_OEE Advisor

Mierz, analizuj i wyzwól pełen potencjał linii produkcyjnych

_ Jakie wyzwania adresuje OEE Advisor

Spóźniona reakcja na nieprzewidziane wydarzenia

Dzięki wyliczanym w czasie rzeczywistym i prezentowanym natychmiast wartościom KPI (OEE, dostępność, wydajność i jakość) możesz reagować natychmiast na nieprawidłowości w procesie produkcyjnym.

Żmudny i czasochłonny proces ręcznego zbierania danych

Inteligentny system zapewnia optymalną i dostosowaną do potrzeb indywidualnych ról w organizacji formę prezentacji danych tak by eksperci mogli się skupić na rozwiązywaniu problemów, a nie ich identyfikacji.

Trudności w precyzyjnym zidentyfikowaniu przyczyn wąskich gardeł produktywności

Raporty wzbogacone rekomendacjami zasilanymi Sztuczną Inteligencją i Uczeniem Maszynowym Advisora (AI/ML) pomogą odnaleźć w gąszczu danych kluczowe informacje dla poprawy wydajności.

Niespójne, błędne i niedokładne dane w odseparowanych, także papierowych źródłach

Dzięki wsparciu integracji i łączności Przemysłowego Internetu Rzeczy dane są zbierane systematycznie bezpośrednio ze źródeł. Historyzowane w ustrukturyzowany sposób mogą zasilać algorytmy sztucznej inteligencji (AI) lub inne systemy jak BI czy planistyczne.

_OEE Advisor – aplikacja monitorująca i optymalizująca wydajność maszyn w zakładzie produkcyjnym

OEE Advisor to kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje aplikację i usługi konsultingowe dla mierzenia i optymalizacji wydajności parku maszynowego dedykowane potrzebom przemysłu wytwórczego.

Wydajność maszyn, linii produkcyjnych czy całych fabryk mierzona w czasie rzeczywistym za pomocą standardowych formuł pozwala na ocenę i porównanie z innymi.

TT PSC OEE Advisor

Dashboardy, raporty, trendy i alerty pozwalają na bieżąco i w perspektywie czasu obserwować produktywność maszyn i linii produkcyjnych w oparciu o wyliczone KPI. Wsparcie algorytmów AI/ML bazujących na zapisanej historii pomaga odnajdywać i usuwać wąskie gardła.

Przyjazny użytkownikowi interfejs prezentujący właściwe dane we właściwej formie i czasie, wraz z opieką przypisanych ekspertów TT PSC, pozwoli skutecznie osiągać cele poprawy wydajności i zapewni szybki zwrot z inwestycji (ROI).

_OEE Advisor – korzyści

Identyfikuj wąskie gardła ograniczające efektywność produkcji

Porównuj maszyny, linie produkcyjne i zakłady przy użyciu standardowych formuł KPI, zarówno wewnętrznie, jak i z innymi podmiotami na rynku

Zapobiegaj stratom dzięki alertom, powiadomieniom i wizualizacjom w czasie rzeczywistym

Zapewnij przewagę rynkową dzięki możliwości natychmiastowego reagowania na zaburzenia zaopatrzenia i popytu

Połącz swoje maszyny i systemy by dzięki analityce i Sztucznej Inteligencji optymalizować pracę maszyn

Analizuj zależności i symuluj efekty zmian by dobrać optymalne nastawy prowadzenia produkcji

_OEE Advisor – funkcje

Łączność przemysłowa i integracja danych
OEE Advisor łączy bezpośrednio źródła danych, w tym nawet starsze maszyny i systemy, zapewniając szybki i wolny od pomyłek przepływ informacji dając załodze więcej czasu na kreatywną pracę na wiarygodnych danych.
Monitoring w czasie rzeczywistym
OEE Advisor wyświetla pomiary i obliczenia w czasie rzeczywistym dostarczając informacje o aktualnej sytuacji na produkcji w tym stan maszyn i ich wskaźniki KPI.
Standardowe formuły wyliczania KPI
Wszystkie KPI: OEE, dostępność, produktywność, jakość, MTBF i MTTR – wyliczane są uniwersalnymi formułami pozwalając na zestawienie między sobą – a także konkurencją – wydajności nieporównywalnych inaczej maszyn, linii, czy zakładów.
AI/ML
Zasilany potęga algorytmów Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego OEE Advisor pomoże znaleźć kluczowe korelacje danych wpływające na KPI, automatycznie zarekomenduje optymalne ustawienia i pozwoli zasymulować rezultat zmian.
Raporty
Raporty okresowe podsumują najważniejsze rezultaty KPI dla produkcji za zamknięty okres wraz z wskazaniem w jakich warunkach osiągnęły one swoje maksymalne i minimalne wartości.
Alerty i powiadomienia
Zarówno pomiary, jak i obliczenia są monitorowane w celu wykrywania przekroczeń wartości progowych, po osiągnięciu których odpowiednie osoby otrzymają natychmiastowe powiadomienie.
Narzędzia inżynierskie do analiz
Narzędzia do analiz i porównań różnych pomiarów i wyliczeń za wybrane okresy historyczne pozwalają lepiej rozumieć przyczyny minionych zdarzeń i dzięki temu optymalizować produkcję i zapobiegać awariom.

_Zaufali nam

PMI logo
Schaeffler logo
ESAB logo
Capula logo
Lufthansa logo
Linak logo
Lacroix logo
Hirotec logo
Gentherm logo
Vestas logo
Oerlikon logo
Harslev logo

_Co mówią nasi klienci?

quote icon

Za sprawa aplikacji Real-Time-Monitoring możemy szybko rozpoznawać zaistniate incydenty

i informować o ich wystąpieniu. Dzięki temu każdy operator może przeanalizować dany przypadek i usunąć zakłócenie, minimalizując przerwę w produkcji. Współpraca z TT PSC pozwoliła nam osiągnąć nasze cele szybciej i skuteczniej, niż początkowo zakładaliśmy.

Emmanuel Thommerel

VP IT, Lacroix Electronics

quote icon

Współpraca z TTPSC opierała się na zaufaniu i doświadczeniu.

TTPSC szybko odnalazło swoje miejsce w zespole, a doświadczenie i dogłębne umiejętności, które do niego wnieśli, pozwoliły skuteczniej działać. Nasi koledzy z TTPSC pomogli nam osiągnąć nasze cele.

Noel Thethy

Product Owner & R&D, Capula

_Inne nasze rozwiązania dla firm produkcyjnych

Kontroluj zużycie energii, podejmuj świadome decyzje w celu redukcji kosztów. Rozwiązanie pozwala na analizę opłacalności produkcji i marży produktowej, zdobycie niezbędnej wiedzy do optymalizacji planów produkcyjnych oraz symulacji przyszłych kosztów energii i innych mediów.

Dowiedz się więcej

SkillWorx jest rozwiązaniem łączącym innowacyjną aplikację chmurową oraz nowoczesny komputer nasobny i kontrolowany za pomocą głosu (tzw. Assisted Reality). Umożliwia efektywniejsze szkolenie pracowników, zdalne wsparcie ekspertów oraz dostęp do bazy wiedzy i dokumentów w trudnych warunkach, bez użycia rąk.

Dowiedz się więcej

_ Success Stories

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się