Systemy elektronicznej rekrutacji i sprawdzone narzędzia rekrutacyjne są coraz częściej poszukiwane przez profesjonalne firmy rekrutacyjne oraz przedsiębiorstwa, które chcą usprawnić proces zatrudniania nowych pracowników w swoich organizacjach. Dzięki połączeniu możliwości systemu Jira Service Management oraz Confluence (i odpowiedniej konfiguracji obu) wdrażamy kompleksowe środowisko, w którym obsłużony zostanie proces rekrutacji, począwszy od wystawienia wniosku o zapotrzebowanie na pracownika, przez wieloetapowy onboarding uwzględniający np. szkolenia i zarządzanie sprzętem.

Zatrudnianie pracowników to wieloetapowy proces wymagający współpracy kadry kierowniczej, zespołu HR oraz działu zajmującego się zarządzaniem sprzętem firmowym czy organizacją szkoleń. Każdy kolejny krok związany z zatrudnieniem oraz stopień rozbudowania procesu zależy od wielkości i specyfiki firmy. Poniższy opis warto więc traktować jako przykład, a nie ścisły szablon, według którego implementujemy procesy HR w systemie Jira.

Digitalizacja procesów biznesowych, w tym także rekrutacji, wymaga dokładnego określenia każdej czynności, etapów oraz różnych scenariuszy, które tworzą całościowy przebieg zdarzeń. Jest to działanie wyjściowe, dzięki któremu możemy zaimplementować w systemie odpowiednie ścieżki przepływu informacji. Zespół analityków TT PSC pomaga klientom w określeniu najważniejszych, wyjściowych danych, a zespół administratorów dba o odpowiednią konfigurację środowiska.

Więcej na temat naszego sposobu współpracy z firmami: Wdrożenia.

Proces rekrutacyjny – dlaczego w systemie Jira?

Środowisko rozwiązań Atlassian (Jira + dodatki + inne systemy producenta) posiada tę przewagę, że można je systematycznie rozwijać, przenosząc stopniowo wszystkie procesy biznesowe do jednego ekosystemu. Dzięki temu pracownicy nie muszą uczyć się nowych programów, używać różnych aplikacji do różnych czynności a firma nie musi każdorazowo szukać nowych rozwiązań, których nie można zintegrować z pozostałymi.

Zaawansowane możliwości konfiguracyjne – możliwość przeniesienia do systemu kolejnych procesów biznesowych i rozwoju środowiska,

 • jeden, spójny ekosystem – brak konieczności uczenia się różnych aplikacji do różnych zadań,
 • jasny przepływ informacji między pracownikami,
 • automatyzacje odciążające z powtarzających się zadań,
 • możliwość bezprzestojowej pracy zdalnej – pracownik potrzebuje tylko połączenia z Internetem.

 

Rekrutacja w systemie Jira Service Management + Confluence – przygotowania

1. Baza danych dla zespołu HR w Confluence

Po pierwsze, musimy zapewnić zespołowi HR odpowiednią bazę danych, w której mogą organizować treści w przystępny dla siebie sposób. Proponujemy wykorzystać do tego system Confluence, w którym można stworzyć przestrzenie dedykowane i dostępne tylko dla wybranych zespołów. Baza dla zespołu HR może zawierać na przykład:

 • Sekcje tematyczne przenoszące do stron, które zawierają więcej informacji.

1. Zrzut ekranu z systemu Confluence, w którym zaimplementowano system rekrutacji integrując to rozwiązanie także z systemem Jira, uzyskując spójne środowisko będące bazą dokumentów oraz zadań związanych z procesem. Na zrzucie widoczne są kafelki kierujące do dalszych części przestrzeni stworzonej dla zespołu HR. Nagłówek, ikony i kafelki są zgodne z firmowym brandbookiem Transition Technologies PSC: jest to fioletowo różowy gradient, treści na takich polach są napisane z użyciem białej czcionki.

 • Strony agregujące instrukcje, procedury, obowiązujące przepisy czy inne informacje, którym HR posługuje się w codziennej pracy.

2. Zrzut ekranu z systemu Confluence, w którym zaimplementowano system rekrutacji integrując to rozwiązanie także z systemem Jira, uzyskując spójne środowisko będące bazą dokumentów oraz zadań związanych z procesem. Na zrzucie widoczne są kafelki kierujące do dalszych części przestrzeni stworzonej dla zespołu HR. Nagłówek, ikony i kafelki są zgodne z firmowym brandbookiem Transition Technologies PSC: jest to fioletowo różowy gradient, treści na takich polach są napisane z użyciem białej czcionki. Na tym zrzucie widzimy kategorie takie jak m.in.: Business Trips, Employer Branding, Benefits

 • Aktywne przyciski akcji, które inicjują proces i przenoszą użytkownika od razu do zadania tworzonego w systemie Jira – dzięki temu posiadamy płynny przepływ między dwoma systemami, co dla pracownika jest znaczącym ułatwieniem pracy.

Confluence stał się dla naszego zespołu główną bazą informacji, w której możemy znaleźć wszystkie potrzebne materiały i archiwizować dokumenty. Jest wyjściowym punktem dla wielu naszych codziennych czynności, w tym także do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Confluence i Jira pozwalają nam na płynny przepływ informacji z kadrą zarządzającą oraz administracją i zespołem IT. Wszystkie czynności składające się na zatrudnienie i wdrożenie nowego pracownika odbywają się w tym środowisku. Jest to dla nas duże ułatwienie, ponieważ możemy śledzić każdy etap działania i wiemy, co zostało już zrobione, co jest już w toku, a co dopiero się zadzieje w kontekście np. onboardingu

– Anna Wdowiak, Chief People Officer w Transition Technologies PSC.

Zobacz także: Confluence marki Atlassian – opinie i najważniejsze funkcjonalności z perspektywy użytkowników

2. Określenie struktury powiązań pracowników i sprzętu

Wyjściowym działaniem dla wdrożenia procesu rekrutacji będzie określenie zależności i ról pracowników np.:

 • jakie osoby wchodzą w skład kadry kierowniczej i mogą wystawiać zapotrzebowanie na zatrudnienia nowych pracowników
 • kto należy do zespołu HR, do których takie zapotrzebowanie ma dotrzeć,
 • kto powinien być przypisany do przygotowania komputera dla nowego pracownika,
 • kto prowadzi szkolenia.

Ważne jest też stworzenie powiązań między zasobami, np.:

 • jakie urządzenia posiada firma,
 • jakich producentów są to sprzęty,
 • jakiego modelu,
 • gdzie się znajdują itp.

Dzięki temu możliwe stanie się połączenie np. zgłoszenia o przygotowanie stanowiska pracy od razu z informacją o ilości posiadanego sprzętu lub konieczności zamówienia nowego. Dzięki temu wprowadzone zostaną automatyzacje, które ułatwią i przyspieszą wszystkie czynności.

Więcej informacji na temat bazy CMBD i zarządzania zasobami znajduje się w tekście: Asset Management w Jira Service Management.

3. Zrzut ekranu z systemu Jira, który nawiązuje do innego, skorelowanego z rekrutacją oraz onboardingiem procesu – asset management czyli zarządzanie zasobami firmy. Na screenie widać hierarchię pracownicy – sprzęt. Dzięki integracji tych procesów możliwe jest wnioskowanie o sprzęt firmowy dla nowego pracownika, w taki sposób, że baza inwentaryzacyjna od razu podpowiada dostępne zasoby oraz aktualizuje ich ilość po wydanym sprzęcie i odnotowaniu tego faktu w systemie.

3. Określenie etapów procesu i przepływu informacji

Proces rekrutacji, (tak jak każdy proces, który firma chce zdigitalizować) początkowo musi zostać podzielony na etapy i różne scenariusze działania. Konieczne jest też zdefiniowanie, kto powinien brać w nim udział i jakie restrykcje należy nałożyć na dostęp do informacji, które będą w nim przetwarzane. Zazwyczaj nie jest to trudne, ponieważ firmy, które chcą przenieść określone czynności do systemu IT, wiedzą doskonale jak one wyglądają i jakie problemy powinny przy okazji zaadresować tak, aby usprawnić pracę. Nasz zespół zazwyczaj przygotowuje propozycję, którą później udoskonalamy, dopasowując model przepływu danych do potrzeb klienta.

– Magdalena Kwaczyńska, Delivery Manager w Transition Technologies PSC.

4. Przykład przepływu informacji w ramach procesu rekrutacji wdrożone w Confluence połączonego z systemem Jira. Jest to przedstawienie graficzne, z pola opisanego daną akcją wyprowadzone są linie prowadzącego do kolejnej czynności, a kierunek przepływu oznacza strzałka. Przykład: „New” czyli nowe zgłoszenie przechodzi do statusu „info needed” co oznacza konieczność uzupełnienia informacji, następnie do statusu „Active”. Aktywne zgłoszenie może zostać wstrzymane czyli przejść do statusu „On hold” lub wykonane i przejść do „Closed” .

Ważną kwestią początkowych ustaleń jest także wygląd zgłoszeń.
To, jakie nagłówki czy dane do wyboru znajdują się w zgłoszeniu, jest ustalane na początku współpracy – zespół TT PSC zbiera od klienta informacje dotyczące przebiegu procesu i potrzeb związanych np. z tym, jakie informacje, na jakim etapie są potrzebne określonym zespołom. Dzięki temu klient zyskuje taki wygląd zgłoszeń, który ułatwia, a nie komplikuje codzienną pracę w jego firmie.

Zgłoszenie zapotrzebowania na nowego pracownika może wymagać podania takich danych jak:

 • Osoba zgłaszająca zapotrzebowanie,
 • Nazwa stanowiska,
 • Dział, do którego poszukiwany jest pracownik,
 • Opis zakresu obowiązków,
 • Rodzaj zatrudnienia,
 • Wysokość wynagrodzenia,
 • Dodatkowe informacje (np. przydatne do stworzenia ogłoszenia o pracę na portale internetowe).

Przykład:

5. Zrzut ekranu z systemu Confluence, w którym zaimplementowano system rekrutacji integrując to rozwiązanie także z systemem Jira, uzyskując spójne środowisko będące bazą dokumentów oraz zadań związanych z procesem. Na zrzucie widoczna jest pierwsza część formatki zgłoszenia na zapotrzebowanie na nowego pracownika. Użytkownik, do którego trafi zgłoszenie musi uzupełnić takie informacje jak między innymi: osoba zgłaszająca zapotrzebowanie, nazwa stanowiska, dział, do którego poszukiwany jest pracownik, opis zakresu obowiązków, rodzaj zatrudnienia, Wysokość wynagrodzenia, dodatkowe informacje (np. przydatne do stworzenia ogłoszenia o pracę na portale internetowe).

6. Zrzut ekranu z systemu Confluence, w którym zaimplementowano system rekrutacji integrując to rozwiązanie także z systemem Jira, uzyskując spójne środowisko będące bazą dokumentów oraz zadań związanych z procesem. Na zrzucie widoczna jest druga część formatki zgłoszenia na zapotrzebowanie na nowego pracownika. Użytkownik, do którego trafi zgłoszenie musi uzupełnić takie informacje jak między innymi: osoba zgłaszająca zapotrzebowanie, nazwa stanowiska, dział, do którego poszukiwany jest pracownik, opis zakresu obowiązków, rodzaj zatrudnienia, Wysokość wynagrodzenia, dodatkowe informacje (np. przydatne do stworzenia ogłoszenia o pracę na portale internetowe). Na tym screenie widoczne jest także pole, do której należy dołączyć treść ogłoszenia, jakie zespół HR powinien wystawić na portalach rekrutacyjnych.

Rekrutacja w systemie Jira Service Management + Confluence – czynności, krok po kroku

1. Zgłoszenie zapotrzebowania na nowego pracownika

Proces rekrutacji nowego pracownika jest inicjowany przez kadrę zarządzającą – menadżer zgłasza zapotrzebowania na nowego pracownika poprzez stworzenie zgłoszenia, które przypisuje do odpowiedniego projektu; zgłoszenie może być zatytułowane np. „Rekrutacja” lub (tak jak na screenie wyżej) „Hiring Request”; menadżer uzupełnia w nim wszystkie dane, które potrzebne są zespołowi HR do wystawienia ogłoszenia o pracę. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu formatki zgłoszenia trafia ono jednocześnie do panelu osoby wystawiającej zgłoszenie jak i do panelu zespołu HR, do którego należy następny krok.

2. Wystawienie ogłoszenia rekrutacyjnego

Zespół HR otrzymuje powiadomienie mailowe o nowym zgłoszeniu i może przejść do niego bezpośrednio z wiadomości za pomocą hiperłącza. Kierownik zespołu może przypisać konkretną osobę do zgłoszenia tak, aby było jasne, kto ma się nim zająć. W niektórych firmach osoby z zespołu przypisują się do zadań samodzielnie.

Po dokładnym zapoznaniu się z informacjami pracownik zespołu HR:

 • Prosi menadżera o uzupełnienie lub dookreślenie niektórych kwestii, jeśli nie są jasne – może to zrobić indywidualnie, kontaktując się z osobą, która stworzyła zgłoszenie lub prosząc o to w komentarzu pod zgłoszeniem.
 • Wystawia ogłoszenie rekrutacyjne, bazując na otrzymanych informacjach.

*Ogłoszenie jest wystawiane na portalach rekrutacyjnych, z których korzysta firma; nie są one zintegrowane z systemem Jira.

3. Śledzenie otwartych rekrutacji

Zespół HR aktualizuje statusy otwartych rekrutacji, uzupełnia je o CV rekrutujących osób i inne informacje w systemie Confluence tak, aby dostęp do danych miała tylko kadra zarządzająca oraz pozostałe osoby z zespołu HR. W ten sposób firma może w czytelny sposób centralizować dane dotyczące rekrutacji zarówno bieżących, jak i przeszłych.

4. Statystyki dotyczące otwartych rekrutacji

Oprócz informacji typowo opisowych oraz plików z CV kandydatów, w Confluence możemy stworzyć także sekcję ze statystykami prowadzonych rekrutacji, na której widoczne takie dane jak m.in:

 • Ilość ogłoszeń rekrutacyjnych w danym statusie: ile jest zamkniętych, wstrzymanych, anulowanych czy aktywnych
 • Zestawienie w/w ilości w ujęciu procentowym
 • Krótkie podsumowanie wszystkich ogłoszeń: nazwa stanowiska, ilość chętnych, lokalizacja biura, obszar zatrudnienia, projekt, status, osoba prowadząca po stronie HR, osoba zgłaszająca, data końcowa rekrutacji i/lub inne informacje zawarte w zgłoszeniu o rekrutację, które firma chce monitorować lub widzieć dodatkowo na dashboardzie z podsumowaniem:

Raporty dotyczące rekrutacji mogą być znacznie bardziej rozbudowane i szczegółowe, zależnie od skomplikowania procesu oraz ilości wprowadzanych informacji do systemu. 

5. Po wybraniu kandydata: wnioskowanie o umowę

Proces rekrutacji nie kończy się wyborem nowego pracownika. Po rozmowach kwalifikacyjnych konieczne jest wykonanie wszystkich czynności związanych z faktycznym zatrudnieniem, a jedną z nich jest przygotowanie umowy. Jednym z rozwiązań dotyczące tej kwestii jest stworzenie dedykowanego rodzaju zgłoszenia, dzięki któremu menadżer wnioskuje o odpowiednie dokumenty dla nowego pracownika. Podczas wdrażania procesu rekrutacji dbamy o to, aby w systemie odzwierciedlić także cały proces onboardingowy.

Wniosek o umowę (zgłoszenie w systemie Jira) może zawierać elementy takie jak np.:

 • Dane kontaktowe kandydata
 • Nazwa stanowiska
 • Poziom stanowiska (np. Junior)
 • Dział, w którym będzie pracował
 • Specjalizacja
 • Rodzaj umowy
 • Wysokość wynagrodzenia
 • Ilość godzin pracy przypadający na 1 dzień roboczy (np. cały etat, pół etatu itp.)
 • Wymiar czasowy umowy (np. rok, czas nieokreślony)
 • Data, od której umowa zacznie obowiązywać
 • Przełożony
 • Lokalizacja biura.

Poniżej przedstawiamy przykład rozbudowanego wniosku o umowę dla nowego pracownika, który będzie miał odzwierciedlenie w dużych firmach działających w wielu różnych lokalizacjach i obszarach. Przypominamy jednocześnie, że formatki w systemie Jira są tworzone indywidualnie i będą zawierać takie informacje, jakich potrzebuje organizacja.

7. Zrzut ekranu z systemu Confluence, w którym zaimplementowano system rekrutacji integrując to rozwiązanie także z systemem Jira, uzyskując spójne środowisko będące bazą dokumentów oraz zadań związanych z procesem. Na zrzucie widoczna jest formatka zgłoszenia dotyczącego wniosku o umowę. Na trzech kolejnych screenach pokazane są pola do uzupełnienia. Taki wniosek musi zawierać informacje takie jak na przykład: dane kontaktowe kandydata, nazwa stanowiska, poziom stanowiska (np. Junior), dział, w którym będzie pracował, specjalizacja, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, ilość godzin pracy przypadający na 1 dzień roboczy (np. cały etat, pół etatu itp.), wymiar czasowy umowy (np. rok, czas nieokreślony), data, od której umowa zacznie obowiązywać, przełożony, lokalizacja biura.

8. Zrzut ekranu z systemu Confluence, w którym zaimplementowano system rekrutacji integrując to rozwiązanie także z systemem Jira, uzyskując spójne środowisko będące bazą dokumentów oraz zadań związanych z procesem. Na zrzucie widoczna jest formatka zgłoszenia dotyczącego wniosku o umowę. Na trzech kolejnych screenach pokazane są pola do uzupełnienia. Taki wniosek musi zawierać informacje takie jak na przykład: dane kontaktowe kandydata, nazwa stanowiska, poziom stanowiska (np. Junior), dział, w którym będzie pracował, specjalizacja, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, ilość godzin pracy przypadający na 1 dzień roboczy (np. cały etat, pół etatu itp.), wymiar czasowy umowy (np. rok, czas nieokreślony), data, od której umowa zacznie obowiązywać, przełożony, lokalizacja biura.

9. Zrzut ekranu z systemu Confluence, w którym zaimplementowano system rekrutacji integrując to rozwiązanie także z systemem Jira, uzyskując spójne środowisko będące bazą dokumentów oraz zadań związanych z procesem. Na zrzucie widoczna jest formatka zgłoszenia dotyczącego wniosku o umowę. Na trzech kolejnych screenach pokazane są pola do uzupełnienia. Taki wniosek musi zawierać informacje takie jak na przykład: dane kontaktowe kandydata, nazwa stanowiska, poziom stanowiska (np. Junior), dział, w którym będzie pracował, specjalizacja, rodzaj umowy, wysokość wynagrodzenia, ilość godzin pracy przypadający na 1 dzień roboczy (np. cały etat, pół etatu itp.), wymiar czasowy umowy (np. rok, czas nieokreślony), data, od której umowa zacznie obowiązywać, przełożony, lokalizacja biura.

Ważne! Otwarte zgłoszenia o umowę można obserwować dodatkowo na generycznej stronie w systemie Confluence. Dzięki temu menadżerowie i zespół HR może szybko sprawdzić, na jakim etapie jest każda umowa lub u kogo proces się zatrzymał.

Przykładowy obieg związany z przygotowaniem umowy o pracę:

10. Zrzut ekranu z systemu Confluence, w którym zaimplementowano system rekrutacji integrując to rozwiązanie także z systemem Jira, uzyskując spójne środowisko będące bazą dokumentów oraz zadań związanych z procesem. Na zrzucie widoczny jest przykładowy obieg zgłoszeń oraz zadań związanych z przygotowaniem umowy o pracę dla nowego użytkownika. Jest to przedstawienie graficzne, przykład możliwej ścieżki przepływu: Nowe zgłoszenie prowadzi do statusu Potrzebne informacje, następnie Zweryfikowane, później Dokument wysłany po czym zmienia status na Finalny Kontrakt a na końcu Gotowe. Screen pokazuje nazwy w języku angielskim.

Proces rekrutacji w Twoim przedsiębiorstwie jest nieuporządkowany lub zdecentralizowany? Twoja firma korzysta z systemu Jira i nie chcesz inwestować w inne narzędzia? A może po prostu masz pytania dotyczące możliwości prezentowanego rozwiązania? Zapraszamy do kontaktu!

Call to action graphic with link to article about onboarding process in Jira. Revruitment and onboarding are highly connected

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  Onboarding pracownika w systemie Jira i Confluence

  Digitalizacja onboardingu, czyli przeniesienie czynności do systemu IT pozwala na uporządkowane, przejrzyste działania, do których wgląd ma zespół HR, kierownictwo i dział administracji.…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie projektami w Jira Cloud i Structure oraz Structure.Gantt

  Wśród aplikacji do zarządzania projektami można znaleźć proste narzędzia, które odpowiadają na pojedyncze potrzeby pracownika, a także kompleksowe środowiska do zarządzania całym portfelem…
  Czytaj dalej

  Migracja Jira Server do Jira Cloud

  Atlassian po 20 latach od wejścia na rynek IT, nadal plasuje się w czołówce dostawców oprogramowania dla firm – od aplikacji do zarządzania…
  Czytaj dalej

  Confluence + Linchpin. Nowoczesny i funkcjonalny Intranet dla firm

  Intranet usprawnia komunikację, integruje i daje poczucie przynależności. Oprócz zalet czysto praktycznych posiada więc szereg atutów o wymiarze społecznym („social intranet” to z…
  Czytaj dalej

  Asset Management w Jira Service Management

  Asset Management oznacza „zarządzanie aktywami” i często jest kojarzony z zarządzaniem aktywami finansowymi; może natomiast odnosić się także do zarządzania dowolnymi środkami trwałymi…
  Czytaj dalej

  IT Service Management dla firm. Service desk z certyfikatem ITIL

  Czym różni się „service desk” od helpdesku; jakie funkcjonalności posiada zaawansowane narzędzie tego rodzaju i jakimi kryteriami kierować się podczas wyboru systemu ITSM…
  Czytaj dalej

  Testy automatyczne i manualne – platforma do zarządzania testami bazująca na Jira Software + Xray

  Tworzenie aplikacji przestało być domeną dużych software house’ów, a stało się działalnością firm z różnych branż. Obecnie większość korporacji, które dostarczają klientom lub pracownikom jakiekolwiek rozwiązania…
  Czytaj dalej

  Portal Klienta w Jira Service Management: zgłoszenia, automatyzacje, baza wiedzy, SLA

  Prosty w obsłudze, a jednocześnie zaawansowany od strony możliwości konfiguracyjnych Portal Klienta, to rozwiązanie dedykowane firmom, które potrzebują platformy pozwalającej klientom lub pracownikom…
  Czytaj dalej

  Jira Service Desk zmienia się w Jira Service Management. Nowa nazwa, więcej możliwości

  Rok 2020, a zwłaszcza jego koniec, to czas zmian ogłaszanych przed producenta oprogramowania Jira. Niedawno dowiedzieliśmy się o nowych warunkach związanych z licencjonowaniem…
  Czytaj dalej

  Jira Cloud vs Jira Server

  Czym charakteryzuje się Jira Cloud, a czego nie ma Jira Server? Jakie posiada zalety, na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę i czy rozliczenie…
  Czytaj dalej

  BigPicture 8.0 – nowa, lepsza wersja dodatku PMO do systemu Jira Software

  Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej odsłony dodatku do zarządzania projektami i budowania PMO w Jira, aplikacji BigPicture by SoftwarePlant. Jakie zmiany przyniesie?…
  Czytaj dalej

  Agile. Wszystko co musisz wiedzieć o metodyce zwinnej

  Czym właściwie jest agile? Jak to się wszystko zaczęło? Jakie zasady charakteryzują tę metodykę działania, czym różni się ona od podejścia tradycyjnego i…
  Czytaj dalej

  Jak Jira i Confluence pomagają w zbudowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji?

  Przełom czerwca i lipca 2019 był dla nas intensywny. Ze względu na coraz bardziej dynamiczny rozwój spółek w Grupie Kapitałowej TT, stopniowo stawało…
  Czytaj dalej

  Jakie programy do pracy zdalnej wybrać?

  Możliwość pracy z domu w czasie zagrożenia koronawirusem nie jest już przywilejem, a koniecznością. Pracownicy Transition Technologies PSC sprawnie przeszli na taki model…
  Czytaj dalej

  Jira Core – narzędzie do skutecznego zarządzania pracą i prowadzenia projektów dla zespołu marketingowego

  Dobry zespół marketingowy składa się z osób, które posiadają różne, uzupełniające się umiejętności; są to: specjaliści od contentu, SEO, kampanii płatnych, graficy, developerzy,…
  Czytaj dalej

  Project Management Office w Twojej firmie

  Wy­cho­dzi­my na­prze­ciw pro­fe­sjo­nal­nym prak­ty­kom za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi w pol­skich przed­się­bior­stwach, ofe­ru­jąc kom­plek­so­wą usłu­gę re­ali­za­cji PMO w śro­do­wi­sku na­rzę­dzi Atlas­sian. Oferujemy zestaw sprawdzonych narzędzi, które…
  Czytaj dalej

  Atlassian Summit 2020 – będziemy tam!

  Po dwuletniej przerwie wracamy na Atlassian Summit jako sponsorzy wydarzenia. Tomasz Pabich, Project Manager, przedstawi w Las Vegas prelekcję „The dos and don’ts…
  Czytaj dalej

  Jira jako system CRM

  Jira marki Atlassian to system znany na całym świecie; kojarzony głównie z rozwiązaniami dla zespołów programistycznych. Narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystywane…
  Czytaj dalej

  Elektroniczny obieg dokumentów w systemie Jira

  Elektroniczny Obieg Dokumentów to podstawa digitalizacji procesów biznesowych. Zobacz, w jaki sposób możliwe jest przekazywanie oraz archiwizacja dokumentów w systemie Jira. Poznaj korzyści…
  Czytaj dalej

  Rozliczanie czasu pracy. Timesheets w systemie Jira

  Rozliczanie czasu pracy w Jira? Żaden problem! Jeśli Twoja firma korzysta z oprogramowania marki Atlassian, nie musisz inwestować w nowe rozwiązania – system…
  Czytaj dalej

  Program do rozliczania delegacji – Jira

  Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych to proces, który firmy chcą przechodzić w możliwie jak najmniej skomplikowany oraz jak najbardziej zautomatyzowany sposób. Zespół TT…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie urlopami w Jira. Poznaj możliwości aplikacji Vacation Manager

  Program do zarządzania urlopami, który jest prosty w obsłudze, nie wymaga dużych nakładów finansowych, a do tego pozwala przeprowadzić cały proces bez konieczności…
  Czytaj dalej

  Atlassian Open 2019 – newsy i wrażenia

  Mocny nacisk na rozwiązania chmurowe, aktualizacje oraz nowości a także szerzenie idei bycia „open” – co działo się podczas Atlassian Open 2019 w…
  Czytaj dalej

  DevOps – od trendu do standardu

  Idea DevOps pojawiła się w branży IT już w 2009 roku i od tego czasu systematycznie wkracza do światowych przedsiębiorstw jako sposób na…
  Czytaj dalej

  Jira Data Center – rozwiązanie, które nie zawodzi. Czym jest i dlaczego warto w nie zainwestować?

  Każda organizacja potrzebuje środowiska, w którym może osadzić swoje procesy oraz nimi zarządzać. Idealnym narzędziem jest do tego Jira oraz pozostałe produkty Atlassian.…
  Czytaj dalej

  _Zostańmy w kontakcie

  Skontaktuj się