figure
12 sierpnia 2020
0
(0)
Czas czytania: 6 minut

Co nowego w ThingWorx 9.0?

Tegoroczny Liveworx, ze względu na globalną sytuację wywołaną przez pandemię COVID-19, wyjątkowo odbywał się wyłącznie w wersji on-line. Już pierwszego dnia zapowiedziano wypuszczenie do komercyjnego użytku nowej wersji ThingWorx 9.0 – najpopularniejszej platformy maksymalizującej potencjał przemysłowego internetu rzeczy. Zgodnie z zapowiedziami Joe Birona, CTO odpowiedzialnego za technologię IoT w PTC, ma być szybciej, taniej i efektywniej.

Skalowalność horyzontalna i High Availability w ThingWorx 9.0

Analizując pojęcie skalowalności należy wyróżnić dwa podstawowe podejścia: wertykalne i horyzontalne. Skalowalność wertykalna polega na zwiększeniu mocy obliczeniowych, czy wydajności serwera poprzez modyfikację jego parametrów sprzętowych, tj. dołożenie lub wymianę procesorów, pamięci obliczeniowej itd. Po pewnym czasie, skalowanie wertykalne przestaje mieć sens, gdyż dokładanie kolejnego sprzętu nie poprawia efektów pracy serwera. Alternatywnym podejściem jest skalowalność horyzontalna, która, zamiast na rozbudowywaniu pojedynczego serwera do granic jego wydajności, skupia się na takim skomunikowaniu ze sobą wielu serwerów, aby wykorzystać potencjał efektu ich synergii.

Tematyka skalowalności aplikacji opartych o platformę ThingWorx pojawiała się w licznych rozmowach z naszymi klientami już na etapie planowania rozwiązań. Skala konkurencji, tempo zmian postępująca wszechobecne cyfryzacja – to tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzą się działające obecnie przedsiębiorstwa. Podmioty o wymiarze globalnym, a coraz częściej również te operujące w mniejszej skali, w pełni rozumieją konieczność inwestowania w rozwiązania Przemysłu 4.0. Zwiększenie ilości przesyłanych danych z nowych urządzeń, czy powiększenie liczby nowych użytkowników końcowych nie może stanowić bariery w rozwoju. Potrzebne są rozwiązania, które zbiorą i przeanalizują te dane, bez względu na ich ilość. Dodatkowo samo wdrożenie przebiegnie sprawnie, a poczynione nakłady finansowe szybko się zwrócą. Najnowsza wersja ThingWorx jest odpowiedzią na te potrzeby.

Na początku bieżącego roku Transition Technologies PSC otrzymało możliwość przetestowania Beta wersji ThingWorx 9.0, co stanowi wyraz zaufania i potwierdzenia wysokiej jakości współpracy z PTC. W ramach testów funkcjonalności High Availability, zbudowaliśmy klaster w oparciu o konfigurację active-active. Szczegóły poświęcone technicznym aspektom tej konfiguracji zostaną opisane w osobnym artykule, jednak już teraz można powiedzieć, że ThingWorx znalazł odpowiedź na obawy klientów stając się rozwiązaniem w pełni skalowalnym.

Thigworx 9.0

Udoskonalenie istniejących rozwiązań

Skalowalność to nie jedyna zmiana udostępniona razem z nową wersją Platformy. W nowej wersji oprogramowania poprawiono działanie wielu narzędzi czy rozszerzeń zwiększających możliwości ThingWorx Foundation. Ważne udoskonalenie dotyczy modelowania i weryfikowalności wyników predykcyjnych w ThingWorx Analytics. Dotychczasowe możliwości zostały zwiększone dzięki poprawieniu dostępu do danych z urządzeń brzegowych, a co za tym idzie, bardziej aktualnych informacji. Ważnym ulepszeniem jest zwiększenie ilości opcji do skonfigurowania, bez konieczności pisania kodu – tworzenie modelu predykcyjnego z uwzględnieniem zmiennego współczynnika ufności. Umożliwienie konfigurowania modelowanych sieci neuronowych w zakresie wielowarstwowości, ustawień czy metod uczenia się modelu, zwiększają możliwości testowania różnych opcji na dostępnych danych, aby predykcje były maksymalnie zbliżone do rzeczywistości.

Kolejna zmiana, którą przynosi nowy ThingWorx dotyczy obszaru Connectivity. Bezproblemowa integracja pomiędzy ThingWorx Kepware, Microsoft Azure i platformą ThingWorx oparta jest na standardzie OPC-UA, dzięki czemu można dostarczać dane z urządzeń brzegowych do rozwiązań chmurowych. Współpraca z Rockwell Automation z kolei zaowocowała poszerzeniem opcji łączenia się z innymi systemami poprzez umożliwienie subskrybowania danych i eventów z Rockwell FactoryTalk Historian. Poszerzono również możliwości połączeń z urządzeniami brzegowymi poprzez dodanie nowych rozszerzeń dla JAVA SDK, przy okazji poprawiając wsparcie dla rozwiązań bazujących na Androidzie. Umożliwiono także szybki i bezpieczny sposób dostarczania treści do urządzeń brzegowych z wykorzystaniem Software Content Management dla .Net SDK. Dzięki takiemu poszerzeniu wachlarza dostępnych rozwiązań i technologii zwiększyła się możliwość dostosowania się do różnych warunków i tworzenia rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta z uwzględnieniem różnic w danym środowisku pracy.

Jeśli chodzi o aplikację ThingWorx Navigate, służącą do obsługi PLM z wykorzystaniem innego produktu PTC – Windchill, poprawiono opcje importowania i eksportowania struktur części, udoskonalono opcję podglądu poszczególnych części, a także udoskonalono instalację i upgrade wdrożeń hostowanych w rozwiązaniach chmurowych.

PTC pracuje również nad rozwiązaniami, które pomagają korzystającym z ThingWorx w jeszcze lepszym, łatwiejszym posługiwaniu się tym narzędziem. W wersji 8.5 powstała możliwość kooperacji z Solution Central – rozwiązaniem chmurowym przeznaczonym zarówno dla developerów, jak i administratorów, które służy za repozytorium dla konfiguracji tworzonych aplikacji. Dzięki tej dodatkowej usłudze możliwe jest przygotowanie kompletnej aplikacji, która po przesłaniu do chmury przez developera, może być następnie wdrożona przez administratora w jednym, bądź wielu docelowych środowiskach. Nowa odsłona Solution Central pozwala filtrować m.in. wszystkie aktywne żądania wdrożenia, nieaktywne instancje czy usunięte aplikacje.

Przy okazji wdrażania każdej nowej funkcjonalności, jak również przy modyfikowaniu już istniejących, ogromny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo tak danych, jak i samych aplikacji. Usuwanie zidentyfikowanych luk w bezpieczeństwie to oczywiście proces ciągły, stanowi on jednak warunek konieczny do utrzymania pozycji na rynku. Ignorowanie tego elementu narażałoby klientów na poważne straty, a samą platformę na utratę zaufania wśród klientów korzystających ze stworzonych rozwiązań. Ważnym elementem bezpiecznych aplikacji z punktu widzenia biznesu jest również budowanie zaufania między klientem a dostawcą usług. ThingWorx 9.0 to kolejna wersja oprogramowania, która podnosi kwestie bezpieczeństwa cyfrowego na jeszcze wyższy poziom. Dzięki wykorzystaniu ThingWorx Flow można delegować autoryzację, co ułatwia korzystanie ze zintegrowanych aplikacji w obszarze inżynierii, wytwarzania i usług. Z kolei ThingWorx SDK oferuje jeszcze lepsze wsparcie protokołu SSL/TLS poprzez dostarczenie wsparcia najnowszej wersji OpenSSL.

Plany na przyszłość

Rozumiejąc konieczność ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i ulepszania dotychczasowych, PTC wskazało obszary, na których koncentruje się w ramach dalszego rozwoju ThingWorx:

  • rozwijanie istniejących rozwiązań w zakresie inżynierii, produkcji i usług;
  • rozwój konceptu Digital Thread z wykorzystaniem PLM, przemysłowego internetu rzeczy i ThingWorx Analytics;
  • rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję;
  • ewolucja cyfrowego bliźniaka z wykorzystaniem możliwości sztucznej inteligencji;
  • unifikacja rozproszonej architektury rozwiązań przemysłowego internetu rzeczy;
  • przezwyciężanie istniejących ograniczeń poprzez osiągnięcie efektu hiper skali, hiper dostępności i zwiększonej zdolności do zarządzania.

Jeśli potrzebujesz pomocy we wdrażaniu nowych lub rozbudowywaniu istniejących rozwiązań w oparciu o ThingWorx skontaktuj się z nami.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Zostaw komentarz (0 komentarzy)

Napisz opinię…
W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
Twoje imię i nazwisko

    © Copyright PSC 2021. All right reserved