IT-support til Atlassian-løsninger

Die Implementierung der Atlassian-Umgebung

Implementeringen af Atlassian-miljøet er en investering i en effektiv virksomhedsstyring og problemfri arbejdsgange, forudsat at det udføres i overensstemmelse med bedste praksis, og at systemet vedligeholdes, opdateres og suppleres af erfarne specialister. Vi tilbyder it-pleje af Atlassian-systemer til de kunder, der har betroet os implementeringen i deres virksomhed; til dem, der flyttede deres virksomhed til Atlassian-miljøet med hjælp fra andre underleverandører eller implementerede dem selv. Når vi indleder samarbejdet, stiller vi et dedikeret team til rådighed for kunden, som sikrer problemfri drift af Atlassian-applikationer.

IT-support. Omfanget af tjenester, der er specialdesignet til kundens behov:

Vi tilbyder varierede løsninger, hvilket gør, at vi kan tilbyde support i et omfang, der passer til kundens behov. Det er vigtigt for os, at vi tilpasser tilbuddet til forventningerne uden at belaste kundens budget og vores eksperters arbejdsbyrde. Derfor udarbejdes tilbuddet efter en forudgående samtale. I er velkommen til at kontakte os

It-tjenester til virksomheder

Samarbejde med os er en garanti for ydelser i højeste kvalitet.

 • Kompleks administration af Atlassian-applikationer – fra daglig overvågning af korrekt drift over vedligeholdelse, anbefalinger vedrørende udvikling og omsorg for hele infrastrukturen.
 • Kontinuitet i driften af kritiske systemer – der er ingen nedetid eller fejl, der forhindrer kontinuiteten i applikationens drift; vores specialister bliver ansvarlige for driften af systemerne, kunden behøver ikke at gøre noget på egen hånd.
 • Aflastning af medarbejdere – TTPSC Atlassian-teamet påtager sig fuldt ud ansvaret i forbindelse med driften af Atlassian-systemerne. It-specialisten i kundens virksomhed kan tage sig af andre opgaver (hvis kunden ansætter en it-specialist til at håndtere alle værktøjer, har han mange forskellige ansvarsområder og kender ikke nødvendigvis Atlassian-løsningerne i de mindste detaljer)
 • Bedre effektivitet og strømlining af processerne – vi tilbyder forretningsanalyser, på hvis grundlag vi anbefaler udvidelser, der opfylder virksomhedens behov. Som følge heraf fungerer systemet endnu bedre og gør det muligt at udføre langt flere forretningsaktiviteter hurtigere.
 • Løbende kontakt med specialister – Som standard kan kunden indenfor rammerne af support rapportere fejl, problemer og forespørgsler vedrørende systemets korrekte funktion via e-mail. Hvis dette viser sig utilstrækkeligt, kan vi øge kommunikationskanalerne ved at tilbyde en dedikeret kundeportal, der er tilgængelig fra hvor som helst i verden, 24 timer i døgnet, samt chat og telefonopkald.
 • Besparelser – vores ydelser giver en lavere omkostning end ved ansættelse, uddannelse og specialisering af kundens eget team.

Servicering af tilføjelser

Vi kan udvide teknisk service med support og betjening af Atlassian systemer (alle tilgængelige på Atlassian Marketplace). Vores specialister kan tage sig af applikationer, som kunden allerede har og/eller anbefale nye, der leverer specifikke funktioner, som opfylder virksomhedens behov.

Fuld vifte af support

Avanceret service, herunder: anbefalinger, implementering af løsninger samt styring af kundens applikationer og infrastruktur. Virksomheder, for hvilke Jira er et kritisk system, kan regne med vores fulde engagement i ethvert problem relateret til den del af it-miljøet, der er skabt på basis af Atlassian-løsninger.

Vi sikrer:

 • Integrering af kundens miljø, så alle kundens Atlassian-applikationer skaber et sammenhængende økosystem i virksomheden.
 • Opsporing af årsagen til eventuelle fejl og svigt samt anbefaling af den bedste løsning.
 • Konfigurering af miljøet med basisværktøjer, f.eks. e-mail, database.
 • Licensstyring for alle systemer og tilføjelser.
 • Rabat afhængig af samarbejdets varighed og omfang – i tilfælde af fornyelse.
 • Kontakt med applikationens producent med henblik på en fremskyndelse af informationsstrømmen.

Arbejdsmiljøet er ikke kun et kontor!

Tag dig af det system, der understøtter dine forretningsprocesser.

KONTAKTIEREN SIE UNS

”Gennemgang” af IT-infrastrukturen

Atlassians løsninger er vores speciale. Kontakt os, hvis Jira er blevet implementeret i din virksomhed, og du føler, det ikke lever op til forventningerne og kunne fungere mere effektivt. Vi gennemgår og analyserer instansen eksternt eller på stedet, hvilket indbefatter aktiviteter som bl.a.:

 • Kontrol af systemkonfiguration og tilføjelser.

 • Kontrol af om de løbende processer fungerer korrekt.

 • Verifikation af software- og applikationsversioner.

 • Udarbejdelse af anbefalinger til forbedring af infrastrukturen

 • Vi kan også tilbyde en specialiseret sikkerhedsrevision, uanset hvilket system virksomheden anvender (ikke kun Atlassian).

Vi modtager meget ofte forespørgsler om support fra virksomheder, der selv har konfigureret Jira-systemet, og med tiden og udviklingen er der opstået behov for en grundig analyse af systemets korrekte funktion, optimering og udvidelse af funktionaliteten virksomheden. Efterhånden som Atlassian-systemer bliver kritiske for driften, har virksomhederne brug for professionel service og forretningskontinuitet (business continuity). TTPSC Atlassian-teamet har de relevante kvalifikationer og attester; vi er i stand til fuldt ud at udnytte potentialet i Atlassian-løsninger, fordi vi specialiserer os i dette.

Piotr Tokarski
Business Unit Manager hos Transition Technologies PSC

Lær de andre tjenester fra TTPSC Atlassians specialister at kende

If you are using Jira, other Atlassian systems or apps from Atlassian Marketplace in Server version:

CONTACT US!

From 15.02.2022 the producer is no longer developing it's Server tools and you are not able to upgrade/downgrade Server licenses.