Zmiany w sektorze produkcyjnym zachodzą dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnąca wieloaspektowość procesów wiąże się z utrzymaniem efektywności operacyjnej oraz wysokiego poziomu jakości. Potrzeba przejrzystości i wydajności operacji wzrasta, a innowacje produktowe muszą być wdrażane w coraz krótszym czasie. Efektywne planowanie jest kluczem do sukcesu biznesowego organizacji. W dobie rewolucji przemysłowej 4.0 jeszcze bardziej pomocne stały się technologie IT przeznaczone do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

 

PTC Windchill – system do zarządzania cyklem życia produktu

Windchill to flagowy produkt PTC zaprojektowany z myślą o optymalizacji wszystkich procesów związanych z zarządzaniem cyklem życia produktu (PLM). Korzysta z niego blisko 1,5 miliona użytkowników na całym świecie. Za stworzenie oprogramowania odpowiada lider usług informatycznych – amerykańska spółka PTC. Jednym z podstawowych zadań systemu jest gromadzenie i współdzielenie w obrębie danej firmy i partnerów zewnętrznych wiedzy o produkcie i towarzyszących mu operacjach. Windchill to wielowymiarowe, zorientowane na proces źródło aktualnych danych tj. modele, struktury, dokumenty, informacje o zmianach. Dobrze zaimplementowane rozwiązanie PLM pomaga sprawować kontrolę nad procesami, optymalizować produkcję, transformować zestawienia BOM, efektywnie planować i realizować zmiany oraz redukować czas i koszty produkcji. System pozwala na pracę w oparciu o role użytkowników – wspomaga konstruktorów, inżynierów, menadżerów, serwisantów oraz każdego pracownika zaangażowanego w cykl życia produktu. Windchill wieloaspektowo wspomaga rozwój nowych projektów m.in. dzięki integracji z aplikacjami CAD, dostępowi do archiwalnych projektów, zaawansowanym narzędziom do konfiguracji produktu.

8 kluczowych możliwości systemu PTC Windchill 11, które pomogą wzmocnić wartość biznesową przedsiębiorstwa-min

Jak zmienił się Windchill?

Premiera pierwszej wersji Windchill 4.0 odbyła się w 1999 roku. Od tego czasu wraz z rozwojem nowych technologii system znacząco ewoluował. Obecnie dostępna jest wersja Windchill 11 – stale ulepszana przez PTC. Ostatnia aktualizacja została wprowadzona w grudniu 2019 roku, kolejna zaplanowana jest w 2020 roku. Windchill 11 oferuje nowe funkcje: aplikacje oparte na rolach użytkowników, zoptymalizowane narzędzia, zaawansowaną wyszukiwarkę, ochronę własności intelektualnej, a także możliwość dostępu z dowolnego miejsca i urządzenia mobilnego (Android, Windows, iOS). Ponad 20 lat pracy poświęconej rozwojowi systemu Windchill pozwoliło zyskać pozycję światowego lidera rozwiązań do zarządzania cyklem życia produktu. Wdrożenie oprogramowania PLM przynosi organizacjom wiele wymiernych korzyści. W poniższym opracowaniu odpowiemy na pytania: dlaczego warto wdrożyć Windchill 11 i jakie są kluczowe możliwości tego systemu?

Windchill 11 – szybsze i prostsze wyszukiwanie danych

Wyszukiwanie danych z pozoru może wydawać się mało istotnym procesem. Jednakże, kiedy baza danych posiada tysiące indeksów, wyszukiwanie nabiera znaczenia. Z pewnością zdarzyło Ci się bezskutecznie przeszukiwać Internet w poszukiwaniu wcześniej obejrzanej strony lub przeczytanego artykułu. Zajmuje to dużo czasu i bywa frustrujące. W przypadku produkcji wszelkiego rodzaju opóźnienia czy nieefektywne operacje oznaczają straty dla przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia użytkownika systemu PLM szybka i łatwa w obsłudze wyszukiwarka to jedno z kluczowych narzędzi. Na każdym etapie cyklu życia produktu; począwszy od koncepcji, wdrożenia, produkcji, po zarządzanie zmianami użytkownicy systemu potrzebują łatwego dostępu do danych. Intuicyjna wyszukiwarka znacząco wpływa na szybkość i efektywność działań oraz komfort pracy personelu. PTC zadbało, aby wyszukiwarka Windchill 11 była jeszcze bardziej funkcjonalna i przyjazna użytkownikowi. System daje możliwość wyszukiwania po słowach kluczowych, indeksach, nazwach, atrybutach, zależnościach między obiektami. Istnieje także możliwość zapisania różnych kryteriów wyszukiwania dostępnych dla wielu użytkowników. Bazę danych da się również przeglądać według klasyfikacji Windchill PartsLink oraz po atrybutach produktu. Windchill wygeneruje listę dokumentów i plików zawierających podane kryteria. Wyniki wyszukiwania można filtrować i dostosowywać tak, by znaleźć dokładnie to, czego szukamy. Funkcja zaawansowanego wyszukiwania pozwala zagłębiać się w detale i definiować wielorakie zależności oraz relacje pomiędzy obiektami. Jednym z założeń przyświecającym usprawnieniu wyszukiwarki było uzyskanie podobieństwa i funkcjonalności popularnych przeglądarek internetowych, z których korzystamy na co dzień.

Windchill 11 a zarządzanie wielowymiarową strukturą BOM

BOM (Bill of materials) to kompleksowe zestawienie surowców, komponentów, podzespołów niezbędnych do wytworzenia końcowego produktu. Efektywne zarządzanie BOM ma kluczowe znaczenie dla sukcesu produkcji, niezależnie od tego, czy produkt składa się z kilku czy kilku tysięcy części.  Windchill 11 zapewnia wydajniejsze zarządzanie zestawieniem komponentów (BOM). Oprogramowanie daje możliwość tworzenia rozbudowanych struktur materiałowych, które mogą być konfigurowalne w zależności od rodzaju produktu i potrzeb użytkownika. Bom można integrować z innymi systemami np. SAP. Windchill gromadzi również całą dokumentację okołoprojektową oraz modele 3D. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz podstawowego zarządzania BOM, czy zaawansowanej konfiguracji z możliwością większej elastyczności i skalowalności, Windchill pozwoli Ci uzyskać lepszą kontrolę i efektywność produkcji.

Transformacja EBOM do MBOM

BOM dzieli się na dwa typy: EBOM (engineering bill of materials) i MBOM (manufacturing bill of materials). Za zastawienia EBOM odpowiada biuro projektowe. EBOM zwany inżynieryjnym to lista elementów składowych produktu końcowego. Aby wyprodukować gotowy wyrób, konieczne jest ustrukturyzowanie BOM zgodnie z wieloma kryteriami, takimi jak zakłady produkcyjne, łańcuch dostaw, środki produkcyjne, procesy produkcyjne itp. W tym celu służy zestawienie MBOM (bom produkcyjny) kontrolowane przez personel odpowiedzialny za produkcję, w ścisłej współpracy z logistyką i zakupami. MBOM może dodatkowo obejmować rozpuszczalniki, kleje, smary, uszczelnienia itp., które nie zostały uwzględnione w zestawieniu inżynieryjnym. Oba typy pomagają przedsiębiorstwom utrzymać porządek i logikę procesową przez cały cykl życia produktu. Inżynierowie i konstruktorzy odpowiedzialni za proces projektowy pracują w innej metodologii niż osoby zarządzające produkcją. Im bardziej złożony proces produkcyjny, tym więcej ludzi i lokalizacji angażuje. Czasem wymaga spójnego działania na dwóch różnych kontynentach. Windchill integruje oba obszary, dając możliwość transformacji zestawienia EBOM do MBOM. Umożliwia zarówno projektantom, jak i pracownikom odpowiedzialnym za produkcję nie tylko modyfikować na bieżąco listę materiałów, ale także utrzymywać poprawną strukturę BOM. Wszelkie zmiany realizowane na poziomie projektu przekazywane są inżynierom produkcji, którzy mogą niezwłocznie reagować. MBOM jest miejscem do rejestrowania wpływu zmian inżynieryjnych i zapewnienia prawidłowego zarządzania zmianami i odzwierciedlenia ich w procesie produkcyjnym. Dzięki temu zminimalizowane zostaje ryzyko przestojów produkcyjnych oraz popełnienia potencjalnych błędów.

Windchill 11 a zarządzanie zmianami w procesie produkcyjnym

Zarządzanie produkcją to złożony proces, wymagający doskonałej organizacji. Wdrożenie każdorazowej zmiany burzy stary porządek i wymaga uporządkowania procesów od nowa. Przyczyny zmian mogą być różne: począwszy od potrzeby optymalizacji, wadliwości komponentu, zmieniających się trendów, po zmianę dostawcy danego surowca. Zarządzanie zmianą w procesie produkcyjnym to złożone pojęcie pojawiające się na każdym etapie realizacji. Może dotyczyć ingerencji w konstrukcję produktu czy rodzaj użytego surowca. Zdarza się, że pojęcie zmiany pojawia się na etapie modyfikacji gotowego wyrobu w związku z życzeniem klienta (personalizacja produktu). Proces wdrożenia zmian można podzielić na dwa etapy:

 1. Engineering Change Request polegający na analizie i zebraniu informacji o planowanej zmianie – co należy zmienić, jak to zrobić, jakie pojawią się potrzeby. Ten etap może angażować wszystkie działy w firmie, które mają wpływ na finalny wyrób. Windchill 11 w pełni wspiera zarządzanie zmianą poprzez możliwość kontrolowanego wprowadzania i nadzorowania zmian w    produktach w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, możliwość przypisania ról poszczególnym pracownikom oraz podział zadań, kontrolę powiązań pomiędzy procesami, obiektami i dokumentami.
 2. Change Notice to etap poświęcony na wdrożenie zmiany – dodawanie nowych obiektów, aktualizację struktury połączeń, zatwierdzenie zmiany, poprawki w strukturze BOM, dystrybucję nowych instrukcji i dokumentacji. Przykładowa zmiana może wymagać nowej wersji rysunku konstrukcyjnego powiązanego w systemie z konkretnym indeksem produkowanego artykułu. Taka korekta wymaga nie tylko zmiany statusu oraz powiadomienia osób w nią zaangażowanych, ale także sprawdzenie powiązania z indeksem i rysunkiem struktury materiałowej BOM i aktualizację procesów technologicznych.

Windchill 11 to kompletne źródło wiedzy całej organizacji. Wszystkie osoby odpowiedzialne za proces produkcji, niezależnie od lokalizacji dostają spójną informację w tym samym czasie. Pozwala to uniknąć przestojów, błędów i nieporozumień.

Windchill – efektywne zarządzanie projektami

Wiodące firmy z wieloletnim doświadczeniem wiedzą, że do optymalnego zarządzania cyklem życia produktu niezbędna jest efektywna praca zespołowa, nowe pomysły i lepszy przepływ informacji. W teorii brzmi prosto, ale podczas realizacji bardzo złożonych projektów staje się coraz trudniejsze do osiągnięcia. Co więcej, należy liczyć się również z presją stałego obniżenia kosztów i skróceniem czasu wprowadzania na rynek nowych produktów. Bywa również tak, że efektywną pracę zespołów często blokują źle dobrane lub skonfigurowane narzędzia. To tylko niektóre z wyzwań, które pomoże rozwiązać Windchill ProjectLink – moduł wspomagający zarządzanie projektami, który umożliwia:

 • łatwy dostęp do informacji o projekcie – bezpośrednio z przeglądarki internetowej;
 • współpracę zespołową i przepływ informacji związanych z określonymi obowiązkami, zorganizowany w logiczny, zorientowany na projekt sposób;
 • fora dyskusyjne, tworzenie harmonogramów, automatyczne powiadomienia o zmianach, szablony projektowe;
 • integrację z systemami CAD, prosta weryfikacja obiektów dzięki miniaturom 3D;
 • usprawnienie procesów decyzyjnych.

Moduł zapewnia wirtualny obszar roboczy, który umożliwia dostęp wszystkim członkom zespołu do aktualnych danych dotyczące projektów. ProjectLink pozwala producentom przenieść rozwój produktów na wyższy poziom wydajności, innowacji i jakości.

 

Platforma ThingWorx Navigate – zyskaj przejrzysty i łatwy dostęp do danych

Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych powinno opierać się na rzetelnych danych. Dlatego tak istotny jest łatwy dostęp do nich na każdym etapie procesu rozwoju produktu. PTC oferuje pakiet gotowych aplikacji o nazwie ThingWorx Navigate, za pomocą których użytkownicy pełniący różne funkcje w organizacji, zyskują łatwe w obsłudze narzędzie. ThingWorx Navigate umożliwa:

Dostęp na podstawie roli użytkownika

By sprawnie wykonywać powierzone zadania pracownicy muszą mieć łatwy wgląd do aktualnych wartości, raportów i planów. Platforma ThingWorx Navigate pozwala na dostęp do zasobów Windchill zgodnie z funkcją pełnioną przez użytkownika w organizacji. Dodatkowo ułatwia koncentrację na konkretnej czynności i usprawnia nawigację po skomplikowanych strukturach. ThingWorx Navigate upraszcza ten proces dzięki możliwości wydzielenia tylko tych zadań w procesie, które wykonywane są przez danego użytkownika. Przeglądanie dokumentów staje się prostsze i efektywniejsze.

Intuicyjną obsługę niewymagającą szkoleń

Platforma integracyjna ThingWorx Navigate powstała z myślą o użytkownikach Windchill, którzy nie wykorzystują w pełni możliwości PLM. Nie wszyscy nowi użytkownicy są inżynierami, więc nie potrzebują czasochłonnych szkoleń z obsługi systemu PLM. Dzięki precyzyjnym danym dostępnym na wyciągnięcie ręki, ThingWorx Navigate pomaga zwiększyć możliwości wszystkich działów firmy; serwisu, sprzedaży czy działu zakupów.

Łatwiejszy dostęp do danych produktu dzięki wygodnej nawigacji

ThingWorx Navigate można dowolnie modyfikować w celu dostosowania do unikalnych potrzeb organizacji. Aplikacja jest czytelna i prosta w obsłudze, a przyjazny interface zapewnia łatwy dostęp do danych. Zbiór aplikacji ThingWorx Navigate, umożliwia:

 • Przeglądanie rysunków;
 • Przeglądanie modeli 3D;
 • Przeglądanie dokumentacji;
 • Przeglądanie struktury;
 • Przeglądanie list części.

Dostęp do repozytorium z dowolnego urządzenia i miejsca

Smartfony i tablety towarzyszą nam na każdym kroku: w domu, podczas wypoczynku, nauki i uprawiania sportu. Te multimedialne urządzenia zmieniły nasze nawyki. Dlaczego więc nie używać ich do pracy z systemem PLM? ThingWorx Navigate daje możliwość przeglądania zasobów Windchill, z poziomu telefonu lub innego dowolnego urządzenia.

Windchill 11 – zarządzanie danymi CAD

Windchill 11 pozwala na integrację ze środowiskiem CAD: Pro/ENGINEER, CATIA, SolidWorks, Unigraphics, UGS NX, Autodesk (AutoCAD, Inventor) i wieloma innymi programami. Windchill umożliwia łatwą wizualizację projektów 3D, bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania. Gdy pliki projektu są modyfikowane, Windchill rejestruje zmiany, które następnie widoczne są dla innych użytkowników, umożliwiając współpracę grupową. Funkcja Auto Associate pozwala automatycznie znaleźć i powiązać istniejącą część z dokumentem CAD, a jeśli nie istnieje obecnie żadna pasująca część, utworzyć nową i powiązać ją z dokumentem CAD. Windchill pozwala na zarządzanie danymi CAD poprzez obiekty reprezentujące części zawierające metadane opisujące produkt i jego właściwości (atrybuty). Wirtualne części mogą być powiązany z modelem lub złożeniem 3D, ale też z innymi typami plików (np. dokumentacją okołoprojektową Ms Word, Ms Excel).

CAD Management - Windchill 11

Praca nad obiektami CAD w środowisku PLM przynosi wymierne korzyści:  

 • ułatwia współbieżną, zespołową pracę nad projektem;
 • obiekty CAD są opisywane w systemie PLM informacjami i danymi oraz połączone z dokumentacją projektową;
 • powstaje asocjatywna dokumentacja 2D w oparciu o jeden wspólny dla organizacji standard;
 • realizowany jest formalny proces sprawdzania i zatwierdzania dokumentacji z użyciem „workflow”;
 • modele 3D są dostępne dla wszystkich działów organizacji;
 • Możliwość zmiany zarządzania danymi CAD na zarządzanie danymi produktu (PDM – Product Data Management).

Dodatkowo w zarządzanie danymi CAD w Windchill pomagają statusy dokumentacji konstrukcyjnej np.:

 • in work – prowadzone są prace rozwojowe;
 • under review – obiekt w trakcie sprawdzania;
 • design released – obiekt zatwierdzony, przygotowany do użycia;
 • obsolete – obiekt wycofany z użycia.

Windchill 11 – zarządzaj jakością podczas cyklu rozwoju produktu

Windchill umożliwia strategiczne podejście do zarządzania jakością, niezawodnością, bezpieczeństwem produktów oraz zarządzania ryzkiem na każdym etapie cyklu życia produktu. Wdrażanie innowacyjnych produktów wymaga doskonałej komunikacji wewnątrz zespołów projektowych oraz łatwego dostępu do aktualnych danych wszystkim mającym wpływa na wyrób końcowy. Windchill to system wspierający działania zorientowane na rozwój biznesowy organizacji. Wspomaga zarządzanie danymi, organizację pracy, usystematyzowanie procesów związanych z kontrolą jakości. Na wysoką jakość produktu składa się wiele działań usprawniających realizację codziennych zadań specjalistów:

 • monitoring procesów wraz z powiadomieniami informującymi o wprowadzonych zmianach lub nowych procedurach;
 • audyty, kontrole, działanie zgodne z normami n: ISO9000, Six Sigma, APQP, CMMI i standardy dotyczące urządzeń medycznych, takie jak FDA 21 CFR część 820p;
 • informacje zwrotne w pętli zamkniętej: zbieranie danych o awariach i wydajności produktu wynikających z testów i produkcji;
 • zarządzanie doświadczeniem klienta: gromadzenie opinii i analiza satysfakcji klienta;
 • prowadzenie działań naprawczych i zapobiegawczych w oparciu o standardy CAPA;
 • generowanie statystyk, raportów i wykresów w czasie rzeczywistym.

Dzięki platformie Windchill można na bieżąco śledzić co i przez kogo zostało przetestowane, które testy zakończyły się pomyślną opinią, można gromadzić i analizować dane, dystrybuować procedury, śledzić postępy na wielu poziomach projektu.  Windchill pomaga wdrożyć i spełnić wszystkie wymagane w organizacji standardy oraz osiągnąć pełną zgodność z przepisami. Podsumowując, Windchill 11 to kompletny system PLM z szeroką gamą możliwości, które wspomagają rozwój produktu. Stanowi solidną podstawę dla cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa umożliwiając wdrożenie technologii IoT i AR dla jeszcze lepszej optymalizacji procesów, zwiększenia efektywności, obniżania kosztów produkcyjnych oraz budowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Zainteresował Cię Windchill i chciałbyś dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  Zrównoważone projektowanie w cyklu życia produktu - Green Innovation Insights

  Projektowanie z myślą o zrównoważonym cyklu życia to nie tylko koncepcja, ale konieczność w dzisiejszym świadomym ekologicznie świecie. Przyjmując praktyki zgodne z dyrektywą…
  Czytaj dalej

  PLM i projektowanie modułowe: korzyści z wdrożenia zarządzania wariantami

  Odkryj, jak zarządzanie wariantami rewolucjonizuje projektowanie produktów w PLM. Nasz najnowszy artykuł zgłębia, w jaki sposób modułowe podejście do projektowania i produkcji może…
  Czytaj dalej

  Chmura napędza cyfrową transformację

  Chmura coraz częściej stanowi kluczowy aspekt powodzenia procesu transformacji cyfrowej. Rozmowa z Christianem Thiem, starszym analitykiem biznesowym w TT PSC Germany GmbH, dostarczy…
  Czytaj dalej

  Śladami Digital Thread

  Digital Thread zapewnia ponadsystemową przejrzystość danych i informacji w całym cyklu życia produktu. Łączenie w sieć wszystkich systemów biorących udział w projekcie.
  Czytaj dalej

  Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) – czym jest i dlaczego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy produkcyjnej

  Zarządzenie cyklem życia produktu (PLM) nie jest koncepcją nową, w rzeczywistości istnieje od czasu, kiedy ludzie zaczęli wytwarzać rzeczy. Jednakże dzisiaj PLM nabiera…
  Czytaj dalej

  Migracja z Creo Elements/Direct Model Manager do PTC Windchill – fanaberia czy konieczność?

  Zarządzanie cyklem życia produktu nigdy nie było tak ważne, jak teraz, w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Dziś nie wystarczy już świetny pomysł,…
  Czytaj dalej

  Dlaczego nie warto oszczędzać na testowaniu oprogramowania PLM?

  Większość nowoczesnych firm produkcyjnych korzysta z systemów PLM do dokumentowania danych produktowych i zarządzania nimi. Systemy PLM wspierają wiele kluczowych operacji w firmie:…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie zmianą w Windchill PDMLink – zoptymalizowane procesy gwarancją łatwych zmian produktowych

  Na proces rozwoju produktu składa się wiele etapów, które bywają skomplikowane, czasochłonne i niezbyt dobrze sprecyzowane. Często zdarza się, że firmy mają trudności…
  Czytaj dalej

  Najciekawsze funkcjonalności, jakie zapewnia najnowsza wersja systemu PLM – Windchill 12

  Windchill to sztandarowe oprogramowanie Product Lifecycle Management autorstwa firmy PTC, które w tym roku doczekało się najnowszej wersji – Windchill 12. Od dawna zapowiadana…
  Czytaj dalej

  Windchill PLM: "z pudełka", konfigurowany, czy dostosowany?

  Producenci oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management, PLM) obiecują, że ich systemy okażą się tak wspaniałe, że będą mogły…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie danymi multi-CAD w środowisku PLM

  Techniki komputerowego wspomagania CAD (ang. Computer Aided Design) od wielu lat są nierozerwalnie związane z bardzo dynamicznym rozwojem przemysłu, a z każdą kolejną…
  Czytaj dalej

  _Zostańmy w kontakcie

  Skontaktuj się