figure
4 marca 2021
5
(3)
Czas czytania: 6 minut

Wizualizacja danych w IoT

Jedną z niewątpliwych zalet rozwiązania, jakim jest Internet Rzeczy, jest możliwość gromadzenia i przetwarzania ogromnej liczby różnorodnych danych (np. wartość temperatury, liczba wyprodukowanych elementów, ilość pozostałych płynów, wskaźnik wilgotności, czas pracy maszyn). Wiąże się z tym jednak pewne niebezpieczeństwo – wielość informacji może utrudnić ich efektywne wykorzystywanie. Rozwiązaniem tego problemu jest wizualizacja danych, a odpowiednio dobrany typ wykresu może zwiększyć wartość danych. W tym artykule zaprezentujemy korzyści płynące z dobrej wizualizacji danych oraz jakie mogą mieć zastosowanie w Twojej organizacji.

 

Czym jest wizualizacja danych?

Wizualizacji danych to po prostu ich graficzne przedstawienie. Nie jest to skomplikowane rozwiązanie, jednak jeśli nie zostanie wykonane umiejętnie, może zrobić więcej szkody, niż pożytku. Istnieje kilka istotnych kwestii, o których należy pamiętać, chcąc efektywnie zaprezentować dane użytkownikowi. Podstawowym wymogiem dobrej wizualizacji jest jej wartość – przedstawione graficznie dane muszą wyrażać przynajmniej tyle samo informacji, co tradycyjna forma, choć zazwyczaj ten wizualny naddatek stanowi dodatkową zaletę. Wizualizacja danych jest popularnym sposobem prezentowania danych i pojawia się wszędzie wokół nas: w wiadomościach pokazujących poparcie różnych polityków, w Twojej aplikacji bankowej, w reklamie, kiedy uświadamia się odbiorców, jak bardzo nowy produkt jest lepszy od starego. Dzieje się tak dlatego, że znacznie mniej czasochłonne jest spojrzenie na prosty wykres słupkowy z wydatkami z ostatnich miesięcy, niż wertowanie tabeli z tymi samymi danymi i porównywanie ich za pomocą wyobraźni. W reklamie i telewizji ta oszczędność jest jeszcze bardziej istotna – nie ma czasu na długotrwałą prezentację danych podczas przerwy reklamowej. Jest to o tyle skuteczne rozwiązanie, że kilkusekundowe prezentowanie wykresu daje większości użytkowników więcej informacji, niż dwukrotne, trzykrotne czy nawet kilkukrotne wyświetlanie tych samych danych w postaci liczbowej. Dlatego też agencje reklamowe uwielbiają wszelkiego rodzaju wykresy.

IoT Data Visualization

 

Jak działa wizualizacja danych?

Skoro już wiemy, czym jest wizualizacja danych i dlaczego jest wykorzystywana w tak wielu miejscach, skupmy się na tym, jak działa. Istnieją dziesiątki sposobów na przedstawienie danych. Może to być prosty wykres słupkowy, pokazujący ilość deszczu w danym miesiącu, ale te same informacje mogą być przedstawione w bardziej szczegółowy sposób, w postaci wykresu liniowego odniesieniu do jednego dnia. Dane te można połączyć ze średnią temperaturą dla tego samego miejsca i wyrazić drugą linią lub drugim zestawem słupków. Wykres z takimi dwoma rodzajami danych może stanowić podstawę do bardziej wnikliwej analizy i posłużyć na przykład do stwierdzenia, czy rozpatrywany miesiąc był typowy dla danej pory roku i lokalizacji. Potrzebne do tego są nie tylko odczyty temperatury i ilości deszczu ze stacji meteorologicznej, informacje muszą być skorelowane z czasem, na przykład przy pomocy dodania znacznika czasu do odczytów. Następnie dane te należy gdzieś umieścić i przechowywać. Dawniej miałyby pewnie formę jakiś papierowych, wypełnianych ręcznie raportów, dziś są one szybko przenoszone do bazy danych. Dzięki temu są dostępne w każdej chwili dla milionów użytkowników jednocześnie. Na koniec potrzebujemy jakiejś aplikacji, która przedstawi zgromadzone dane w formie czytelnego wykresu, może to być aplikacja mobilna, desktopowa, lub strona www. Po tym wszystkim wykres jest gotowy do użycia, dając możliwości szybkiej i łatwej analizy danych.

 

Jakie korzyści dla IoT wynikają  z wizualizacji danych?

Nie ulega wątpliwości, że wizualizacja danych jest wielkim ułatwieniem, z którego chętnie korzystamy w życiu codziennym. W jaki sposób IoT może z niej skorzystać? Jako sieć wielu maszyn wymieniających się zebranymi danymi i przesyłających je do pamięci masowej, technologia ta posiada ogromny potencjał pod kątem wizualizacji danych. Właściwe wykorzystanie zebranych informacji może pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych. Dlatego też dane muszą być przedstawione w formie przystępnej do zrozumienia i analizy. A ponieważ technologia IoT ciągle się rozwija, naturalnym jest, że do tego celu wykorzystuje się znane i sprawdzone rozwiązania. Cyfrowy aspekt systemów daje możliwość wykorzystania w nich metod takich jak wizualizacja danych. Wartość aplikacji zwiększa dostępność danych, które mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn za pomocą tych samych usług, która umożliwia ich przechowywanie. Ponadto systemy IoT mają możliwość przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, a wynik tego procesu może być prezentowany w tej samej aplikacji, dając tym samym użytkownikom więcej możliwości. Znajduje to na przykład zastosowanie w kontrolowaniu wydajności produkcji. Utrzymanie wydajności systemu na pożądanym poziomie jest ważnym elementem produkcji. Wgląd we wskaźniki wydajności oraz wykresy może pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów.

IoT Data Visualization

 

Wizualizacja danych z wykorzystaniem ThingWorx

Po omówieniu tematu wizualizacji danych i korzyści z nich płynących, przejdźmy do wykorzystania aspektu wizualizacji danych w konkretnym narzędziu IoT, jakim jest ThingWorx. Platforma ta wyróżnia się dużą elastycznością, dzięki czemu decyzje o wykorzystaniu innego źródła danych lub innej bazy danych nie oznaczają konieczności rozpoczynania całego projektu od nowa. Logika systemu może być realizowana w prosty sposób za pomocą opcji tego systemu, takich jak planowanie, symulowanie różnych scenariuszy, zarządzanie zmianami i maszynami, sterowanie całymi łańcuchami produkcyjnymi.  Co więcej – interfejs dla tych procesów również może być wykonany w ThingWorx, bez względu na to, czy będzie to panel wyglądający jak tablica kontrolna elektrowni atomowej, czy futurystycznie wyglądający dashboard. Możliwości wizualizacji są ogromne – w narzędziu tym dostępne są wszystkie popularne i najczęściej używane typy wykresów: wykresy bąbelkowe, słupkowe, kołowe, wskaźniki wyróżniające się retro designem. Jeśli nie uda się znaleźć jakiegoś konkretnego widgetu, można go dodać do platformy. Dodatkowo ThingWorx skoordynować można z różnymi bibliotekami używanymi specjalnie do wizualizacji danych i innych specjalistycznych zadań. Doświadczony developer jest w stanie dostosować to narzędzie tak, by praca przy jego użyciu była jak najbardziej efektowna. Istnieje nawet możliwość stworzenia widgetu, który będzie imitował jakiś rodzaj wyświetlacza, lub urządzenie pomiarowe, co może być ważna dla użytkowników mających swoje przyzwyczajenia. Projekty tego typu wykonywane są w przejrzystym, elastycznym procesie, a informacje zwrotne od użytkowników końcowych stanowią cenne źródło informacji wykorzystywanych już na wczesnych etapach prac do tworzenia aplikacji spełniających wszystkie wymagania.

IoT Data Visualization

 

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach w każdej minucie, a nawet sekundzie gromadzone są terabajty danych. Ze względu na liczbę docierających z różnych stron informacji, istnieje potrzeba ich odpowiedniego zaprezentowania, by sprawić, by były użyteczne. W Transition Technologies PSC znamy narzędzia, dzięki którym ten ogrom danych może być dobrze wykorzystana przez naszych klientów i w efekcie zagwarantować im przewagę nad konkurencją.  Zapraszamy do współpracy.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

Zostaw komentarz (0 komentarzy)

Napisz opinię…
W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
Twoje imię i nazwisko

    © Copyright PSC 2021. All right reserved