_Standard XML DocBook dla Asseco Poland – standaryzacja „Desktop Publishing”

Branża

Asseco Poland, Servigistics Arboirtext Editor - Case Study. Transition Technologies PSC Asseco Poland, Technical Information - Case Study. Transition Technologies PSC

Asseco Poland S. A. jest polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma jest częścią Asseco Group, federacji firm dostarczających usługi i produkty IT.  Działa w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia przeszło 20.900 osób. Asseco Group jest notowana jeszcze na Giełdzie w Tel-Awiwie i Amerykańskim NASDAQ.

Wyzwania i potrzeby

Asseco Poland S. A. planuje ekspansję swojego systemu informatycznego AUMS na rynkach międzynarodowych. System AUMS przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z obszaru energetyki i gazownictwa. Jest to nowoczesne rozwiązanie informatyczne zapewniające kompleksową obsługę firm na uwolnionym rynku energetycznym i gazowym. Spójność i kompletność funkcjonalna systemu sprawia, iż skierowany jest on do wymagających i aktywnych użytkowników rynku energetycznego i gazowego. Realizacja planu ekspansji wymaga wdrożenie sprawnego i skutecznego procesu tworzenia, zarządzania, tłumaczenia i publikacji dokumentacji technicznej systemu. System informatyczny jest ciągle rozwijany, powstają nowe wersje w różnych językach. W raz z procesem rozwoju oprogramowania istnieje skorelowany proces tworzenia dokumentacji technicznej produktu. Jest to skomplikowany proces, który musi sprawnie wspierać proces dostarczania oprogramowania AUMS. Dodatkową komplikacją jest fakt, iż styl tworzonej dokumentacji podlega zmianom w raz ze zmianami marketingowymi w systemie identyfikacji wizualnej firmy. W związku z czym, problematyczne staje się utrzymania jednolitego, zawsze aktualnego stylu dokumentacji dla wielu wersji produktu. Asseco Poland S. A. potrzebowało rozwiązania, które pozwoli na skupienie się autorom na pracy merytorycznej z zapewnieniem, że odpowiednia i spójna treść zostanie automatycznie opublikowana do wszystkich wyjściowych mediów/formatów. W pierwszej kolejności obejmując format strony sieci WEB i pliki PDF.

Wdrożone Rozwiązanie

Firma Asseco Poland S. A. podjęła decyzję zainwestowania w standaryzację z użyciem światowych standardów procesu „Desktop Publishing” w tym standardu XML DocBook. Technologia XML pozwala na oddzielenie treści od wyglądu, powodując znaczne ułatwienie dla autorów dokumentacji w procesie tworzenia treści oraz wprowadzenie hierarchicznej struktury informacji, która znacznie ułatwia proces zarządzania dokumentacją i tłumaczenia. Dodatkowo standard DocBook jest najpopularniejszym i najlepiej opracowanym standardem dokumentacji, zawiera najbogatszy katalog elementów i reguł, stosowany jest w większości profesjonalnych publikacji przy użyciu technologii XML. W celu implementacji zostało zastosowane oprogramowanie z rodziny produktów PTC, tj. PTC Arbortext Editor i Styler. Jest to rodzina aplikacji dedykowana do tworzenia dokumentacji w celu łatwego zarządzania informacją i sprawnej publikacji. Aby spełnić wymagani formy Asseco S. A. eksperci z firmy Transition Technologies PSC sp. z o. o. zaimplementowali niestandardowe style do formatu PDF i strony sieci WEB. Zwłaszcza styl sieci WEB zawierał wiele skomplikowanych elementów, jak między innymi wyszukiwarka z indeksowaniem haseł. Implementacja rozwiązania pozwoliła na automatyczne uzyskanie gotowych do dostarczenia publikacji ze wsparciem wielu wersji językowych.

Uzyskane rezultaty

Projekt został zaplanowany i dostarczony z uwzględnieniem ścisłych wymagań harmonogramowych oraz dużej elastyczności w rozwiązywaniu problemów związanych z ograniczeniami technologicznymi zastosowanych produktów. W rezultacie firma Asseco Poland S. A. z początkiem roku 2017 rozpoczęła użytkowanie dostarczonego rozwiązania w zakresie tworzenia, publikacji i dostarczania dokumentacji technicznej, oraz jest gotowa do podjęcia kolejnych etapów wdrożeniowych w zakresie zarządzania informacją techniczną i tłumaczenia treści. Zaadoptowane standardy umożliwiły uporządkowanie istniejącej treści i przygotowanie procesów wspierających rozwój oprogramowania.

_Zostańmy w kontakcie

Skontaktuj się