figure
21 stycznia 2021
5
(1)
Czas czytania: 6 minut

Czym jest DevOps as a service i czemu warto z tego skorzystać?

Oszczędność, skrócenie czasu wdrażania zmian oraz weryfikowanie ich poprawności – to tylko kilka przykładowych korzyści, których gwarantem jest DevOps. Ta innowacyjna metodologia wprowadziła nową jakość pracy nad projektami IT. Bazuje na kooperacji autonomicznych obszarów: inżynierii oprogramowania, administracji oraz kwestii dotyczących bezpieczeństwa i jakości.

W efekcie powstaje dziedzina łącząca kompetencje developera (Dev), zarządzanie systemami (Ops) z dużą kulturą operacyjną. Koncepcja DevOps zakłada ścisłą współpracę między zespołem rozwijającym oprogramowanie i zespołem operacji. Nacisk kładziony jest na sprawną komunikację, wzajemne zaangażowanie, elastyczny zakres obowiązków oraz gotowość do wychodzenia ze swych ról i przekraczania konwencjonalnych granic.

Wysokie kompetencje zespołu działającego niczym jeden organizm pozwalają na szybszą i bardziej efektowną pracę, a w konsekwencji podniesienie jakości produktu. W praktyce zakres obowiązków zespołu DevOps obejmuje szereg rozwiązań – od automatyzacji procesów, eliminacji sytuacji problemowych (wąskich gardeł) IaaC (Infrastructure as a Code) po monitorowanie i powtarzalność procesów. Wszystkie te elementy wdrożeń stwarzają warunki do usprawnienia i większej efektywności procesu tworzenia oprogramowania.

Specjalista DevOps poszukiwany

Znaczenie tego rozwiązania rośnie, a na rynku pracy pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów. Poszukiwani są pracownicy potrafiący działać w myśl tej koncepcji i łączyć pracę z zakresu projektowania aplikacji oraz ich sprawnego zarządzania  a przy tym wychodzić poza szablonowe myślenie.  Znalezienie osób spełniających te kryteria, odznaczających się dodatkowo doświadczeniem w realizacji wymagających projektów, staje się coraz trudniejsze.

Czynnik finansowy pozostaje nie bez znaczenia. Wysokość wynagrodzenia proponowanego DevOps specjalistom nie uległa zamianie nawet w obliczu pandemii i przetasowań w sektorze zatrudnienia z nimi związanych. Powodów do niepokoju nie mają z pewnością pracodawcy oferujący konkurencyjne wynagrodzenie, pracę przy atrakcyjnych projektach, biuro w prestiżowej lokalizacji i szereg innych profitów. W takiej komfortowej sytuacji znajduje się jednak jedynie procent przedsiębiorców. Bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada środki na etat specjalisty, popularne benefity, biurowiec w zakorkowanym centrum, a zlecane projekty są podyktowane potrzebami klientów…

Specjalista DevOps poszukiwany

Inną ewentualnością jest postawienie na kształcenie juniorów i zainwestowanie w ich rozwój. Oczywiście pod warunkiem, że jest od kogo czerpać wiedzę, a juniorzy mają zapewnioną przestrzeń do nauki. Nie zawsze jednak w planie rozwoju firmy znajdzie się czas na wdrażanie do obowiązków nowego pracownika. Poprawkę trzeba wziąć też na ewentualne ryzyko, jakie niesie zatrudnianie niedoświadczonej osoby na specjalistycznym stanowisku, które może przełożyć się na konkretne straty budżetowe.

DevOps as a Service w praktyce

Z wcześniej wspomnianymi rozterkami borykają się organizacje dostrzegające rolę innowacyjności i rozwoju, które poznały zalety podejścia DevOps i chcą odejść od standardowego modelu pracy. Podział na konwencjonalne zespoły, z których każdy z nich ma odrębną wizję projektu, własne cele do realizacji i swoje KPI w świetle takich możliwości wydaje się być anachroniczny. Ponieważ, pomijając problem z brakami kadrowymi, wdrożenie DevOps wiąże się ze znaczącym nakładem pracy, czasu i pieniędzy, popularnym rozwiązaniem staje się outsourcing usług.

Wsparcie zaufanego wydawcy, doświadczonego w kwestii przejścia na DevOps i gotowego świadczyć zaawansowane usługi z tego zakresu pozwala skrócić długi proces szkolenia zespołu i zacząć korzystać z dobrodziejstw tego rozwiązania. Takie możliwości daje skorzystanie z DevOps as a Service (DaaS), którą oferuje Transition Technologies PSC za pośrednictwem Cloud Division. To usługa, w ramach której specjaliści dzielą się swoją wiedzą w celu dostarczenia niestandardowych rozwiązań chmurowych, zapewnienia płynnego przejścia do chmury, automatyzacji, monitorowania infrastruktury IT itp.

Zalety DevOps-as-a-service w chmurze

Korzyści, które idą w parze z korzystania z DevOps-as-a-Service przy współpracy z niezależnym wydawcą TT PSC stanowią niebagatelny powód, aby po nie sięgnąć:

  • Działamy od pierwszego dnia: decydując się na współpracę, klient otrzymuje natychmiastową możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia inżynierów DevOps, którzy bezzwłocznie włączają się do prac przy projekcie;
  • Dzielimy się doświadczeniem: na nasze kompetencje składa się nie tylko wiedza, ale i praktyka zdobyta przy pracy dla wielu firm w różnych branżach. Wypracowana w ten sposób sprawność pozwala naszym specjalistom szybko i skutecznie wykonywać zlecone zadania. Przekłada się to na oszczędność czasu, pieniędzy oraz eliminację ryzyka błędu;
  • Dbamy o organizację pracy: wiemy, jak istotna jest czytelna dokumentacja, dlatego czuwa nad nią dedykowana spośród naszych specjalistów osoba. Oferujemy również opiekę mentorską, by usprawnić pracę wewnętrznego działu IT i wychodzić naprzeciw bieżącym niejasnościom;
  • Dostosowujemy wymiar naszej pracy do potrzeb klienta: z usług naszych specjalistów DevOps można korzystać w ramach abonamentu kilka godzin w miesiącu, kilka dni w tygodniu lub całodobowo. Czas naszej pracy jest uzależniony jedynie od indywidualnych potrzeb klienta;
  • Nie ukrywamy kosztów: rozliczamy się jedynie za rzeczywistą pracę naszych specjalistów, w zależności od wybranego przez klienta modelu SLA, co stanowi jedynie ułamek kwoty przeznaczonej na regularne wynagrodzenie etatowego specjalisty.

Zalety_DevOps_as_a_service_w_chmurze

Warto zaznaczyć, że realizacja DevOps as a Service składa się z kilku istotnych etapów – na każdym z nich wspieramy klientów oraz dostosowujemy się do konkretnych potrzeb, aby sprostać wszystkim oczekiwaniom.

Punktem wyjścia jest ocena obecnego stanu procesów, architektury chmury, infrastruktury, narzędzi do testowania czy zarządzania projektami. Konsultant DevOps przy współpracy z wewnętrznym działem IT klienta zbada i przeanalizuje aktualną sytuację w firmie, co pozwoli poznać obszary wymagające interwencji i zidentyfikować wąskie gardła w dostosowaniu wdrażanego rozwiązania. Zebranie informacje posłużą do stworzenia planu automatyzacji procesów i kultury DevOps w organizacji.

Następny krok stanowi automatyzacja zakładająca konfigurację narzędzi koniecznych do zautomatyzowania procesów. Integracja procesów i testowanie wdrożonych rozwiązań pozwoli na bieżąco monitować prace projektowe, wychwytywać ewentualne zagrożenia i skutecznie je eliminować.

Po przeprowadzonej automatyzacji następuje zarządzanie procesami DevOps. Zadanie naszych specjalistów nie kończy się jedynie na wdrożeniu tego modelu pracy, zdejmujemy z klientów odpowiedzialność monitorowania nowo wprowadzonych rozwiązań i dbamy o ich efektowność. Ponadto czuwamy nad poprawnością infrastruktury po wprowadzonych zmianach oraz bezawaryjnym przebiegiem procesów.

Zalety_DevOps_as_a_service_w_chmurze

Podejście do projektów IT proponowane w ramach DevOps as a Service pozwala skoordynować pracę nad rozwojem i utrzymaniem oprogramowania, co usprawnia funkcjonowanie firmy i przekłada się na sprawną realizację aspektów biznesowych. Choć to rozwiązanie pierwotnie dedykowane było dla korporacji, na jego wdrożeniu zyskują również mniejsze firmy, które stoją przed koniecznością reagowania na ciągłe zmiany. Warto zaznaczyć, że na efekty tej swoistej rewolucji w organizacji pracy nie trzeba długo czekać. Zauważalne zmiany pojawiają się już nawet po 2-3 miesiącach. Firmy, które zdecydowały się na takie rozwiązanie zanotowały poprawę jakości wdrożeń oprogramowania, kulturową zmianę współpracy i szybszą reakcję na zmieniające się potrzeby biznesowe.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Zostaw komentarz (0 komentarzy)

Napisz opinię…
W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
Twoje imię i nazwisko

    © Copyright PSC 2021. All right reserved