_Zrównoważony rozwój

Poprowadź swój biznes ku lepszemu jutru!

_Zielona technologia dla przyszłości

Jako wiodący dostawca rozwiązań technologicznych, Transition Technologies PSC wspiera przedsiębiorców w sprostaniu wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem.
Stosując innowacyjne technologie, optymalizując procesy i promując zrównoważone praktyki, dążymy do tego, aby przemysł wytwórczy zmierzał w kierunku bardziej ekologicznej i przyjaznej dla środowiska przyszłości.

_Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem

Rozumiemy, że branża produkcyjna odgrywa znaczącą rolę w oddziaływaniu na środowisko i staramy się sprostać wyzwaniom związanym ze strategią zrównoważonego rozwoju.
Zapewnienie zgodności z przepisami i weryfikowalności wpływu na środowisko w całym cyklu życia produktu.
Przewidywanie oddziaływania produktu na środowisko, aby móc uwzględnić je już w fazie jego projektowania.
Stale zmieniające się przepisy i normy środowiskowe powinny być brane pod uwagę w procesie weryfikacji.
Zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie zrównoważonych produktów, w tym Eco Design, wymaga ciągłych innowacji.
Pozyskiwanie danych, weryfikacja, standaryzacja i ochrona prywatności to główne wyzwania związane z wdrożeniem Cyfrowego Paszportu Produktu (DPP).
Wysokie koszty, zawiłości regulacyjne i działania operacyjne są przyczyną nieefektywnego zarządzania energią w firmach.

_Zrównoważona produkcja - badanie trendów, wyzwań i perspektyw na przyszłość

Odkryj znaczenie zrównoważonego rozwoju w globalnym przemyśle. Producenci znajdują się pod coraz większą presją, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko.
Dowiedz się, jak faza projektowania oddziałuje na 80% wpływu produktu na zrównoważony rozwój.
Przeczytaj więcej, aby zrozumieć kluczową rolę projektowania dla zrównoważonego rozwoju w produkcji.
Pobierz

_Zaufali nam

Schaeffler logo
Lufthansa logo
Philip Morris logo
Solaris logo
SEG Automotive
Linak logo

_Skorzystaj z naszych inteligentnych rozwiązań

GreenPLM
Więcej
Energy Advisor
Więcej
ConnectedPLM
Więcej
Industrial Analytics
Więcej
Predictive Maintenance
Więcej
Predictive Quality Analytics
Więcej
Anomaly Detection
Więcej

_Nasze zaangażowanie

Wpływ na środowisko

Zrównoważona konsumpcja

Redukcja zużycia zasobów (przestrzeń biurowa, energia, woda)

Zielone zmiany

E-dokumenty, E-podpisy, papier ekologiczny

Świadome zarządzanie

Segregacja śmieci i recykling, dystrybutory wody w biurach

Technologie przyszłości

Wymiana samochodów na hybrydowe i inwestowanie w fotowoltaikę

Miesiąc Eko

Inicjatywa edukacyjna - wykłady, spotkania i warsztaty dla pracowników

Świadoma społeczność

Women in Power

Wewnętrzna społeczność wspierająca kobiety w rozwoju zawodowym i budowaniu kompetencji

Edukacja

Współpraca z uczelniami i program praktyk letnich

Wewnętrzna wymiana wiedzy

Otwarte sesje Digital Transformation Lunch’n’Learn i Lightning Talks

Wsparcie rozwoju pracowników

Dostęp do programów szkoleniowych i ebooków, kursy językowe współfinansowane przez firmę

Integracja życia i pracy

Wydarzenia i aktywności dla rodzin i dzieci

Zdrowie i dobre samopoczucie

Miesiąc zdrowia

Spotkania i wykłady, budowanie świadomości w zakresie zdrowia i prewencji chorób

Ruch i sprawność

Rehabilitacja i inicjatywy aktywizujące dla pracowników (także on-line)

Zdrowie psychiczne

Ogólnodostępne konsultacje psychologiczne

Odporność

Szczepienia przeciwko grypie i covid-19 dla pracowników

Wspólna aktywność

Drużyna sportowa i TT PSC Running Family - zachęcanie pracowników do aktywności fizycznej i promowanie działania zespołowego

Wpływ na społeczeństwo

Wolontariat

Współpraca z lokalnymi fundacjami i schroniskami dla zwierząt

Food sharing

Przeciwdziałanie marnowaniu jedzenia w biurach

Działalność charytatywna

Zbiórki na rzecz potrzebujących i wspieranie lokalnych inicjatyw

MoveIT Challenge

wyzwanie sportowe, pracownicy wspólnie spalają kalorie, aby osiągnąć wyznaczony cel, nagrodą jest przekazanie środków fundacji wybranej przez uczestników. Beneficjentem pierwszej edycji była Fundacja Gajusz, której przekazaliśmy 10 000 PLN

Covid-19

Wsparcie szpitala w czasie pandemii, 100 000 PLN przekazane w 2020 roku

Poznaj nasze zaangażowanie w odpowiedzialną przedsiębiorczość i dowiedz się, jak nasz zespół wspiera to, co jest dla nas najważniejsze.

Dowiedz się więcej o naszych inicjatywach i celach w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Odkryj, w jaki sposób wywieramy pozytywny wpływ i przeczytaj więcej o naszych wysiłkach.

Dowiedz się więcej

_Nasze cele

Zmniejszanie naszego śladu ekologicznego

Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego

Umożliwianie innym wspólnego rozwoju

Wspieranie potrzebujących

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się