Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality, AR) usprawnia branżę produkcyjną na wiele sposobów. Jedną z istotnych korzyści jest to, że pozwala na wizualizację i interakcję z cyfrowymi modelami produktów oraz procesów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwa jest szybsza identyfikacja i korekta błędów w procesie produkcyjnym, zanim doprowadzą do niepotrzebnego zużycia zasobów. AR umożliwia również zdalną współpracę, zmniejszając ilość podróży służbowych, a tym samym redukując ślad węglowy procesu produkcyjnego.

Grafika jest zaproszeniem do zapisu na kurs dla firm produkcyjnych o tym wdrażać nowe technologię i modernizować fabryki

Redukcja odpadów

Jednym z największych wyzwań dla firm produkcyjnych jest zmniejszenie ilości odpadów przy jednoczesnym utrzymaniu produktywności. Odpady materiałowe mają znaczący, negatywny wpływ na środowisko (Europejski Product Environmental Footprint Guide określa co w jaki sposób należy mierzyć), a przy tym uszczuplają zasoby firmy. Montaż z wykorzystaniem rozwiązania AR, które prezentujemy w niniejszym tekście, nie tylko ułatwia pracownikowi zadanie (jest w kontakcie z ekspertem, który udziela mu wskazówek na bieżąco); posiada też funkcjonalności, dzięki którym można przeanalizować i dostosować parametry maszyn tak, żeby zoptymalizować zużycie materiałów.

W tym trybie zdalnego kontaktu, ekspert korzysta z narzędzia opartego na przeglądarce internetowej, aby prowadzić pracownika produkcji. Za pomocą tego narzędzia, ekspert oznacza obiekty i udziela instrukcji krok po kroku w czasie rzeczywistym. Pracownik słyszy eksperta dzięki zestawowi słuchawkowemu.
Kontakt zdalny, ekspert prowadzi pracownika produkcji za pomocą narzędzia opartego na przeglądarce internetowej, oznaczając obiekty i prezentując instrukcje krok po kroku w czasie rzeczywistym; pracownik słyszy eksperta dzięki zestawowi słuchawkowemu.

Technologia ta minimalizuje przerwy i pomaga pracownikom skupić się na wykonywanych czynnościach, dzięki czemu zmniejsza się ilość popełnianych przez nich błędów. Dodatkowo, AR umożliwia zdalną współpracę z ekspertami, pozwalając pracownikom o dowolnym poziomie doświadczenia na dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

Tradycyjny montaż vs montaż wykorzystaniem AR. Różnice:

 1. Wizualizacja: w tradycyjnym montażu pracownicy polegają na rysunkach 2D lub schematach, aby zwizualizować gotowy produkt. Dzięki technologii AR mogą zobaczyć model 3D produktu nałożony na świat rzeczywisty, co ułatwia wizualizację produktu końcowego i identyfikację potencjalnych problemów.
 1. Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: w przypadku tradycyjnego montażu pracownicy mogą nie zdawać sobie sprawy z popełnionego błędu aż do późniejszego etapu procesu; dzięki AR otrzymują informacje zwrotne na temat postępów, zawierające wizualne wskazówki i instrukcje nałożone na obszar roboczy, w czasie rzeczywistym.
 1. Kontrola jakości: tradycyjny montaż często wymaga ręcznej kontroli standardów jakości produktu. Dzięki AR pracownicy mogą korzystać z cyfrowych nakładek, aby sprawdzić prawidłowe wyrównanie, dopasowanie i inne czynniki kontroli jakości w czasie rzeczywistym.

Zmniejszenie śladu węglowego

Kontrola jakości produktów z wykorzystaniem AR służy także do zmniejszenia śladu węglowego produkcji. Z pomocą AR, firmy mogą ograniczyć zapotrzebowanie na fizyczne prototypy, co zmniejsza liczbę mediów i zasobów wymaganych do ich produkcji.

Co więcej, rozwiązania takie jak SkillWorx Assisted Worker są wykorzystywane do łączenia rozproszonych geograficznie zespołów i zdalnej współpracy. Korzystając z AR, inżynierowie i inni specjaliści mogą współpracować nad projektami, przeglądać prototypy i przekazywać sobie informacje w czasie rzeczywistym, zmniejszając potrzebę podróży i transportu.

zdjecie_prezentuje_skillworx_komputer_noszony_na_glowie
SkillWorx składa się z RealWear HMT-1 lub Navigator 500/520 – przemysłowego, sterowanego głosem komputera przystosowanego do noszenia na głowie, bez zajmowania rąk.

Taka współpraca nad rozszerzonymi prototypami i kontrolami pomaga identyfikować potencjalne wady i odchylenia od specyfikacji; umożliwia szybką i prawidłową korektę tak, żeby nie dopuścić do przewidzianych problemów. Dzieje się to jeszcze zanim produkt osiągnie końcowy etap procesu projektowania i produkcji.

Poprawa produktywności i wydajności 

Pracownik na linii frontowej przeprowadza pomiary zbiorników ciśnieniowych, korzystając z zestawu słuchawkowego z wbudowanym systemem AR. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możliwe jest wyświetlanie szczegółowych instrukcji bezpośrednio przed oczami pracownika. Ta zaawansowana metoda kontroli jakości pozwala zwiększyć efektywność pracy i precyzję, poprawiając wydajność procesu produkcyjnego.
Pracownik pierwszej linii wykonujący pomiary zbiornika ciśnieniowego podczas wyświetlania szczegółowych instrukcji na zestawie słuchawkowym.

Kontrola jakości z wykorzystaniem AR wpływa pozytywnie na produktywność i wydajność linii produkcyjnej. Umożliwia dostęp do danych na temat procesu produkcyjnego poprzez nakładanie informacji cyfrowych na rzeczywiste środowisko. Pracownicy noszący urządzenia obsługujące AR (np. inteligentne okulary) widzą odpowiednie informacje m.in. listy kontrolne dotyczące standardów jakości, procedury i specyfikacje sprzętu, przy zachowaniu wolnych rąk – mogą dzięki temu od razu wykonać czynności opisane w wyświetlanej dokumentacji.

AR umożliwia więc szybszą identyfikację i korygowanie wad oraz odchyleń na wczesnym etapie procesu, zmniejszając ilość dodatkowych, czasochłonnych i kosztownych działań. Prowadzi to do skrócenia czasu produkcji i zwiększenia wydajności.

Ekspert pracujący z oddalonej lokalizacji posiada zdalny dostęp i możliwość monitorowania oraz rejestrowania działań operatora pierwszej linii. Te informacje mogą zostać później omówione lub przeanalizowane przez eksperta i operatora.
Zdalny wgląd i rejestracja działań opoeratora pierwszej linii przez eksperta pracującego w innej lokalizacji w celu późniejszego omówienia lub przeglądu.

Oczywiście, informacje można dostosować do roli, doświadczenia i preferencji pracownika, zapewniając, że otrzyma on właściwe materiały we właściwym czasie. Pracownicy mogą też wykorzystywać technologię AR do wizualizacji procesu produkcyjnego i identyfikowania potencjalnych problemów lub wąskich gardeł przed ich wystąpieniem, zwiększając w ten sposób swoją zdolność do podejmowania świadomych decyzji i działań naprawczych w czasie rzeczywistym.

Podsumowując, technologia AR zapewnia pracownikom szybki i łatwy dostęp do informacji, których potrzebują, aby wykonywać swoje zadania wydajniej i dokładniej.

Identyfikacja strat w zużyciu mediów 

operator_monioruje_zużycie_mediów_na_ekranie_moniotra

AR wspiera również kontrolę zużycia zasobów w pracach konserwacyjnych i zrównoważonego wykorzystania mediów. 

We współpracy z rozwiązaniami energetycznymi (takimi jak Energy Advisor dla przemysłu), AR dostarcza dane (w czasie rzeczywistym) na temat zużycia energii przez sprzęt, w tym konkretne urządzenia i całe instalacje.

Jest to ważne, ponieważ zazwyczaj konserwacja instalacji i urządzeń nie jest planowana tak długo, jak długo funkcjonują one prawidłowo. Prowadzi to do sytuacji, w której pozornie niewielki wyciek pozostaje niezauważony – a nawet jeśli tak się stanie, jego naprawa jest odkładana na później. Mając do dyspozycji kalkulację strat, można szybko podjąć decyzję dotyczące zmiany priorytetów zadań konserwacyjnych.

Posiadając kontekstowe informacje na temat zużycia energii i innych mediów, z perspektywy konkretnych obszarów, aktywów i procesów, łatwiej jest je analizować oraz dostrzegać wąskie gardła, problemy oraz możliwości optymalizacji.

Wszystkie te działania mają bezpośredni wpływ na zmniejszenie zużycia i strat mediów w produkcji oraz utylizacji, co przekłada się na bardziej zrównoważony rozwój.

Uwolnij potencjał Rozszerzonej Rzeczywistości (AR)

Zrównoważona produkcja wymaga podjęcia szeregu inicjatyw. Szybciej, lepiej i z pełniejszą kontrolą zmian, zrobisz to dzięki nowoczesnym technologiom. Dostarczamy rozwiązania i usługi – w tym pełną implementację narzędzi wzbogaconych o technologię AR do optymalizacji procesów (np. kontroli jakości, konserwacji) czy szkoleń i komunikacji dla pracowników.

Konserwacja i naprawa

Kontrola jakości z wykorzystaniem AR świetnie sprawdza się do usprawnienia procesu konserwacji i napraw. Z pomocą AR inżynierowie łatwo identyfikują wadliwy sprzęt i naprawiają go bez marnowania czasu i zasobów. AR dostarcza instrukcje i informacje o sprzęcie w czasie rzeczywistym, co sprawia, że proces konserwacji i naprawy jest wydajniejszy. Nie tylko skraca to czas przestojów, ale także poprawia żywotność sprzętu, zmniejszając tym samym potrzebę częstych wymian.

Procesy konserwacji i napraw można usprawnić na kilka sposobów:

 1. Szybsza diagnostyka: AR pozwala szybko identyfikować problemy ze sprzętem poprzez nakładanie informacji diagnostycznych w rzeczywistym środowisku; skraca to czas potrzebny na zdiagnozowanie problemu, umożliwiając natychmiastowe przeprowadzenie naprawy.
 2. Lepsze wskazówki: AR wyświetla instrukcje „krok po kroku” zmniejszając ryzyko błędów i zwiększając wydajność.
 3. Pomoc zdalna: AR umożliwia zdalnym ekspertom połączenie ze specjalistami w terenie i bieżące dostarczanie wskazówek. Jest to szczególnie przydatne w przypadku skomplikowanych napraw, czy współpracy zespołów działająych w odległych lokalizacjach. Tę funkcjonalność można wykorzystać także do przeprowadzenia szkolenia pracowników – o czym piszemy w dalszej części tekstu.

Poznaj historię sukcesu Solaris Bus & Coach. Sprawdź, jak Rozszerzona Rzeczywistość i SkillWorx usprawniają pracę w zakresie konserwacji autobusów, umożliwiając przekazywanie wskazówek na każdym etapie naprawy m.in. dzięki funcjom aktywowanym komendami głosowymi w trybie głośnomówiącym.  Eksperci Solaris za pośrednictwem zestawów słuchawkowych AR skracają czas naprawy i minimalizują przestoje pojazdów.

 

Poprawa szkoleń i rozwoju umiejętności

Kontrola jakości z wykorzystaniem AR jest wykorzystywana do prowadzenia bardziej wartościowych szkoleń i rozwoju umiejętności pracowników produkcyjnych. Z pomocą AR pracownicy mogą być szkoleni w zakresie nowego sprzętu, narzędzi i procedur bez zakłócania procesu produkcyjnego. Tak, jak wspominaliśmy wcześniej, Rozszerzona Rzeczywistość (AR), dostarcza instrukcje „krok po kroku”, symulacje i modele 3D. Nie tylko poprawia to jakość pracy, ale także zmniejsza ryzyko wypadków i urazów, wpływając na wzrost bezpieczeństwa pracy.

Przykład: pracownik ma przeprowadzić konserwację dużego urządzenia. Dzięki aplikacji AR może użyć urządzenia mobilnego lub zestawu słuchawkowego, aby zobaczyć wirtualną reprezentację maszyny i kolejne etapy (kroki) potrzebne do wykonania przeglądu.

Aplikacja może wyświetlać animacje pokazujące, jak części pasują do siebie. Pracownicy mogą nagrywać swoje działania podczas pracy z wykorzystaniem AR, tworząc bazę wiedzy w formie video na temat określonych procedur.

Według „The Effects of Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality as Training Enhancement Methods: A Meta-Analysis” szkolenie prowadzone za pośrednictwem aplikacji AR, zapewnia co najmniej równoważne wyniki w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Badanie sugeruje również, że korzyści płynące z takiego szkolenia tj. bzpieczeństwo, koszty, łatwość wdrażania zmian, sprawiają, że jest to bardziej wartościowa inwestycja czasu niż tradycyjne metody szkoleniowe.

Podsumowanie

Kontrola jakości z wykorzystaniem AR to potężne narzędzie dla producentów, którzy dążą do optymalizacji kosztów (w tym większej rentowności) i poprawy celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wykorzystując technologię Augmented Reality, producenci mogą identyfikować i korygować błędy na wczesnym etapie procesu produkcyjnego, zmniejszając ilość odpadów materiałowych i energii zużywanej podczas produkcji.

Nie tylko zmniejsza to wpływ produkcji na środowisko, ale także zwiększa wydajność i produktywność, umożliwiając wytwarzanie wysokiej jakości produktów w krótszym czasie.

Kontrola jakości z obsługą AR może poprawić bezpieczeństwo pracowników poprzez dostarczanie informacji i wskazówek w czasie rzeczywistym.

Zachęcamy do obejrzenia serii video pod nazwą Smart Factory Explained (PL), w której nasi specjalisci opowiadają o najważniejszych kwestiach związanych z przeistoczeniem firmy produkcyjnej w Inteligentną Fabrykę, spełniającą założenia Przemysłu 4.0, a przy tym uwzględniającą potrzeby zrównoważonego rozwoju. Polecamy Państwa uwadze także inne artykuły oraz strony ofertowe takie, jak np. Green PLM, Energy Advisor dla przemysłu, Analityka Przemysłowa.

Pomożemy Ci wdrożyć Rozszerzoną Rzeczywistość (AR)!

Potrzebujesz wsparcia przy profesjonalnym wdrożeniu rozwiązań AR? Krótka rozmowa naświetli najlepszy kierunek dla Twojej firmy.

Zamawiam konsultację

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  Jak Augmented Reality rozwiązuje problemy branży logistycznej?

  Nowoczesne technologie zaczynają dotykać dosłownie każdej branży. I choć większość działań związanych z Augmented Reality (AR) w przemyśle dopiero raczkuje, to z własnego…
  Czytaj dalej

  Opinia: Magic Leap czy Hololens 1.5?

  Nowoczesna technologia ciągle się zmienia, a na świat przychodzą coraz to nowsze produkty, które rozwijają usługi czy efektywność pracy specjalistów. Od niedawna mamy…
  Czytaj dalej

  RealWear HMT-1 to lepsza przyszłość Twojej firmy

  Zastanawiasz się w jaki sposób można usprawnić większość procesów w Twojej firmie? Zlikwidować przestoje produkcyjne, zmniejszyć odległość pomiędzy Twoją firmą a potrzebnym na…
  Czytaj dalej

  Jak Augmented Reality rewolucjonizuje technologie przemysłu produkcyjnego?

  Coraz więcej przedsiębiorców z różnych sektorów przemysłu, dostrzega korzyści, jakie może zaoferować im technologia Augmented Reality. Rozszerzona Rzeczywistość wspomaga wydajność procesów między innymi…
  Czytaj dalej

  Microsoft Mixed Reality Partner Program – jesteśmy w gronie wielkich tego świata!

  Transition Technologies PSC zdało certyfikację programu Microsoft Mixed Reality Partner, potwierdzając jednocześnie swoje umiejętności oraz doświadczenie w realizacji projektów, które tworzone są z…
  Czytaj dalej

  _Zostańmy w kontakcie

  Skontaktuj się