Przemysłowy Internet rzeczy jest obecnie wiodącą gałęzią cyfrowej transformacji. Dzięki połączeniu istniejącego parku maszynowego lub inteligentnego produktu z możliwościami chmury obliczeniowej, możemy zyskać ogromną przewagę nad konkurencją. Korzystanie z nowych technologii może ulepszyć biznes i sprawić, by generował więcej zysków, był bardziej kontrolowany, elastyczny i transparenty.

 

Chmura obliczeniowa – co to jest i jakie wnosi korzyści?

Dawniej każda firma implementująca rozwiązania IT, musiała wydawać duże pieniądze na infrastrukturę, którą trzeba było utrzymywać w dedykowanych, specjalnie przygotowanych pomieszczeniach w obrębie swojej siedziby czy zakładu produkcyjnego. Obecnie jest to niepotrzebny wydatek, ponieważ istnieje możliwość skorzystania z usług dostawców publicznej infrastruktury chmurowej.

W dobie unifikacji systemów i danych, coraz częściej pojawia się potrzeba gromadzenia ich w jednym miejscu. W standardowym modelu on-premise systemy ulokowane są po stronie fabryki, co dla innych zakładów może być uciążliwe – zbieranie i łączenie danych jest znacznie utrudnione ze względów praktycznych. Co więcej, część systemów również wymaga w takiej konfiguracji osobnych instancji, co zwiększa koszty zarówno infrastruktury, jak i licencyjne. W przypadku chmury unifikujemy i udostępniamy je w jednym, centralnym miejscu, co likwiduje część kłopotów i kosztów, wynikających z ceny infrastruktury i jej utrzymywania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu płacimy tylko za to, czego używamy, nie tracąc pieniędzy na kosztowną infrastrukturę własną. Zyskujemy opcję elastycznego skalowania, tak aby była dopasowana do naszego biznesu.

IoT hub connector

 

Platforma ThingWorx

Platforma ThingWorx rozwiązuje powszechne problemy występujące w różnych sektorach przemysłu. Zaczynając od zdalnego kontrolowania urządzeń, ich optymalizacji, aż do wizualizacji informacji o tych urządzeniach. Dzięki odpowiedniej platformie IoT zyskujemy potężne narzędzia do ulepszenia naszego biznesu. Dobre Platformy IoT wspierają wszelkie procesy związane z danymi – od ich zbierania, agregacji, utrwalania, dokonywania na nich różnego rodzaju operacji, po przesyłanie danych w ramach integracji z innymi systemami. Przy pomocy najnowszych technologii jesteśmy w stanie dostosować nasz biznes do pędzącego świata.

Wybór platformy IoT zwalnia od niemałych kosztów tworzenia czegoś od zera. Co więcej, dzięki wejściu w stos technologiczny oferowany przez firmę PTC, mamy do wyboru bardzo duży ekosystem innych produktów, które w natywny i prosty sposób się ze sobą łączą, zwiększając wartość całości rozwiązania. Przykładem może być warstwa łączności przemysłowej i wspierające ją funkcje Industrial Connectivity – Kepware. Dodając do tego narzędzia analityczne i AR, mamy całościowe rozwiązanie, którego zbudowanie od zera własnymi siłami zajęłoby kilka lat.

Dzięki stałemu monitorowaniu urządzeń jesteśmy w stanie zarządzać ich pracą, korzystając z perspektywy, która daje nam jeszcze lepsze zrozumienie tego procesu. Możemy na przykład przewidywać awarie i zapobiegać im dzięki zaplanowanej konserwacji (planed maintance) lub nawet analizować pracę urządzeń i na tej podstawie przewidywać ich przyszłe, potencjalne usterki. IoT daje nam możliwość wyświetlania ważnych danych chociażby z linii produkcyjnej. Zwiększamy wtedy produktywność i efektywność operatorów oraz samej linii produkcyjnej – co ma przełożenie na całość naszego biznesu.

 

Połączenie ThingWorx z chmurą Azure

Platforma ThingWorx poszerzona o możliwości chmury obliczeniowej jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesnego biznesu. Korzystanie z obu rozwiązań jednocześnie dostarcza znacznie więcej możliwości. Mamy do dyspozycji narzędzia, które nie tylko ulepszą nasz biznes, ale mogą go wręcz całkowicie odmienić. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu do danych, możemy zauważyć wzorce, które nie są widoczne od razu, ale mocno wpływają na naszą codzienność w pracy.

Azure Hub Connector

ThingWorx jest oprogramowaniem, które dobrze radzi sobie z wyświetlaniem zebranych i przeprocesowanych danych. Dzięki łatwym do stworzenia ekranom użytkownika możemy zobaczyć wszelkie niezbędne dane w formie, która najlepiej wspiera pracę. Możliwość zobaczenia stanu naszych maszyn czy procesów w formie zdalnej i bez konieczności każdorazowej wizyty na hali produkcyjnej pozwala ograniczać czas potrzebny na dokładną analizę oraz podejmować decyzje bazując na faktach i danych rzeczywistych – nie na założeniach.

Dane przesyłane są do chmury, gdzie mogą być bezpiecznie przechowywane i przeliczane w czasie rzeczywistym dzięki ogromnej mocy obliczeniowej. W bogatym portfolio chmury publicznej Azure, znajdują się zróżnicowane serwisy, za sprawą których można rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem, gromadzeniem czy dostępem do danych. Jedną z najważniejszych usług Azure, wspierających łączność i przekazywanie wiadomości pomiędzy urządzeniami a chmurą jest właśnie IoT Hub. To ta usługa stanowi często główny kanał dwustronnej komunikacji, umożliwiając skalowalne i bezpieczne przesyłanie wiadomości, danych, plików czy informacji o zdarzeniach.

 

ThingWorx IoT Hub Connector – Jakie problem rozwiązuje?

ThingWorx IoT Hub Connector jest mostem, który łączy platformę ThingWorx z chmurą Azure (a dokładniej z Azure IoT Hub). Zapewnia on bezpieczną (opartą na certyfikatach) komunikację, dzięki której możemy korzystać z ogromnych możliwości chmury obliczeniowej. Jest to rozwiązanie bardzo rozbudowane, ale również generyczne.

ThingWorx IoT Hub Connector wspiera następujące funkcje:

  • Bezpieczne połączenie pomiędzy Platformą ThingWorx a chmurą – stosowanie certyfikatów do grup urządzeń lub kluczy symetrycznych/chipsetów TPM do rejestrowania pojedynczych urządzeń.
  • Przesyłanie danych Platformy ThingWorx z i do chmury – rozbudowana analiza chmurowa oraz Machine Learning pozwala na przewidywanie trendów, potencjalnych błędów, etc.
  • Dostęp do danych z dowolnego miejsca na ziemi – poprzez chmurę publiczną.
  • Przesyłanie danych w czasie rzeczywistym – zmiana danych po stronie ThingWorx pozwala na wysłanie zaktualizowanych danych telemetrycznych do chmury
  • Optymalizacja procesów biznesowych – brak inwestycji w sprzęt potrzebny do operacji na danych (ML, analiza, agregaty, KPI, etc.), płacimy tylko za to, z czego korzystamy
  • Pobieranie danych z chmury i przechowywanie ich po stronie Platformy ThingWorx – dzięki możliwości podłączenia connector-a do serwisów takich jak EventHub lub ServiceBus, klient jest w stanie pobrać dane, które są generowane przez inne urządzenia (raportujące do chmury), bezpośrednio do Platformy ThingWorx.
  • Aplikacja w kontenerze – dzięki użyciu nowoczesnych technologii kontenerowych (Docker), nie musimy uruchamiać dodatkowego serwera, konfigurować wirtualnej maszyny aby móc uruchomić tę aplikację. Dzięki zastosowanej konteneryzacji istnieje możliwość uruchomienia Connectora jako aplikacji natywnie działającej w chmurze (AppService) lub w jakimkolwiek innym ekosystemie mikro-serwisowym.

Używając tych funkcji, możemy przekazać nasze dane do dowolnego serwisu dostępnego w chmurze Azure. Możemy również zaprojektować taką architekturę, która pozwoli nam czerpać zyski na różnych płaszczyznach. Chmura publiczna Azure pozwala między innymi na przewidywanie i zaplanowanie serwisu dla np. konkretnego urządzenia w naszej infrastrukturze. Dzięki takiemu podejściu nie jesteśmy zaskoczeni awarią, lecz z wyprzedzeniem możemy podjąć działania – tak, aby ewentualna awaria nie wpłynęła na całość naszego rozwiązania. Odpowiednie wyprzedzenie umożliwia też zaplanowanie naprawy lub prac serwisowych w sposób najmniej inwazyjny dla ciągłości pracy całego rozwiązania.

Azure daje też możliwości analizy naszych danych pod kątem wykrywania anomalii, co pozwala na redukcję kosztów. Widzimy wtedy wszystkie anomalie, które występują w naszych danych. Dodatkowo możemy zintegrować funkcję powiadomień SMS lub e-mail, tak aby być zawsze o tym poinformowanym.

IoT Hub Connector by TT PSC

 

IoT Hub Connector by TT PSC

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i skomplikowania rozwiązań IoT powstała potrzeba rozwinięcia integracji pomiędzy Platformą ThingWorx a IoT Hub. Coraz więcej klientów korzystających z Thingworx oraz chmury dostrzega potencjał połączenia obu rozwiązań. Stawiając na takie połączenie – zyskują przewagę w swojej branży, dlatego opłacalność takiego rozwiązania wzrasta.

Podstawowe funkcje IoT Hub Connector by TT PSC

IoT Hub Connector by TT PSC

Dwustronna synchronizacja urządzeń ThingWorx <-> Cloud

Automatyczna rejestracja i połączenie dzięki wykorzystaniu Device Provisioning Services

Bardzo prosta konfiguracja
Większa elastyczność dzięki połączeniu zarówno z jednym jak i z wieloma IoT Hub, wykorzystaniu Device Provisioning Services
Informacja o pracy urządzenia (na przykład gdy urządzenie przestanie działać lub się zawiesi)
Bardzo duża skalowalność – co powoduje szybszy, łatwiejszy i tańszy rollout rozwiązań

 

Za sprawą naszego narzędzia możesz ograniczyć koszty związane ze stworzeniem tego typu rozwiązania od postaw. Możesz też dysponować produktem napisanym przez doświadczonych programistów, którzy dobrze znają rozwiązania PTC i są w stanie połączyć je z usługami dostępnymi w chmurze publicznej. To bardzo elastyczne i skalowalne rozwiązanie, które łatwo można wzbogacić o inne funkcjonalności, nawet tych charakterystycznych dla danego przypadku biznesowego. Wybierając nasz Connector masz możliwość zamówienia dodatkowych funkcjonalności, w formie pluginów, które jeszcze bardziej dostosują to narzędzie do konkretnego przypadku.

 

Napisz do nas

Skorzystaj z usług profesjonalistów, którzy wprowadzą Cię do świata Przemysłu 4.0. Chcesz aby koncepcja stała się rzeczywistością, a może chciałbyś zrealizować swój pierwszy projekt IoT? Napisz do nas! W tej dziedzinie tytułujemy się ekspertami, a nasze wdrożenia pomogły już wielu firmom zoptymalizować koszty produkcji i zwiększyć wydajność dotychczasowych zasobów przy pomocy nowych technologii.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 24

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
Votre nom et prénom

_Wszystkie wpisy z tej kategorii

Dlaczego warto używać Azure Cloud dla rozwiązań IoT

Cyfrowa transformacja zmienia sposób, w jaki połączone są produkty, aktywa, dane i operacje, aby dostarczyć biznesową wartość dla klientów. Przekształcenie danych cyfrowych na pozytywne i wartościowe doświadczenia klienta pozwala osiągnąć realne, wymierne korzyści i zyski dla przedsiębiorstwa. Technologie cyfrowe tworzą nowe możliwości biznesowe na całym świecie i prowadzą do ewolucji przedsiębiorstw, produktów i procesów. Poniższy artykuł przybliża wybrane, najpopularniejsze technologie Przemysłu 4.0 w kontekście biznesowym. W tekście opisana zostanie koncepcja Internetu Rzeczy oraz infrastruktura chmury obliczeniowej wraz z możliwością ich wykorzystania w cyfrowej transformacji.
Czytaj dalej

Wizualizacja danych w IoT

Jedną z niewątpliwych zalet rozwiązania, jakim jest Internet Rzeczy, jest możliwość gromadzenia i przetwarzania ogromnej liczby różnorodnych danych (np. wartość temperatury, liczba wyprodukowanych elementów, ilość pozostałych płynów, wskaźnik wilgotności, czas pracy maszyn). Wiąże się z tym jednak pewne niebezpieczeństwo – wielość informacji może utrudnić ich efektywne wykorzystywanie. Rozwiązaniem tego problemu jest wizualizacja danych, a odpowiednio dobrany typ wykresu może zwiększyć wartość danych. W tym artykule zaprezentujemy korzyści płynące z dobrej wizualizacji danych oraz jakie mogą mieć zastosowanie w Twojej organizacji.
Czytaj dalej

Skalowanie Horyzontalne w ThingWorx 9

Skalowalność w aplikacjach webowych stała się standardem. Pojedynczy serwer nie poradzi sobie z rosnącą ilością podłączonych do Internetu urządzeń. Skalowalność to charakterystyka systemu, która odpowiada na pytanie: czy jeśli zwiększy się ilość zasobów, to system będzie działał wydajniej?
Czytaj dalej

High Availability w aplikacjach IoT

Współczesne serwisy internetowe odpowiadają na miliony zapytań użytkowników. Wszystkie one działają w środowiskach klastrowych. Obsługa wielu zapytań wymaga znacznych zasobów, takich jak czas procesora (CPU) oraz pamięć RAM. Każde połącznie do serwera generuje jego dodatkowe obciążenie. W takiej sytuacji jeden serwer wymagałby ogromnych ilości zasobów, a prawo Moor'a już się nie sprawdziło. Aby temu zaradzić potrzebujemy wielu serwerów, które obsługują zapytania użytkowników. Aplikacje webowe (w tym także IoT) używają protokołu HTTP(S), który działa na zasadzie: żądanie-odpowiedź. Gdy użytkownik otwiera stronę, lub wywołuje akcję, zostaje wysłane żądanie do serwera. Na każde żądanie użytkownika serwer musi przygotować odpowiedź. Każda odpowiedź musi zostać w odpowiedni sposób przeprocesowana, a to stanowi główne kryterium estymacji ilości zasobów serwera - żądania mogą być różne, od danych statycznych jak style CSS lub obrazy, po skomplikowane jak pobieranie danych z bazy, filtrowanie lub wyliczanie pewnych współczynników.
Czytaj dalej

IoT Hub Connector dla ThingWorx – Połączenie ThingWorx z Chmurą Azure

Thingworx IoT Hub Connector jest mostem, który łączy platformę Thingworx z chmurą Azure (a dokładniej z Azure IoT Hub). Zapewnia on bezpieczną (opartą na certyfikatach) komunikację, dzięki której możemy korzystać z ogromnych możliwości chmury obliczeniowej. Jest to rozwiązanie bardzo rozbudowane, ale również generyczne.
Czytaj dalej

Czym jest AIoT? Artificial Intelligence of Things w Przemyśle 4.0 

Synergia, tak można określić to naturalne połączenie technologii, które znacząco wpłynie na wygląd przyszłości produkcyjnej. Ostatnimi czasy coraz większą popularność zyskuje, obok Internetu Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI). Zestawienie tych dwóch trendów technologicznych zwiastuje praw-dziwą rewolucję przemysłu 4.0.  
Czytaj dalej

Co nowego w ThingWorx 9.0?

Tegoroczny Liveworx, ze względu na globalną sytuację wywołaną przez pandemię COVID-19, wyjątkowo odbywał się wyłącznie w wersji on-line. Już pierwszego dnia zapowiedziano wypuszczenie do komercyjnego użytku nowej wersji ThingWorx - najpopularniejszej platformy maksymalizującej potencjał przemysłowego internetu rzeczy. Zgodnie z zapowiedziami Joe Birona, CTO odpowiedzialnego za technologię IoT w PTC, ma być szybciej, taniej i efektywniej.
Czytaj dalej

Machine Learning & ThingWorx vs COVID-19

Rozwój sztucznej inteligencji, a wraz z nią uczenia maszynowego nabrał w ostatnich latach dużego rozpędu. Ciągłe dążenie do zwiększenia mocy obliczeniowej komputerów dało możliwość wykorzystania algorytmów oraz aparatu matematycznego stworzonych w drugiej połowie XX wieku na niespotykaną dotąd skalę. Mając w perspektywie rychłe nadejście komercyjnego komputera kwantowego można powoli zacząć obawiać się scen rodem z filmów z Arnoldem Schwarzeneggerem w tytułowej roli Terminatora. Nie wybiegając jednak za daleko w przyszłość, a skupiając się na teraźniejszości postanowiłem sprawdzić jakie możliwości daje dostępna dzisiaj technologia oraz czy można wykorzystać ją w predykcji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.
Czytaj dalej

Sieć 5G kluczem do Przemysłowego Internetu Rzeczy

Przemysłowy Internet Rzeczy zmienia dziś nasze spojrzenie na klasyczne pojęcie produkcji. Największe koncerny wytwórcze chętnie sięgają po rozwiązania technologiczne, które usprawniają i zwiększają efektywność procesów produkcyjnych. Wraz z rozwojem kolejnych technologii rośnie zainteresowanie koncepcją przemysłu 4.0, a w rezultacie także liczba połączonych urządzeń. Aby zaspokoić zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury o odpowiedniej przepustowości i prędkości niezbędna była ewolucja w kierunku kolejnej generacji sieci- 5G. Jak 5G wpłynie na rozwój Fabryk przyszłości i dlaczego to kluczowe z perspektywy Internetu rzeczy? Wszystkiego dowiesz się z artykułu.
Czytaj dalej

Koronawirus, a ciągłość produkcji – IoT i AR dla przemysłu

Nagła epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 wpłynęła na każdą sferę funkcjonowania współczesnego świata. Wywołane zagrożeniem epidemiologicznym ograniczenie przepływu ludzi, towarów i usług już negatywnie wpłynęło na ciągłość procesów produkcyjnych wielu branż, a każdy dzień utrzymywania się tej sytuacji, bez wiarygodnych prognoz powrotu do normalności wciągał będzie kolejne w spiralę zagrożenia zatrzymaniem.
Czytaj dalej

Jak Internet Rzeczy zmienia branżę lotniczą?

Internet Rzeczy stosowany jest w coraz szerszym zakresie, a z rozwiązań optymalizujących czy gromadzących informacje korzystają światowi giganci. Wszystko po to, aby usprawniać dotychczasowe procesy, pozyskiwać, przetwarzać i raportować większą ilość danych lub nawet wprowadzać nowe usługi.
Czytaj dalej

Jak Internet Rzeczy rozwija przemysł motoryzacyjny?

Nikogo nie zaskoczy stwierdzenie, że przemysł motoryzacyjny jest z natury innowacyjny. Samochody to maszyny, które historycznie zrewolucjonizowały wiele obszarów przemysłu, a dziś można śmiało powiedzieć, że branża motoryzacyjna nie spoczywa na laurach i nadal skupia się na rozwoju technologicznym, który ma służyć konsumentom prywatnym oraz biznesowym.
Czytaj dalej

Internet Rzeczy w branży logistycznej

Wydawałoby się, że Internet Rzeczy jest dedykowany wyłącznie branży przemysłowej. Z nią jednak bardzo związane są transport oraz logistyka, które również mogą skorzystać na trwającej właśnie rewolucji.
Czytaj dalej

LiveWorx 2019 – trendy świata IoT na przyszły rok

Jak zwykle w ostatnich latach, silna drużyna Transition Technologies PSC była obecna w Bostonie na jednym z najważniejszych wydarzeń IoT tego roku – LiveWorx 2019.   No to zaczynamy   Nawet z 10 uczestnikami z różnych obszarów biznesu, aktywnie poszukującymi nowych informacji i prezentacji, udało nam się uczestniczyć jedynie w małej części z ponad 240 …
Czytaj dalej

Czwarta (R)Ewolucja Przemysłowa

Przemysł 4.0 i jego fundament – Internet Rzeczy (IoT – zwłaszcza w przemysłowym wydaniu: IIoT) zdominowały w ciągu ostatnich lat sposób myślenia o zaawansowanym zarządzaniu zasobami przedsiębiorstw produkcyjnych. Każda nowa maszyna, aplikacja, sterownik… szczyci się gotowością do podłączenia do Internetu Rzeczy. Czy jednak jest to faktycznie nowa jakość i wartość dodana otwierająca nowe horyzonty, czy …
Czytaj dalej

Czym ThingWorx różni się od Axeda i czy warto rozważyć zmianę?

Odkąd PTC odzyskało ThingWorx w 2013, było jasne, że pionier parametrycznego CAD’a oraz jeden z liderów PLM chciał znacznie powiększyć ślad swojej obecności na...
Czytaj dalej

Czy twoje zasoby danych są gotowe? Wsparcie ThingWorx dla InfluxDB

Jakiś czas temu PTC ogłosiło wydanie nowej wersji Platformy ThingWorx (8.4), która posiada wsparcie OOTB integracji z InfluxDB. Na pierwszy rzut oka, to 'jedynie’ wsparcie dla kolejnej bazy danych, ale jeśli przyjrzeć się temu bliżej, to kolosalne posunięcie, które sprawia, że środowisko Internetu Rzeczy (IoT) PTC staje się bardziej niezawodne pod względem potencjału zbioru danych. …
Czytaj dalej

Internet Rzeczy – 9 trendów na rok 2019!

Niegdyś niedoceniany sposób podejścia do tematu, dziś rozwija skrzydła i staje się kluczowym zbiorem rozwiązań globalnych korporacji. Choć nie tylko, bo śladami wielkich podążają również średnie i mniejsze firmy. Zatem zalety Internetu Rzeczy dostrzegli już wszyscy. Jakie jednak trendy rozwoju będziemy mogli dostrzec w 2019 roku? 1. Przepustowość danych W wielu branżach ilość przesyłanych danych …
Czytaj dalej

Czy nadszedł już czas aby inwestować w IoT?

W ostatnich latach bardzo dużo mówiło się na temat Internet of Things (IoT) oraz sposobach w jakim miałbym on odmienić przemysł. Jednakże póki co widzieliśmy znacznie więcej ludzi dużo mówiących o tej technologii niż takich, którzy realnie ją wdrażali. Zatem, czy IoT jest już technologią na tyle „dojrzałą” aby móc stać się prawdziwą okazją dla …
Czytaj dalej

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się