W drodze ku bardziej zrównoważonej przyszłości, koncepcja ” Design for Lifecycle Sustainability” stała się kluczowym podejściem w inżynierii produktu. W kontekście strategii biznesowej, efektywne wykorzystanie strategii cyklu życia produktu umożliwia firmom identyfikację obszarów optymalizacji kosztów, zwiększenie innowacyjności i zaspokojenie potrzeb klientów poprzez tworzenie produktów, które nie tylko generują zyski, lecz także minimalizują negatywny wpływ na środowisko na każdym etapie swojego istnienia.. W tym artykule omówimy, w jaki sposób podejście to jest zgodne z dyrektywą EcoDesign, rolę Cyfrowych Paszportów Produktu (DPP), strategie redukcji emisji CO2 podczas produkcji oraz w jaki sposób rozwiązanie GreenPLM wspiera te inicjatywy.

wizualizacja oceny cyklu życia produktu, laptop, kobieta pisząca na laptopie

Rola inżynierii cyfrowej w zrównoważonym projektowaniu

Inżynieria cyfrowa odgrywa kluczową rolę w realizacji wizji przyjaznego planowania cyklu życia produktu. Obejmuje ona wykorzystanie technologii cyfrowych do tworzenia, symulacji i testowania produktów w środowiskach wirtualnych, znacznie zmniejszając potrzebę stosowania fizycznych prototypów. Takie podejście nie tylko usprawnia proces rozwoju produktu, ale także minimalizuje ilość odpadów i zużycie zasobów, znacznie zmniejszając wpływ na środowisko. Wykorzystując zaawansowane narzędzia cyfrowe, inżynierowie mogą optymalizować projekty produktów pod kątem zrównoważonego rozwoju od samego początku, zapewniając, że kwestie środowiskowe są uwzględniane na każdym etapie cyklu życia produktu na rynku. Integracja cyfrowych technik inżynieryjnych ma fundamentalne znaczenie w przekształcaniu tradycyjnych procesów produkcyjnych w bardziej zrównoważone praktyki.

wizualizacja oceny cyklu życia produktu, mężczyczna piszący na laptopie

Definicja cyklu życia produktu

Koncepcja cyklu życia produktu jest kluczowym modelem, który obejmuje wszystkie etapy życia danego wyrobu, począwszy od koncepcji, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż po utylizację. Jego znaczenie w kontekście zrównoważonego projektowania wynika z możliwości dokładnej analizy wpływu produktu na środowisko i społeczeństwo. Badanie cyklu życia pozwala projektantom na identyfikację obszarów, gdzie można wprowadzić usprawnienia, zmniejszając negatywny wpływ na środowisko, zużycie zasobów naturalnych i ilość odpadów. Poprzez uwzględnienie wszystkich etapów od stworzenia po zakończenie użytkowania, projektanci mogą podejmować świadome decyzje, tworząc bardziej trwałe, ekologiczne i społecznie korzystne produkty. Dlatego cykl życia produktu jest nieodłącznym elementem w praktyce zrównoważonego projektowania, umożliwiając redukcję negatywnego wpływu na środowisko, jednocześnie zachowując innowacyjność i funkcjonalność produktów.

Czym jest cykl życia zrównoważonego projektowania?

Zrównoważone projektowanie opiera się na podejściu systemowym i uwzględnieniu całego cyklu życia produktu przez fazy swojego istnienia. Projektanci i producenci powinni brać pod uwagę podczas wprowadzenia na rynek nowego produktu wpływ czynników środowiskowych na trzech krytycznych etapach:

 • łańcucha dostaw (procesy sprzedaży, produkcji i dystrybucji – faza rozwoju),
 • użytkowania produktu (faza dojrzałości rynkowej produktu),
 • końcowej fazy użytkowania (faza schyłku).

Czym jest zrównoważony cykl życia?

LCSA to ocena wszystkich kosztów ekologicznych, skutków społeczno-ekonomicznych, kosztów i korzyści w procesie projektowania i produkcji w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju produktu w całym jego cyklu życia, uwzględniająca szczegółowe określenie cyklu życia produktu jako kluczowy punkt analizy. Rozważając zrównoważone projektowanie, analiza LCSA bierze pod uwagę różnice w fazach życia produktu, co umożliwia identyfikację obszarów o największym wpływie na środowisko oraz opracowanie strategii poprawiających trwałość na poszczególnych etapach życia produktu.

Dyrektywa EcoDesign i jej wpływ cykl życia produktu

Dyrektywa EcoDesign to unijne ramy ustanawiające normy ekologiczne dla produktów związanych z energią. Ma ona na celu poprawę efektywności środowiskowej w całym cyklu życia produktu, obejmując 26 grup produktów, takich jak lampy, materiały izolacyjne i jednostki przetwarzania danych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa ma udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu korzyści firmom, klientom i środowisku, oszczędzając konsumentom 120 miliardów euro na wydatkach na energię i zmniejszając zużycie energii przez produkty objęte regulacjami o 10% w 2021 roku.

Cyfrowy Paszport Produktu – przepustka do zrównoważonych produktów

Cyfrowe Paszporty Produktów są kluczowymi narzędziami do gromadzenia i udostępniania danych o produktach uwzględniając poszczególne fazy życia produktu. Ilustrują one atrybuty produktu w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i możliwości recyklingu. Ta inicjatywa Komisji Europejskiej jest częścią szerszego celu, jakim jest wprowadzenie w UE modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. DPP dostarczają szczegółowych informacji o pochodzeniu produktu, składzie materiałowym, możliwościach naprawy, demontażu i potencjale recyklingu, zapewniając konsumentom i podmiotom łańcucha dostaw kompleksową wiedzę o produkcie.

Schemat cyklu życia produktu, GS1

Żródło: https://gs1pl.org/paszport-produktowy-ue-architektura-i-zasady-dzialania/

Jak wygląda harmonogram dla Cyfrowego Paszportu Produktu?

Baterie i produkty elektroniczne dostępne na rynku, zgodnie z założeniem mają spełniać wymogi DPP w 2020 r., a odzież i produkty elektroniczne niedługo później. Oczekuje się, że cyfrowe paszporty produktów będą wymagały zgodności w około 30 kategoriach do 2026-2030 r., kiedy to spodziewane jest ich wdrożenie.

Redukcja emisji CO2 na etapie produkcji

Cyfrowe Paszporty Produktów są kluczowymi narzędziami do gromadzenia i udostępniania istotnych danych o produktach w całym ich cyklu życia, zwiększając ich wydajność i podkreślając korzyści płynące ze zrównoważonych praktyk biznesowych. Ilustrują one zrównoważony rozwój produktu, w tym jego ślad węglowy, atrybuty środowiskowe i możliwość recyklingu (wycofanie produktu z rynku lub przedłużenie cyklu życia produktu). Ta inicjatywa Komisji Europejskiej jest częścią większego celu, jakim jest wprowadzenie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w UE, mającego na celu zmniejszenie śladu węglowego i poprawę ogólnej efektywności środowiskowej. DPP dostarczają szczegółowych informacji na temat pochodzenia produktu, składu materiałowego, możliwości naprawy, demontażu i potencjału recyklingu, zapewniając konsumentom i podmiotom łańcucha dostaw kompleksową wiedzę o produkcie i wgląd w korzyści płynące ze zrównoważonych wyborów.

Kiełkujące drzewo na niebieskim tle, wizualizacja połączenia cyfrowej transformacji z zrównoważonym rozwojem

Zmniejszenie wpływu na środowisko

Posiadana wiedza może zostać wykorzystana do zmniejszenia naszego śladu środowiskowego. LCA może pomóc zidentyfikować kluczowe obszary wpływu (analiza cyklu życia produktu), aby dokładnie wiedzieć, co można poprawić, aby zmniejszyć ślad środowiskowy. LCA pomaga w promowaniu efektywnego gospodarowania zasobami, priorytetowego traktowania zrównoważonych działań oraz tworzenia i minimalizowania ilości odpadów. LCA pomaga zrozumieć, które zasoby były nieefektywnie wykorzystywane i zidentyfikować potencjalne możliwości oszczędzania tych zasobów, czy to poprzez mniejszą ilość wody, czy znalezienie tańszego źródła zasilania dla produktu.

Co należy rozumieć przez zrównoważoną produkcję?

Zrównoważona produkcja oznacza wytwarzanie produktów za pomocą ekonomicznie opłacalnych środków, które minimalizują wpływ na środowisko, jednocześnie oszczędzając energię elektryczną i zasoby naturalne. Zrównoważona produkcja zwiększa również bezpieczeństwo pracowników, społeczności, materiałów i produktów.

Produkcja i zrównoważony rozwój – minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko

Związek między praktykami produkcyjnymi a zrównoważonym rozwojem jest kluczowy, zwłaszcza z perspektywy klientów. Zrównoważona produkcja wykracza poza redukcję emisji gazów cieplarnianych; obejmuje efektywne wykorzystanie zasobów, minimalizację odpadów i zwiększenie trwałości produktu poprzez zrównoważoną inżynierię cyklu życia. Przyjmując zrównoważone praktyki produkcyjne, firmy nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale także zwiększają swoją wydajność operacyjną, reputację marki i oferują klientom cenny wgląd w ich praktyki zrównoważonego rozwoju. Przejście na zrównoważone metody produkcji, które aktywnie uwzględniają ślad węglowy (faza wprowadzenia produktu na rynek), to nie tylko odpowiedzialność korporacyjna, ale strategiczny imperatyw biznesowy na dzisiejszym świadomym ekologicznie rynku. Przyjmując te praktyki, wspierane przez rozwiązania takie jak GreenPLM, firmy mogą osiągnąć równowagę między wzrostem gospodarczym (strategia produktu na rynku) a ochroną środowiska, zapewniając zrównoważoną przyszłość zarówno dla przemysłu, jak i planety, jednocześnie spełniając zmieniające się oczekiwania klientów.


Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju

GreenPLM: Wsparcie zrównoważonego projektowania i produkcji

Wdrożenie tych zrównoważonych praktyk i dyrektyw wymaga zaawansowanych narzędzi do zarządzania. W tym miejscu do gry wkracza GreenPLM.

GreenPLM (oparty na Thingworx) pomaga w integracji kwestii zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu, wspierając dostosowanie do dyrektywy Eco Design i wymagań Digital Product Passport – strategia cyklu życia produktu. Wspiera firmy w śledzeniu i ograniczaniu emisji CO2 podczas produkcji, zapewniając zgodność ze zmieniającymi się normami środowiskowymi i przyczyniając się do globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.

GreenPLM, schemat działania rozwiązania GreenPLM od TT PSC

Projektowanie z myślą o zrównoważonym cyklu życia to nie tylko koncepcja, ale konieczność w dzisiejszym świadomym ekologicznie świecie. Przyjmując praktyki zgodne z dyrektywą EcoDesign, wykorzystując Cyfrowe Paszporty Produktów i stosując technologie takie jak CCS, branże mogą znacznie zmniejszyć swój wpływ na środowisko. Przy wsparciu rozwiązania GreenPLM, firmy mogą płynnie zintegrować te praktyki ze swoimi działaniami, torując drogę do zrównoważonej i zyskownej przyszłości.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.

  _Wszystkie wpisy z tej kategorii

  PLM i projektowanie modułowe: korzyści z wdrożenia zarządzania wariantami

  Odkryj, jak zarządzanie wariantami rewolucjonizuje projektowanie produktów w PLM. Nasz najnowszy artykuł zgłębia, w jaki sposób modułowe podejście do projektowania i produkcji może…
  Czytaj dalej

  Chmura napędza cyfrową transformację

  Chmura coraz częściej stanowi kluczowy aspekt powodzenia procesu transformacji cyfrowej. Rozmowa z Christianem Thiem, starszym analitykiem biznesowym w TT PSC Germany GmbH, dostarczy…
  Czytaj dalej

  Śladami Digital Thread

  Digital Thread zapewnia ponadsystemową przejrzystość danych i informacji w całym cyklu życia produktu. Łączenie w sieć wszystkich systemów biorących udział w projekcie.
  Czytaj dalej

  Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) – czym jest i dlaczego ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy produkcyjnej

  Zarządzenie cyklem życia produktu (PLM) nie jest koncepcją nową, w rzeczywistości istnieje od czasu, kiedy ludzie zaczęli wytwarzać rzeczy. Jednakże dzisiaj PLM nabiera…
  Czytaj dalej

  Migracja z Creo Elements/Direct Model Manager do PTC Windchill – fanaberia czy konieczność?

  Zarządzanie cyklem życia produktu nigdy nie było tak ważne, jak teraz, w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Dziś nie wystarczy już świetny pomysł,…
  Czytaj dalej

  Dlaczego nie warto oszczędzać na testowaniu oprogramowania PLM?

  Większość nowoczesnych firm produkcyjnych korzysta z systemów PLM do dokumentowania danych produktowych i zarządzania nimi. Systemy PLM wspierają wiele kluczowych operacji w firmie:…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie zmianą w Windchill PDMLink – zoptymalizowane procesy gwarancją łatwych zmian produktowych

  Na proces rozwoju produktu składa się wiele etapów, które bywają skomplikowane, czasochłonne i niezbyt dobrze sprecyzowane. Często zdarza się, że firmy mają trudności…
  Czytaj dalej

  Najciekawsze funkcjonalności, jakie zapewnia najnowsza wersja systemu PLM – Windchill 12

  Windchill to sztandarowe oprogramowanie Product Lifecycle Management autorstwa firmy PTC, które w tym roku doczekało się najnowszej wersji – Windchill 12. Od dawna zapowiadana…
  Czytaj dalej

  Windchill PLM: "z pudełka", konfigurowany, czy dostosowany?

  Producenci oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (ang. Product Lifecycle Management, PLM) obiecują, że ich systemy okażą się tak wspaniałe, że będą mogły…
  Czytaj dalej

  Zarządzanie danymi multi-CAD w środowisku PLM

  Techniki komputerowego wspomagania CAD (ang. Computer Aided Design) od wielu lat są nierozerwalnie związane z bardzo dynamicznym rozwojem przemysłu, a z każdą kolejną…
  Czytaj dalej

  8 kluczowych możliwości systemu PTC Windchill 11, które pomogą wzmocnić wartość biznesową przedsiębiorstwa

  Zmiany w sektorze produkcyjnym zachodzą dziś szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnąca wieloaspektowość procesów wiąże się z utrzymaniem efektywności operacyjnej oraz wysokiego poziomu jakości.…
  Czytaj dalej

  _Zostańmy w kontakcie

  Skontaktuj się