I henhold til rapporten “Smart Industry Polska” fra 2018, investerer polske iværksættere i gennemsnit 14,5% af deres indtægter i nye teknologier. De mest populære løsninger, som virksomhederne håber vil bibringe større overskud og forbedret effektivitet, er i øjeblikket automatiseringsmekanismer. Længere nede på listen befinder sig bl.a.: dataanalyse, software der reducerer omkostningerne ved fremstilling af prototyper og markedsføring af nye produkter, Tingenes Internet og robotisering af produktionslinjer. Uanset de indførte værktøjer har enhver organisation brug for et miljø, hvor den kan integrere og styre sine processer. Jira og andre Atlassian-produkter er et ideelt værktøj til dette. Jira Data Center er en avanceret løsning for virksomheder, der har brug for en yderligere garanti for konstant systemdrift.

Atlassian changes, Jira migration, important information

Jira Data Center er …

…et klyngemiljø, hvor virksomhedens økosystem fremstillet af Atlassian-værktøjer vedligeholdes. Dette betyder, at organisationen ikke har sit system på én server, men på to eller flere. Hver server har en tvillingeversion af det samme arbejdsmiljø. Takket være dette fungerer virksomheden uden nedetid, når der gennemføres en opgradering eller andet teknisk arbejde;- den “frie” server erstatter den midlertidigt “optagne”, hvilket ikke registreres af brugerne.

Pålidelighed

En Data Center-løsning er nødvendig for virksomheder, i hvis arbejdsmiljø fungerer et såkaldt kritisk system, dvs. hvor eventuelle fejl eller nedetid påvirker organisationens overordnede funktion og genererer tab. Dette kan særligt føles i virksomheder, der har et komplekst system til håndtering og kommunikation ikke kun af interne, men også eksterne processer (f.eks. Jira Service Management). Sådanne virksomheder kan ikke tillade sig at være ude af kontakt med deres kunder og/eller mellem organisatoriske enheder; de lægger vægt på den konstante informationsstrøm, som er afgørende for gennemførelsen af individuelle opgaver. Gode eksempler på denne type forretning er f.eks. pengeinstitutter, online butikker, logistikfirmaer, der beskæftiger sig med distribution af varer, samt store, automatiserede produktionsanlæg. Jira Data Center-modellen forhindrer organisatorisk kaos og fungerer fint i en distribueret infrastruktur, selvom de enkelte afdelinger i virksomheden befinder sig på forskellige lokaliteter og i forskellige tidszoner samt opfylder de højeste kvalitetskrav.

Sikkerhed og skalerbarhed

Besiddelsen af en instans i et multi-nodemiljø er en sikker løsning. Jira Data Center opfylder de højeste IT- og GDPR-krav. Fordelen ved Data Center-løsningen er muligheden for at fordele opgaver mellem individuelle noder for at aflaste dem, f.eks. kan man omdirigere hentning af API til en af dem, mens de andre vil blive brugt til at servicere brugerne. En væsentlig fordel ved Jira Data Center er dens skalerbarhed – antallet af servere kan vokse i takt med virksomhedens udvikling.

Atlassian Data Center

Som producent af løsninger, der kan konfigureres til at forbedre driften af virksomheder fra forskellige brancher og med forskellige behov, anbefaler og tilskynder Atlassian til implementering af Data Center-modellen i organisationer. Alle nøglesystemer og applikationer fra den australske producent tilpasses, testes og opdateres med hensyn til den ydeevne, der er nødvendig for Data Center. Implementering af et arbejdsmiljø bestående af Atlassian-værktøjer i virksomheden er ikke kun fremragende og nyttige værktøjer, der letter den daglige drift af forskellige afdelinger i virksomheden, men også en mulighed for at skalere, dvs. udvide systemet i takt med organisationens behov, uden et fald i kvalitet eller ydeevne. Data Center sikrer, at systemet ikke svigter, selv når det skal behandle enorme mængder data, og at brugerne ikke vil opleve nogen ulemper i forbindelse med f.eks. opgradering af systemet.

Jira i Data Center-modellen anbefales til klienter fra tusind brugere og opefter. Erfaringen viser, at når man kommer op over dette antal brugere, bliver værktøjet ofte et vigtigt element i det daglige arbejde, og dets betydelige tilgængelighed spiller her en stor rolle. Antallet af anmodninger vokser også hurtigt, hvilket kan medføre præstations- og stabilitetsproblemer.

Piotr Tokarski
Competence Center Director, TT PSC

Data Center – hvilke problemer løser det?

Problem:
Kompliceret arkivering udført ved hjælp af håndskrevne scripts, der skal overvåges fra tid til anden.

Løsning:
DC har indbyggede indstillinger til arkivering, man skal bare konfigurere dem – det er hvad TTPSC Atlassian-specialisterne gør som en del af implementeringstjenesten.

Problem:
Brug af et ineffektivt og ikke fleksibelt servicedesk-værktøj, der ikke kan imødekomme virksomhedens voksende behov.

Løsning:
Implementering af et miljø sammensat af Atlassian-værktøjspakken. Jira Service Management, Jira Software og Confluence skaber et sammenhængende økosystem, der kan tilpasses virksomhedens behov; Data Center-modellen muliggør effektiv skalering af miljøet

Problem:
Virksomhedens dynamiske vækst, antallet af brugere, antallet af anmodninger eller en fusion med en anden virksomhed, forårsager datavækst og skaber et problem med effektiviteten af eksisterende værktøjer.

Løsning:
Data Center er skalerbart, takket være hvilket arbejdsmiljøet hurtigt kan tilpasses behovene i en dynamisk voksende organisation.

Problem:
Virksomheden har mange integrationer, hvilket betyder, at den konstante API-hentning bremser systemets ydelse for normale brugere.

Løsning:
I DC-løsningen kan alle sådanne forespørgsler omdirigeres til en valgt knude, og resten vil effektivt betjene almindelige brugere.

Problem:
Systemoverbelastning i de mest intense brugstidspunkter (f.eks. mellem 9 og 10 om morgenen under statusmøder og stand-ups i virksomheden)

Løsning:
Du kan let (især i tilfælde af hosting på AWS) øge de tilgængelige systemressourcer (CPU, RAM) i løbet af de timer, hvor systemet har en høj belastning og bremser.

Data Center, de vigtigste fordele:

  • Høj tilgængelighed af værktøjet på grund af klyngeløsninger,
  • ingen nedetid af systemet under opgraderinger,
  • skalerbar løsning (mulighed for at tilføje flere servere),
  • digital transformation – værktøjet giver mulighed for et tæt samarbejde mellem teams og udveksling af information på én platform,
  • støtte til spredte teams – arbejde i forskellige lande, forskellige tidszoner,
  • opfylder IT- og sikkerhedskrav (inklusive GDPR),
  • avanceret styring af tilladelser og brugere,
  • mulighed for at vælge installationsmodel (egen hosting, sky),
  • disaster recovery-værktøj,
  • Selvbetjenings-software, dvs., som kunden selv kan styre, og mange rettigheder som kan delegeres til brugeren.

Jira Data Center er en løsning for virksomheder, der anvender Jira som et kritisk system og kræver de bedste, mest avancerede løsninger, der sikrer høj ydeevne. TT PSC Atlassian har erfaring med implementering af Atlassian-miljøet i overensstemmelse med Data Center-modellen.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

_Let’s get in touch

Contact us