity LM) w Transition Technologies PSC. Rozwiązania ALM szyte na miarę!

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Confluence marki Atlassian – opinie i najważniejsze funkcjonalności z perspektywy użytkowników

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czwarta (R)Ewolucja Przemysłowa

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Aplikacja AR dla Anwis od środka – wyzwania i trudności

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czym ThingWorx różni się od Axeda i czy warto rozważyć zmianę?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

PTC stawia na sieć partnerską

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Portfolio Experience 2019 – PMO osadzone w Jira [PREZENTACJA]

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Atlassian Summit 2019 – podsumowanie, trendy, zmiany

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

ABC Decorator: Zastosowanie Rozszerzonej Rzeczywistości w aranżacji wnętrz

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Wyniki Transition Technologies PSC za rok 2018

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Konferencja DevForge po raz pierwszy w Łodzi

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czy twoje zasoby danych są gotowe? Wsparcie ThingWorx dla InfluxDB

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Opinia: Microsoft HoloLens 2 – przełom w MR?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

TT PSC Złotym Sponsorem konferencji Portfolio Experience 2019

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Największa obawa przedsiębiorstw w 2019 roku. Czy Augmented Reality (AR) może uzdrowić sytuację?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Transition Technologies PSC otrzymuje status Enterprise od marki Atlassian

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Internet Rzeczy – 9 trendów na rok 2019!

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Budujemy własne AWS Echo (z AWS Alexa na pokładzie)

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

DevOps – kultura, filozofia i model współpracy

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Konferencja DevForge oczami prelegenta

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Rozwój biznesu z wykorzystaniem Zdalnego Eksperta

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Jak znaleźć najlepszych programistów?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Testy regresyjne – komu są potrzebne i po co je stosować?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czy mogę jeszcze efektywniej wykorzystać czas swojego eksperta? Co daje Vuforia Chalk?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Zarządzanie czasem pracy i urlopami nigdy nie było prostsze. Aktualizacja Vacation Manager for Jira od Transition Technologies PSC Atlassian

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Augmented Reality w przemyśle przyszłości – ruszamy z webcastami!

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Dlaczego rozwiązania Cloud?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Wsparcie obszaru zarządzania projektami przez środowisko Jira Atlassian

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czy praca testera prowadzi do oszczędności?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Kształć się z najlepszymi!

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Microsoft Mixed Reality Partner Program – jesteśmy w gronie wielkich tego świata!

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Pniemy się ku górze – zdobywamy platynowy poziom partnerstwa!

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Relacja jednego z najbardziej ekscytujących wydarzeń w roku – LiveWorx 2018

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Teoria a rzeczywistość – jak to jest z jakością i testowaniem oprogramowania?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Assisted Reality – uboższy krewny Augmented Reality?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Zespół U&M – historia o ludzkich pomysłach oraz dążeniu do doskonałości

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czy my będziemy ścigać maszyny czy też maszyny będą ścigać nas?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Rosnąca popularność modelu usług Serverless

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

W trakcie przygotowań na konferencję PTC LiveWorx 2018 w Bostonie

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Microserwisy na frontendzie

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Współpraca Transition Technologies PSC i Amway w zakresie wsparcia, utrzymania oraz dostaw oprogramowania firmy Atlassian

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Rozszerzona Rzeczywistość jako dopełnienie technologii BIM

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Czy nadszedł już czas aby inwestować w IoT?

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

ThingEvent Oil&Gas w branży naftowej i gazowej: Houston, mamy rozwiązanie!

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Chmura to przyszłość

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Transition Technologies PSC uzyskało tytuł Standard Consulting Partner Amazon Web Services (AWS)

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Części zamienne wyposażone w instrukcje Augmented Reality – zmieniamy sposób sprzedaży w branży motoryzacyjnej

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Zainteresowanie polskiego przemysłu wykorzystaniem technologii AR i VR

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Futurystyczne pomysły stają się rzeczywistością! Rozszerzona Rzeczywistość w medycynie estetycznej i chirurgii

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Debata "Rafinerie przyszłości" z udziałem Transition Technologies PSC

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Wrażenia z forum PTC/USER 2018 w San Diego

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

27 000 godzin pracy nad projektami PLM dla potentata branży lotniczej

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Mixed Reality w procesie meblowania przestrzeni

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Świat konferencji podąża ku Wirtualnej Rzeczywistości

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

Transition Technologies PSC na targach Hannover Messe

Jak donosi Forbes i szereg innych, niedawno opublikowanych raportów na temat najbliższej przyszłości branży produkcyjnej, predictive maintenance jest postrzegane jako jeden z niekwestionowanych,…
Czytaj dalej

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się