Ideen om DevOps dukkede op i IT-branchen i 2009, og siden da er den systematisk blevet lukket ind i globale virksomheder som en metode til gennemførelse af programmeringsprojekter. Efter næsten 10 år ved vi nu, at DevOps bringer målbare fordele ved at effektivisere arbejdet med udviklingen af applikationer.

Atlassian changes, Jira migration, important information

Perioden med en stiv opdeling i grupper og undergrupperinger, der arbejder på specifikke dele af projektet og opbygger legendariske vægge mellem specialister, er nu fortid. Særligt indenfor de brancher, som beskæftiger sig med moderne teknologier, er nøgleordet i dag teamwork og samarbejde, hvilket sikrer en bedre kommunikation i virksomheden, mere effektiv problemløsning og fuld inddragelse af medarbejdere. Introduktionen af DevOps-idéen til virksomheden kræver implementering af de relevante værktøjer og en standardisering af arbejdsmiljøet. Det er en kompleks og langvarig proces, men det er umagen værd.

Hvordan har DevOps det?

I henhold til data indsamlet af Atlassian-brandet i rapporten “DevOps Maturity” i 2017, fandt over 65% af de virksomheder, der havde implementeret DevOps-ideen i deres teams, klare fordele. Blandt disse kan bl.a. nævnes kortere tid til softwareudgivelse, bedre tilpasning af produkterne til kundernes forventninger, hurtigere respons på fejl og effektiv implementering af innovationer. Nogle virksomheder introducerer DevOps-ideen skridt for skridt, og begyndte med fælles værktøjer, der bruges af både udviklere og operationelle teams – blandt respondenterne var det hele 80%, der gav dette svar. Lignende observationer kan ses i Puppet and Slunk-rapporten:

DevOps Culture report, DevOps solutions, Atlassian as devops solutions, blog ttpsc

Kilde: State of DevOps Report 2018 by Puppet and Splunk

Den øgede interesse for DevOps-ideen blev også bemærket i rapporten “State of DevOps 2018 Strategies for a New Economy” – det er værd at tilføje, at undersøgelsen har været i gang siden 2013 og inkluderer i alt omkring 30.000 svar. I årenes løb har der været en stigning i antallet af medarbejdere i de DevOps-hold der deltager i undersøgelsen. Det var henholdsvis: 16% i 2014, 19% i 2015, 22% i 2016 og 27% i 2017 og 2018.

State of DevOps 2018 Strategies for a New Economy

Kilde: Accelerate: State of DevOps 2018 Strategies for a New Economy

DevOps bliver langsomt det naturlige valg for virksomheder, når det kommer til den måde, de teams der leverer software fungerer. Processen er langvarig hovedsageligt på grund af det store antal ændringer og forbedringer, der er nødvendige for at implementere med henblik på at optimere overgangen til arbejde i overensstemmelse med DevOps-modellen.

State of DevOps Report 2018 by Puppet and Splunk

Kilde: State of DevOps Report 2018 by Puppet and Splunk

TTPSC et skridt foran

Transition Technologies PSC er ikke kun ajour med de nyeste trends og introducerer disse i sine teams, men går også et skridt videre og tilbyder implementering i kunders virksomheder. Dette foretages af en afdeling i Atlassian, der er specialiseret i implementeringer og tjenester relateret til arbejdseffektiviserende værktøjer.

Idéen om DevOps henviser til samarbejde mellem udviklere og andre operationelle teams, der skaber applikationer. Dens vigtigste antagelse er teamwork og inddragelse af alle specialister i alle faser af projektet. I vores tilfælde er DevOps-sloganet et sæt værktøjer, der giver virksomheden mulighed for at sætte ideen i brug, såvel som den viden, der er resultatet af at arbejde i overensstemmelse med denne model.
Piotr Tokarski, Competence Center Director, TT PSC.

Repræsentanterne for TT PSC – Magdalena Kwaczyńska (forretningsanalytiker) og Daniel Chwaszczewski (DevOps Coordinator) under Atlassian DevOps MasteryCamp i Amsterdam har for nylig konstateret, hvorfor det er værd at informere kunderne om fordelene ved at arbejde i overensstemmelse med DevOps og hvordan man skal gøre dette.

Den primære ide med kurset var at behandle Atlassian-værktøjerne som en naturlig konsekvens af introduktionen af DevOps-ideen i virksomheden. Deltagerne blev opdelt i 6-personers grupper og fik en tre-trins opgave, hvis formål var at opbygge et forhold til kunden, implementere løsninger, der muliggør arbejde i form af DevOps i et lille team og derefter at gennemføre implementering i hele organisationen.
Magdalena Kwaczyńska, Competence Center Manager, TT PSC.

DevOps er:

  • Et fælles arbejdsmiljø;
  • Projektstyringsprocessen (modellen) er den samme for alle specialister, der i fællesskab danner ét team;
  • Automatisering af arbejdet – implementering af værktøjer, der udfører gentagne aktiviteter;
  • Tiltagene gennemføres lidt af gangen; gradvis gennemførelse af projektet;
  • Vi tager udgangspunkt i, hvad brugerne fortæller os, og foretager ændringer baseret på den feedback, vi modtager;
  • Teamwork og engagement i alle projektfaser – you build it, you ship it, you run it.

DevOps Atlassian tools, Atlassian tools meets DevOps

Jira og andre Atlassian-produkter – skabt til DevOps

Atlassian-værktøjer kan tilpasses til den enkelte branches behov; producenten tilbyder bl.a. løsninger dedikeret til teams af systemudviklere. Fordi de er fuldt ud kompatible med hinanden, skaber de et sammenhængende arbejdsøkosystem og opfylder forudsætningerne om arbejde i overensstemmelse med DevOps-modellen.

Jira Software – et system designet til teamarbejde med kode; perfekt til at arbejde med adræt (agil) udvikling og vandfaldsmetoden. Primært værdsat for muligheden for at konfigurere funktionalitet i overensstemmelse med behovene og enkel, intuitiv betjening. Projektstyring og planlægning i Jira er gennemsigtig og frem for alt effektiv. Systemudviklerne kan også bruge andre værktøjer til at lette applikationsudviklingen:

Bitbucket – giver mulighed for at administrere kode i et Git-lager.

Bamboo – muliggør effektiv sammenstilling og integration af kode, selv i meget komplekse projekter.

Crucible – bruges til at se og rette kode i SVN-, Git-, Mercurial-, CVS- og Perforce-lagrene.

Fisheye – værktøj til at hjælpe med at fange fejl og forskelle mellem kodeversioner.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

_Let’s get in touch

Contact us