Jedną z niewątpliwych zalet rozwiązania, jakim jest Internet Rzeczy, jest możliwość gromadzenia i przetwarzania ogromnej liczby różnorodnych danych (np. wartość temperatury, liczba wyprodukowanych elementów, ilość pozostałych płynów, wskaźnik wilgotności, czas pracy maszyn). Wiąże się z tym jednak pewne niebezpieczeństwo – wielość informacji może utrudnić ich efektywne wykorzystywanie. Rozwiązaniem tego problemu jest wizualizacja danych, a odpowiednio dobrany typ wykresu może zwiększyć wartość danych. W tym artykule zaprezentujemy korzyści płynące z dobrej wizualizacji danych oraz jakie mogą mieć zastosowanie w Twojej organizacji.

 

Czym jest wizualizacja danych?

Wizualizacji danych to po prostu ich graficzne przedstawienie. Nie jest to skomplikowane rozwiązanie, jednak jeśli nie zostanie wykonane umiejętnie, może zrobić więcej szkody, niż pożytku. Istnieje kilka istotnych kwestii, o których należy pamiętać, chcąc efektywnie zaprezentować dane użytkownikowi. Podstawowym wymogiem dobrej wizualizacji jest jej wartość – przedstawione graficznie dane muszą wyrażać przynajmniej tyle samo informacji, co tradycyjna forma, choć zazwyczaj ten wizualny naddatek stanowi dodatkową zaletę. Wizualizacja danych jest popularnym sposobem prezentowania danych i pojawia się wszędzie wokół nas: w wiadomościach pokazujących poparcie różnych polityków, w Twojej aplikacji bankowej, w reklamie, kiedy uświadamia się odbiorców, jak bardzo nowy produkt jest lepszy od starego. Dzieje się tak dlatego, że znacznie mniej czasochłonne jest spojrzenie na prosty wykres słupkowy z wydatkami z ostatnich miesięcy, niż wertowanie tabeli z tymi samymi danymi i porównywanie ich za pomocą wyobraźni. W reklamie i telewizji ta oszczędność jest jeszcze bardziej istotna – nie ma czasu na długotrwałą prezentację danych podczas przerwy reklamowej. Jest to o tyle skuteczne rozwiązanie, że kilkusekundowe prezentowanie wykresu daje większości użytkowników więcej informacji, niż dwukrotne, trzykrotne czy nawet kilkukrotne wyświetlanie tych samych danych w postaci liczbowej. Dlatego też agencje reklamowe uwielbiają wszelkiego rodzaju wykresy.

IoT Data Visualization

 

Jak działa wizualizacja danych?

Skoro już wiemy, czym jest wizualizacja danych i dlaczego jest wykorzystywana w tak wielu miejscach, skupmy się na tym, jak działa. Istnieją dziesiątki sposobów na przedstawienie danych. Może to być prosty wykres słupkowy, pokazujący ilość deszczu w danym miesiącu, ale te same informacje mogą być przedstawione w bardziej szczegółowy sposób, w postaci wykresu liniowego odniesieniu do jednego dnia. Dane te można połączyć ze średnią temperaturą dla tego samego miejsca i wyrazić drugą linią lub drugim zestawem słupków. Wykres z takimi dwoma rodzajami danych może stanowić podstawę do bardziej wnikliwej analizy i posłużyć na przykład do stwierdzenia, czy rozpatrywany miesiąc był typowy dla danej pory roku i lokalizacji. Potrzebne do tego są nie tylko odczyty temperatury i ilości deszczu ze stacji meteorologicznej, informacje muszą być skorelowane z czasem, na przykład przy pomocy dodania znacznika czasu do odczytów. Następnie dane te należy gdzieś umieścić i przechowywać. Dawniej miałyby pewnie formę jakiś papierowych, wypełnianych ręcznie raportów, dziś są one szybko przenoszone do bazy danych. Dzięki temu są dostępne w każdej chwili dla milionów użytkowników jednocześnie. Na koniec potrzebujemy jakiejś aplikacji, która przedstawi zgromadzone dane w formie czytelnego wykresu, może to być aplikacja mobilna, desktopowa, lub strona www. Po tym wszystkim wykres jest gotowy do użycia, dając możliwości szybkiej i łatwej analizy danych.

 

Jakie korzyści dla IoT wynikają  z wizualizacji danych?

Nie ulega wątpliwości, że wizualizacja danych jest wielkim ułatwieniem, z którego chętnie korzystamy w życiu codziennym. W jaki sposób IoT może z niej skorzystać? Jako sieć wielu maszyn wymieniających się zebranymi danymi i przesyłających je do pamięci masowej, technologia ta posiada ogromny potencjał pod kątem wizualizacji danych. Właściwe wykorzystanie zebranych informacji może pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dlatego też dane muszą być przedstawione w formie przystępnej do zrozumienia i analizy. A ponieważ technologia IoT ciągle się rozwija, naturalnym jest, że do tego celu wykorzystuje się znane i sprawdzone rozwiązania. Cyfrowy aspekt systemów daje możliwość wykorzystania w nich metod takich jak wizualizacja danych. Wartość aplikacji zwiększa dostępność danych, które mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn za pomocą tych samych usług, która umożliwia ich przechowywanie. Ponadto systemy IoT mają możliwość przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, a wynik tego procesu może być prezentowany w tej samej aplikacji, dając tym samym użytkownikom więcej możliwości. Znajduje to na przykład zastosowanie w kontrolowaniu wydajności produkcji. Utrzymanie wydajności systemu na pożądanym poziomie jest ważnym elementem produkcji. Wgląd we wskaźniki wydajności oraz wykresy może pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów.

IoT Data Visualization

 

Wizualizacja danych z wykorzystaniem ThingWorx

Po omówieniu tematu wizualizacji danych i korzyści z nich płynących, przejdźmy do wykorzystania aspektu wizualizacji danych w konkretnym narzędziu IoT, jakim jest ThingWorx. Platforma ta wyróżnia się dużą elastycznością, dzięki czemu decyzje o wykorzystaniu innego źródła danych lub innej bazy danych nie oznaczają konieczności rozpoczynania całego projektu od nowa. Logika systemu może być realizowana w prosty sposób za pomocą opcji tego systemu, takich jak planowanie, symulowanie różnych scenariuszy, zarządzanie zmianami i maszynami, sterowanie całymi łańcuchami produkcyjnymi.  Co więcej – interfejs dla tych procesów również może być wykonany w ThingWorx, bez względu na to, czy będzie to panel wyglądający jak tablica kontrolna elektrowni atomowej, czy futurystycznie wyglądający dashboard. Możliwości wizualizacji są ogromne – w narzędziu tym dostępne są wszystkie popularne i najczęściej używane typy wykresów: wykresy bąbelkowe, słupkowe, kołowe, wskaźniki wyróżniające się retro designem. Jeśli nie uda się znaleźć jakiegoś konkretnego widgetu, można go dodać do platformy. Dodatkowo ThingWorx skoordynować można z różnymi bibliotekami używanymi specjalnie do wizualizacji danych i innych specjalistycznych zadań. Doświadczony developer jest w stanie dostosować to narzędzie tak, by praca przy jego użyciu była jak najbardziej efektowna. Istnieje nawet możliwość stworzenia widgetu, który będzie imitował jakiś rodzaj wyświetlacza, lub urządzenie pomiarowe, co może być ważna dla użytkowników mających swoje przyzwyczajenia. Projekty tego typu wykonywane są w przejrzystym, elastycznym procesie, a informacje zwrotne od użytkowników końcowych stanowią cenne źródło informacji wykorzystywanych już na wczesnych etapach prac do tworzenia aplikacji spełniających wszystkie wymagania.

IoT Data Visualization

 

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach w każdej minucie, a nawet sekundzie gromadzone są terabajty danych. Ze względu na liczbę docierających z różnych stron informacji, istnieje potrzeba ich odpowiedniego zaprezentowania, by sprawić, by były użyteczne. W Transition Technologies PSC znamy narzędzia, dzięki którym ten ogrom danych może być dobrze wykorzystana przez naszych klientów i w efekcie zagwarantować im przewagę nad konkurencją.  Zapraszamy do współpracy.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
Votre nom et prénom

_Wszystkie wpisy z tej kategorii

Dlaczego warto używać Azure Cloud dla rozwiązań IoT

Cyfrowa transformacja zmienia sposób, w jaki połączone są produkty, aktywa, dane i operacje, aby dostarczyć biznesową wartość dla klientów. Przekształcenie danych cyfrowych na pozytywne i wartościowe doświadczenia klienta pozwala osiągnąć realne, wymierne korzyści i zyski dla przedsiębiorstwa. Technologie cyfrowe tworzą nowe możliwości biznesowe na całym świecie i prowadzą do ewolucji przedsiębiorstw, produktów i procesów. Poniższy artykuł przybliża wybrane, najpopularniejsze technologie Przemysłu 4.0 w kontekście biznesowym. W tekście opisana zostanie koncepcja Internetu Rzeczy oraz infrastruktura chmury obliczeniowej wraz z możliwością ich wykorzystania w cyfrowej transformacji.
Czytaj dalej

Wizualizacja danych w IoT

Jedną z niewątpliwych zalet rozwiązania, jakim jest Internet Rzeczy, jest możliwość gromadzenia i przetwarzania ogromnej liczby różnorodnych danych (np. wartość temperatury, liczba wyprodukowanych elementów, ilość pozostałych płynów, wskaźnik wilgotności, czas pracy maszyn). Wiąże się z tym jednak pewne niebezpieczeństwo – wielość informacji może utrudnić ich efektywne wykorzystywanie. Rozwiązaniem tego problemu jest wizualizacja danych, a odpowiednio dobrany typ wykresu może zwiększyć wartość danych. W tym artykule zaprezentujemy korzyści płynące z dobrej wizualizacji danych oraz jakie mogą mieć zastosowanie w Twojej organizacji.
Czytaj dalej

Skalowanie Horyzontalne w ThingWorx 9

Skalowalność w aplikacjach webowych stała się standardem. Pojedynczy serwer nie poradzi sobie z rosnącą ilością podłączonych do Internetu urządzeń. Skalowalność to charakterystyka systemu, która odpowiada na pytanie: czy jeśli zwiększy się ilość zasobów, to system będzie działał wydajniej?
Czytaj dalej

High Availability w aplikacjach IoT

Współczesne serwisy internetowe odpowiadają na miliony zapytań użytkowników. Wszystkie one działają w środowiskach klastrowych. Obsługa wielu zapytań wymaga znacznych zasobów, takich jak czas procesora (CPU) oraz pamięć RAM. Każde połącznie do serwera generuje jego dodatkowe obciążenie. W takiej sytuacji jeden serwer wymagałby ogromnych ilości zasobów, a prawo Moor'a już się nie sprawdziło. Aby temu zaradzić potrzebujemy wielu serwerów, które obsługują zapytania użytkowników. Aplikacje webowe (w tym także IoT) używają protokołu HTTP(S), który działa na zasadzie: żądanie-odpowiedź. Gdy użytkownik otwiera stronę, lub wywołuje akcję, zostaje wysłane żądanie do serwera. Na każde żądanie użytkownika serwer musi przygotować odpowiedź. Każda odpowiedź musi zostać w odpowiedni sposób przeprocesowana, a to stanowi główne kryterium estymacji ilości zasobów serwera - żądania mogą być różne, od danych statycznych jak style CSS lub obrazy, po skomplikowane jak pobieranie danych z bazy, filtrowanie lub wyliczanie pewnych współczynników.
Czytaj dalej

IoT Hub Connector dla ThingWorx – Połączenie ThingWorx z Chmurą Azure

Thingworx IoT Hub Connector jest mostem, który łączy platformę Thingworx z chmurą Azure (a dokładniej z Azure IoT Hub). Zapewnia on bezpieczną (opartą na certyfikatach) komunikację, dzięki której możemy korzystać z ogromnych możliwości chmury obliczeniowej. Jest to rozwiązanie bardzo rozbudowane, ale również generyczne.
Czytaj dalej

Czym jest AIoT? Artificial Intelligence of Things w Przemyśle 4.0 

Synergia, tak można określić to naturalne połączenie technologii, które znacząco wpłynie na wygląd przyszłości produkcyjnej. Ostatnimi czasy coraz większą popularność zyskuje, obok Internetu Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI). Zestawienie tych dwóch trendów technologicznych zwiastuje praw-dziwą rewolucję przemysłu 4.0.  
Czytaj dalej

Co nowego w ThingWorx 9.0?

Tegoroczny Liveworx, ze względu na globalną sytuację wywołaną przez pandemię COVID-19, wyjątkowo odbywał się wyłącznie w wersji on-line. Już pierwszego dnia zapowiedziano wypuszczenie do komercyjnego użytku nowej wersji ThingWorx - najpopularniejszej platformy maksymalizującej potencjał przemysłowego internetu rzeczy. Zgodnie z zapowiedziami Joe Birona, CTO odpowiedzialnego za technologię IoT w PTC, ma być szybciej, taniej i efektywniej.
Czytaj dalej

Machine Learning & ThingWorx vs COVID-19

Rozwój sztucznej inteligencji, a wraz z nią uczenia maszynowego nabrał w ostatnich latach dużego rozpędu. Ciągłe dążenie do zwiększenia mocy obliczeniowej komputerów dało możliwość wykorzystania algorytmów oraz aparatu matematycznego stworzonych w drugiej połowie XX wieku na niespotykaną dotąd skalę. Mając w perspektywie rychłe nadejście komercyjnego komputera kwantowego można powoli zacząć obawiać się scen rodem z filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem w tytułowej roli Terminatora. Nie wybiegając jednak za daleko w przyszłość, a skupiając się na teraźniejszości postanowiłem sprawdzić jakie możliwości daje dostępna dzisiaj technologia oraz czy można wykorzystać ją w predykcji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.
Czytaj dalej

Sieć 5G kluczem do Przemysłowego Internetu Rzeczy

Przemysłowy Internet Rzeczy zmienia dziś nasze spojrzenie na klasyczne pojęcie produkcji. Największe koncerny wytwórcze chętnie sięgają po rozwiązania technologiczne, które usprawniają i zwiększają efektywność procesów produkcyjnych. Wraz z rozwojem kolejnych technologii rośnie zainteresowanie koncepcją przemysłu 4.0, a w rezultacie także liczba połączonych urządzeń. Aby zaspokoić zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury o odpowiedniej przepustowości i prędkości niezbędna była ewolucja w kierunku kolejnej generacji sieci- 5G. Jak 5G wpłynie na rozwój Fabryk przyszłości i dlaczego to kluczowe z perspektywy Internetu rzeczy? Wszystkiego dowiesz się z artykułu.
Czytaj dalej

Koronawirus, a ciągłość produkcji – IoT i AR dla przemysłu

Nagła epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 wpłynęła na każdą sferę funkcjonowania współczesnego świata. Wywołane zagrożeniem epidemiologicznym ograniczenie przepływu ludzi, towarów i usług już negatywnie wpłynęło na ciągłość procesów produkcyjnych wielu branż, a każdy dzień utrzymywania się tej sytuacji, bez wiarygodnych prognoz powrotu do normalności wciągał będzie kolejne w spiralę zagrożenia zatrzymaniem.
Czytaj dalej

Jak Internet Rzeczy zmienia branżę lotniczą?

Internet Rzeczy stosowany jest w coraz szerszym zakresie, a z rozwiązań optymalizujących czy gromadzących informacje korzystają światowi giganci. Wszystko po to, aby usprawniać dotychczasowe procesy, pozyskiwać, przetwarzać i raportować większą ilość danych lub nawet wprowadzać nowe usługi.
Czytaj dalej

Jak Internet Rzeczy rozwija przemysł motoryzacyjny?

Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, że przemysł motoryzacyjny jest z natury innowacyjny. Samochody to maszyny, które historycznie zrewolucjonizowały wiele obszarów przemysłu, a dziś można śmiało powiedzieć, że branża motoryzacyjna nie spoczywa na laurach i nadal skupia się na rozwoju technologicznym, który ma służyć konsumentom prywatnym oraz biznesowym.
Czytaj dalej

Internet Rzeczy w branży logistycznej

Wydawałoby się, że Internet Rzeczy jest dedykowany wyłącznie branży przemysłowej. Z nią jednak bardzo związane są transport oraz logistyka, które również mogą skorzystać na trwającej właśnie rewolucji.
Czytaj dalej

LiveWorx 2019 – trendy świata IoT na przyszły rok

Jak zwykle w ostatnich latach, silna drużyna Transition Technologies PSC była obecna w Bostonie na jednym z najważniejszych wydarzeń IoT tego roku – LiveWorx 2019.   No to zaczynamy   Nawet z 10 uczestnikami z różnych obszarów biznesu, aktywnie poszukującymi nowych informacji i prezentacji, udało nam się uczestniczyć jedynie w małej części z ponad 240 …
Czytaj dalej

Czwarta (R)Ewolucja Przemysłowa

Przemysł 4.0 i jego fundament – Internet Rzeczy (IoT – zwłaszcza w przemysłowym wydaniu: IIoT) zdominowały w ciągu ostatnich lat sposób myślenia o zaawansowanym zarządzaniu zasobami przedsiębiorstw produkcyjnych. Każda nowa maszyna, aplikacja, sterownik… szczyci się gotowością do podłączenia do Internetu Rzeczy. Czy jednak jest to faktycznie nowa jakość i wartość dodana otwierająca nowe horyzonty, czy …
Czytaj dalej

Czym ThingWorx różni się od Axeda i czy warto rozważyć zmianę?

Odkąd PTC odzyskało ThingWorx w 2013, było jasne, że pionier parametrycznego CAD’a oraz jeden z liderów PLM chciał znacznie powiększyć ślad swojej obecności na...
Czytaj dalej

Czy twoje zasoby danych są gotowe? Wsparcie ThingWorx dla InfluxDB

Jakiś czas temu PTC ogłosiło wydanie nowej wersji Platformy ThingWorx (8.4), która posiada wsparcie OOTB integracji z InfluxDB. Na pierwszy rzut oka, to 'jedynie’ wsparcie dla kolejnej bazy danych, ale jeśli przyjrzeć się temu bliżej, to kolosalne posunięcie, które sprawia, że środowisko Internetu Rzeczy (IoT) PTC staje się bardziej niezawodne pod względem potencjału zbioru danych. …
Czytaj dalej

Internet Rzeczy – 9 trendów na rok 2019!

Niegdyś niedoceniany sposób podejścia do tematu, dziś rozwija skrzydła i staje się kluczowym zbiorem rozwiązań globalnych korporacji. Choć nie tylko, bo śladami wielkich podążają również średnie i mniejsze firmy. Zatem zalety Internetu Rzeczy dostrzegli już wszyscy. Jakie jednak trendy rozwoju będziemy mogli dostrzec w 2019 roku? 1. Przepustowość danych W wielu branżach ilość przesyłanych danych …
Czytaj dalej

Czy nadszedł już czas aby inwestować w IoT?

W ostatnich latach bardzo dużo mówiło się na temat Internet of Things (IoT) oraz sposobach w jakim miałbym on odmienić przemysł. Jednakże póki co widzieliśmy znacznie więcej ludzi dużo mówiących o tej technologii niż takich, którzy realnie ją wdrażali. Zatem, czy IoT jest już technologią na tyle „dojrzałą” aby móc stać się prawdziwą okazją dla …
Czytaj dalej

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się