_Inteligentny System Realizacji Produkcji (LiteMES)

Lekkie, inteligentne oprogramowanie MES zapewnia rozbudowane możliwości funkcjonowania Twojego zakładu.

_Informacje ogólne

Wraz z rozwojem automatyki przemysłowej i technologii Przemysłu 4.0, takich jak IoT, firmy będą musiały na nowo zdefiniować swoje podejście do procesu produkcji. Chcąc utrzymać się na dzisiejszym rynku pełnym konkurencji, producenci muszą stale podnosić wydajność.

Digitalizacja ma kluczowe znaczenie dla obsługi coraz bardziej złożonych procesów produkcyjnych i wynikających z nich potrzeb w zakresie przetwarzania danych. Niezbędny jest kompleksowy system realizacji produkcji, który będzie gromadził dane z wielu różnych źródeł, zestawiał je i prezentował w sposób dostosowany do potrzeb użytkownika.

Ponadto koniecznością jest przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, planowanie międzydziałowe i automatyczne tworzenie raportów. Wyścig w dziedzinie Przemysłu 4.0 nabiera tempa, lecz dzięki oprogramowaniu LiteMES od TT PSC możesz wystartować z pole position i stać się Fabryką 4.0.


                              Work Order Management in LiteMES of Transition Technologies PSC

Zarządzanie zleceniami pracy


                              Digital Work Instructions LiteMES of TT PSC

Cyfrowe instrukcje pracy


                              Workforce Management in Smart Manufacturing Execution System LiteMES

Zarządzanie pracownikami


                              The Track & Trace module of TT PSC's MES system enables download data from various sources

Track & Trace


                              Quality Management System module of TT PSC’s LiteMES software leads to lower machine failure rates

System Zarządzania Jakością

_Rozwiązanie dla inteligentnych gałęzi przemysłu

Jedynie poprzez cyfryzację planowania i kontroli produkcji możesz osiągnąć większą przejrzystość i wykorzystać największy potencjał optymalizacji swoich działań i procesów. I właśnie dlatego prezentujemy nowoczesny przemysłowy system informatyczny - LiteMES.
 • System LiteMES jest w pełni konfigurowalnym, szybkim do wdrożenia, wydajnym, a jednocześnie oszczędnym rozwiązaniem, które zapewni ci korzyści płynące z systemu MES dedykowanego twojemu modelowi produkcji, bez konieczności tonięcia w natłoku niewykorzystywanych funkcji, miesięcy wdrażania i rozległych szkoleń.
 • Każdy moduł może działać jako samodzielna jednostka lub zostać zintegrowany z istniejącymi aplikacjami. Możesz je wdrażać w dowolnej kolejności i w dowolnym czasie.
 • Platforma IoT zapewnia swobodę dostosowania do własnych potrzeb – udostępniamy ci te same narzędzia, których my używamy, dzięki czemu możesz je samodzielnie rozbudowywać.
 • Wstępnie wbudowane podstawowe funkcjonalności sprawią, że będziesz mógł korzystać z aplikacji już w pierwszym tygodniu od jej wdrożenia!
Wspólnie możemy zaplanować optymalną dla ciebie ścieżkę działania, tak by każdy krok prowadził do wymiernych efektów i przybliżał cię do realizacji końcowego celu.

_Kluczowe korzyści


                              LiteMES system accelerate business operations and digital production planning

Prędkość

Przyspiesz operacje biznesowe i planowanie produkcji cyfrowej w oparciu o fakty i liczby.

                              LiteMES enables full utilization of available production capacity

Wydajność

Maksymalna wydajność i jakość produkcji umożliwia pełne wykorzystanie dostępnych mocy produkcyjnych.

                              Smart Manufacturing Execution system LiteMES allows data visualization and presentation

Widoczność

Dostępność danych w czasie rzeczywistym, kontekstowe informacje, dokumenty i instrukcje robocze, w tym modele 3D, które umożliwiają wizualizację i prezentację danych.

                              LiteMES of TT PSC’s allows cost savings from a cloud-based approach

Elastyczność

LiteMES w pełni dostosowuje się do TWOJEGO procesu (a nie odwrotnie) i umożliwia oszczędność kosztów dzięki podejściu opartemu na chmurze.

LiteMES to jedyny Inteligentny System Realizacji Produkcji, jakiego potrzebujesz!

Pobierz LiteMES Starter

_Moduły LiteMES

System dostosowany ściśle do potrzeb Twojego zakładu. Nasze rozwiązanie składa się z kilku modułów, które mogą być użyte osobno lub razem, pozostawiając zawsze przestrzeń na dalsze udoskonalenia.

Zarządzanie zleceniami pracy

Proste i wydajne narzędzie do zarządzania zleceniami pracy. Można go podłączyć do systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), aby łatwo tworzyć, modyfikować lub usuwać zlecenia oraz przeprowadzać wiele dodatkowych, standardowych działań z poziomu hali produkcyjnej. Proste i ergonomicznie wyglądające panele ułatwiają korzystanie z systemu. Całodobowy dostęp do danych produkcyjnych, możliwość przeglądania dodatkowych, niezbędnych raportów śledzących stan instrukcji pracy i innych kluczowych wskaźników wydajności (KPI).

Cyfrowe instrukcje pracy

Interaktywne, kontekstowe instrukcje pracy dla operatorów, wzbogacone o dane z BOM (PLM, ERP, integracja MES) i dostępne dla każdego zamówienia, stanowiska czy operatora. Mogą zostać zintegrowane z inteligentnymi narzędziami, pick-by-light i/lub AR. Możliwość rejestrowania czasu każdej operacji/kroku i obliczania niezbędnych wskaźników KPI.

Zarządzanie pracownikami

Możliwość połączenia go z systemami HR w celu rozszerzenia lub zbudowania równoległego systemu rejestracji czasu pracy operatorów, inżynierów za pomocą RFID lub innych metod. Rejestrowanie czasu pracy, osobistych wskaźników KPI, wskaźników KPI działu (produkcja vs. obsługa techniczna), kontrola uprawnień - wszystkie funkcje dotyczące zarządzania personelem są do Twojej dyspozycji. System umożliwia również ograniczenie dostępu, wymianę operatora lub zalecenie dodatkowego szkolenia.

Track & Trace

Zadaniem tego modułu jest zapewnienie monitorowania produktów i części. Ponadto moduł ten zarządza serializacją numerów seryjnych oraz możliwością integracji z drukarkami przemysłowymi. Dodatkowo system przechwytuje wszystkie etapy produkcji i rejestruje jej dane (wraz z genealogią i możliwością śledzenia wszystkich niezbędnych informacji o wyprodukowanych częściach). Umożliwia pobieranie danych z różnych źródeł.

Zarządzanie jakością

Moduł do tworzenia zgłoszeń jakości (na żądanie lub powiązanych ze zleceniami pracy). To rozwiązanie wyświetla instrukcje dotyczące przeprowadzania kontroli jakości i dokumentuje zgłoszenie. System umożliwia wysyłanie powiadomień o zaistnieniu określonych zdarzeń oraz przeglądanie, komentowanie, modyfikację statusu, przypisywanie zgłoszeń do poszczególnych inżynierów/stacji, nadawanie priorytetów zgłoszeniom. Moduł ten umożliwia skrócenie czasu przestojów na liniach produkcyjnych i zmniejszenie strat. To z kolei prowadzi do obniżenia wskaźnika awaryjności maszyn. Moduł oferuje także raporty dotyczące statystyk i jakości zgłoszeń.

_Rozwiązanie LiteMES jest oparte na platformie ThingWorx, umożliwiającej elastyczność integracji

Zewnętrzne źródła danych


                          LiteMES solution basen on ThingWorx enables integration with External Data Sources

Chmury danych z czujników


                          LiteMES solution enables integration with Sensor Data Clouds

Usługi w chmurze


                          Smart LiteMES based on ThingWorx solution enables integration Cloud Services

Device Clouds


                          Smart LiteMES based on ThingWorx solution enables integration Device Clouds

Protokoły systemów przemysłowych


                          Industrial Systems Protocols integration in LiteMES based on Thingworx platform

                          Work Order Management in LiteMES of Transition Technologies PSC
                        
                          Digital Work Instructions LiteMES of TT PSC
                        
                          Workforce Management in Smart Manufacturing Execution System LiteMES
                        
                          The Track & Trace module of TT PSC's MES system enables download data from various sources
                        
                          Quality Management System module of TT PSC’s LiteMES software leads to lower machine failure rates

Human Interface


                        User friendly Human Interface in Smart LiteMES software

_Referencje - zobacz, co mówią o nas klienci

icon

Współpraca z TTPSC opiera się dla nas na zaufaniu i doświadczeniu.

Pracownicy TTPSC byli w stanie szybko odnaleźć się w projektach, a ich doświadczenie i umiejętności pozwoliły na jeszcze bardziej efektywną realizację zadań. Nasi partnerzy z TTPSC odegrali kluczową rolę w realizacji naszych celów.

Noel Thethy, Capula

Success Stories
icon

Dobrze jest mieć zaufanego partnera technologicznego...

Dobrze jest mieć zaufanego partnera technologicznego, który towarzyszy nam przez cały proces, oferuje wsparcie, rekomenduje właściwy zakres działań i ustala priorytety.

Martin Vejling Andersen, Linak

Success Stories
icon

Firma Transition Technologies PSC jest naszym zaufanym i sprawdzonym partnerem w zakresie rozwiązań informatycznych, wdrażania i modyfikacji.

Współpraca przebiegała niezwykle profesjonalnie i pomogła nam wypuścić na rynek najnowocześniejszy i niezawodny zestaw produktów. ESAB, z pomocą Transition Technologies PSC, tworzy nowatorską platformę, która z dnia na dzień podnosi jakość, wydajność i identyfikowalność produktów naszych klientów. Gorąco polecamy współpracę z Transition Technologies PSC. ESAB, z pomocą Transition Technologies PSC, tworzy nowatorską platformę, która każdego dnia poprawia jakość i wydajność dla naszych klientów. Polecamy współpracę z Transition Technologies PSC.

Eyal Shahar, ESAB

Success Stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się